Analizy i badania

Zaskakujący (i przejściowy) spadek produkcji budowlano-montażowej

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa spadła we wrześniu o 2,5% r/r wobec wzrostu o 4,8% w sierpniu, do czego przyczyniło się ustąpienie niskiej ubiegłorocznej bazy.</p>

>

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 0,9% wobec wzrostu o 3,0% w sierpniu. W naszej ocenie znaczne wyhamowanie produkcji budowlano-montażowej we wrześniu miało charakter przejściowy, na co wskazuje nasilaj?ce się ożywienie w budownictwie mieszkaniowym (liczba rozpoczętych budów mieszkań wzrosła we wrześniu o 15,0% r/r) oraz perspektywa przyspieszenia robót zwi?zanych z budow? obiektów inżynierii l?dowej i wodnej w IV kw. (efekt realizacji inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych i rozliczanych do końca br.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Zaskakujący (i przejściowy) spadek produkcji budowlano-montażowej

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa spadła we wrześniu o 2,5% r/r wobec wzrostu o 4,8% w sierpniu, do czego przyczyniło się ustąpienie niskiej ubiegłorocznej bazy.</p>

>

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 0,9% wobec wzrostu o 3,0% w sierpniu. W naszej ocenie znaczne wyhamowanie produkcji budowlano-montażowej we wrześniu miało charakter przejściowy, na co wskazuje nasilaj?ce się ożywienie w budownictwie mieszkaniowym (liczba rozpoczętych budów mieszkań wzrosła we wrześniu o 15,0% r/r) oraz perspektywa przyspieszenia robót zwi?zanych z budow? obiektów inżynierii l?dowej i wodnej w IV kw. (efekt realizacji inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych i rozliczanych do końca br.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.