REPREZENTACJA

Reprezentowanie interesów firm stowarzyszonych jest jednym z celów strategicznych Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Chcielibyśmy jeszcze bardziej zaangażować się w sprawy Polski i swoich członków, dostarczając im rzetelnej wiedzy, a także wsłuchując się w ich oczekiwania i pomysły na poprawę prowadzenia działalności w naszym kraju.

Celem działania Komitetów jest:

• Wypracowywanie wspólnych stanowisk, dokumentów, rekomendacji niezbędnych do reprezentowania interesów firm stowarzyszonych,

• Organizowanie spotkań z przedstawicielami urzędów centralnych, ministerstw i liderami opinii celem pozyskiwania rzetelnych informacji o bieżącej sytuacji w Polsce w danym obszarze,

• Stworzenie miejsca dyskusji i refleksji w zakresie interesującym dla firm członkowskich.

Najbliższe zebrania komitetów CCIFP

Komitety - aktualności

Reprezentujemy Wasze interesy

Skontaktuj się z nami

Joanna Jaroch-Pszeniczna
Wicedyrektor CCIFP
tel.: +48 507 121 268
joanna.jaroch@ccifp.pl

Kontakt
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!