Barometr CSR

Abstract

Raport z badania nt. praktyk CSR w firmach stowarzyszonych CCIFP

Summary

Pozostałe publikacje CCIFP

Barometr CSR 2019

CCIFP

Badanie „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” zostało przeprowadzone po raz czwarty w maju 2019 roku z udziałem 56...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin