Komitet Budownictwa i Infrastruktury

Celem Komitetu Budownictwa i Infrastruktury jest:

  • Organizowanie spotkań z ekspertami lub przedstawicielami urzędów centralnych, ministerstw i liderami opinii w odpowiedzi na bieżące wyzwania w obszarze budownictwa i infrastruktury w celu wspólnego wypracowania rozwiązań przez grono biznesowe.
  • Reagowanie na nowelizacje projektów ustaw.
  • Przedstawienie aktualnych wyzwań, raportów, a także informowanie o najnowszych trendach i dzielenie się dobrymi praktykami przez przedstawicieli firm z sektora budowlanego i infrastruktury. 

Uczestniczą w Komitecie:


Think Tank Budownictwa i Infrastruktury

Sektor budowlany jest jednym z najliczniej reprezentowanych w CCIFP. W związku z tym chcielibyśmy zainicjować nowy cykl spotkań dla prezesów firm działających w branży nieruchomości i budownictwa w ramach Think Tanku Budownictwa i Nieruchomości.

Sektor budowlany jest jednym z najliczniej reprezentowanych w CCIFP. W związku z tym chcielibyśmy zainicjować nowy cykl spotkań dla prezesów firm działających w branży nieruchomości i budownictwa w ramach Think Tanku Budownictwa i Nieruchomości.

Naszym celem jest dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie dialogu i tworzenie platformy wymiany wiedzy. Posiedzenia będą organizowane wokół konkretnych tematów ważnych dla członków komitetu, a każdy uczestnik zostanie zaproszony do zabrania głosu.

 Spotkania będą odbywać się w pierwszy wtorek miesiąca od 8:30 do 10:00 w formacie hybrydowym - w siedzibie CCIFP oraz poprzez ZOOM, spotkania będą odbywać się w języku francuskim.

 

Przyświecające nam cele to:

- wspieranie wymiany doświadczeń między członkami CCIFP,

- dyskusja nad całością aspektów działalności związanej z nieruchomościami i budownictwem,

- zapraszanie zewnętrznych prelegentów w celu omówienia przekrojowych tematów,

- oferowanie firmom platformy do tworzenia synergii;

Spotkania odbywać się będą w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 8.30 do 10.00 w formacie hybrydowym - w siedzibie CCIFP oraz poprzez ZOOM, spotkania będą prowadzone w języku francuskim.

Pierwsze zebranie Think Tanku Budownictwa i Nieruchomości odbędzie się 7 grudnia w godz. 8.30-10.00

 

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona do 3.

Think Tank jest przeznaczony dla szefów firm, członków zarządów firm stowarzyszonych, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą.

Poprzednie spotkania Komitetu


Reprezentujemy interesy firm stowarzyszonych

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!