Analizy i badania

Zaskakująco silna poprawa koniunktury w przetwórstwie

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w przetwórstwie przemysłowym (PMI) zwiększył się w lutym do 52,8 pkt. wobec 50,9 pkt. w styczniu, co było powyżej naszej prognozy (51,4 pkt.) i konsensusu rynkowego (50,5 pkt.). </p>

>

Naszym zdaniem jedn? z głównych przyczyn wzrostu PMI w lutym było ust?pienie efektu statystycznego zwi?zanego z zakończeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych z perspektywy 2007-2013 z końcem ub. r. Innymi słowy, odsetek firm sygnalizuj?cych spadek aktywności zmniejszył się na korzyść odsetka firm wskazuj?cych na jej stabilizację lub wzrost. Oddziaływało to w kierunku silnego wzrostu składowej dla bież?cej produkcji z 51,0 pkt. w styczniu do 54,6 pkt., co przyczyniło się do wzrostu indeksu PMI o 0,9 pkt.

W strukturze lutowego indeksu PMI na szczególn? uwagę zasługuje przyspieszenie wzrostu nowych zamówień ogółem, w tym w szczególności nowych zamówień eksportowych. Szybszy wzrost zamówień eksportowych jest zaskoczeniem w świetle odnotowanego w styczniu i lutym br. pogorszenia nastrojów w niemieckim przetwórstwie przemysłowym (spowolnienie wzrostu zamówień eksportowych, zamówień ogółem i bież?cej produkcji). Z kolei przyspieszenie wzrostu zamówień ogółem (najwyższy poziom składowej od lipca 2015 r.) sygnalizuje utrzymuj?cy się szybki wzrost popytu krajowego mimo spodziewanego przez nas wyhamowania inwestycji publicznych i przedsiębiorstw w I kw. br.

Lutowy odczyt indeksu PMI stanowi wsparcie dla naszej prognozy wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej w lutym br. (do 5,9% r/r wobec 1,4% w styczniu i konsensusu na poziomie 5,5%). Uważamy jednak, że poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie ma charakter przejściowy. Oczekujemy, że obserwowane obecnie wyraźne globalne pogorszenie koniunktury w przetwórstwie przyczyni się do wyhamowania wzrostu zamówień i produkcji w Polsce. Wsparciem dla tej oceny jest dzisiejsza publikacja lutowego indeksu PMI dla przetwórstwa przemysłowego w Chinach (najniższy poziom od 5 miesięcy, najszybsza redukcja zatrudnienia od 2009 r., najszybszy spadek zapasów wyrobów gotowych od ponad 4 lat).

Dzisiejsza publikacja jest w naszej ocenie lekko pozytywna dla kursu złotego i negatywna dla cen polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin