Partnerzy

Zaproszenie na seminarium "Jednolity Plik Kontrolny"

<p style="text-align: justify;" align="center">Firma doradcza PwC, Polsko - Hiszpańska Izba Gospodarcza, Belgijska Izba Gospodarcza oraz Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce mają przyjemność zaprosić Państwa na śniadanie biznesowe: <strong>Jednolity Plik Kontrolny</strong></p>

>

DATA:18.11.2016; godz. 9.30 – 12.30 (rejestracja od godz. 9.00)
MIEJSCE:Centrum konferencyjne Banku BZWBK, Al. Jana Pawła II 17, parter, 00-133 Warszawa  

Z dniem 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa zobowi?zane będ? do rozpoczęcia raportowania w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (obecnie obowi?zek ten dotyczy wył?cznie dużych przedsiębiorców). Z tego względu chcielibyśmy przeprowadzić warsztaty i  przekazać praktyczne informacje dotycz?ce raportowania JPK.     

Podczas spotkania omówimy następuj?ce zagadnienia:

 1. Jednolity plik kontrolny a wielkość przedsiębiorstwa.
 2. Prowadzenie ksi?g podatkowych przy użyciu programów komputerowych.
 3. Opis struktur ze szczególnym uwzględnieniem struktury obowi?zkowej od 1 stycznia 2017 r. dla MŚP.
 4. Sankcje zwi?zane z niedopełnieniem obowi?zków raportowania JPK.
 5. Przykładowy plik JPK – omówienie logiki oraz zasad tworzenia.
 6. Sposoby przygotowania pliku JPK.
 7. Sposoby wysłania pliku JPK.
 8. Inne zagadnienia dotycz?ce struktur, doświadczenia praktyczne dużych przedsiębiorstw.

Spotkanie zostanie przeprowadzone w j. polskim.

Koszt udziału: 60 PLN + VAT dla firm zrzeszonych w izbach organizuj?cych wydarzenie, 120 PLN + VAT dla pozostałych firm.

Prosimy o wypełnienie formularza online do dnia 14.11.2016.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Partnerzy

Zaproszenie na seminarium "Jednolity Plik Kontrolny"

<p style="text-align: justify;" align="center">Firma doradcza PwC, Polsko - Hiszpańska Izba Gospodarcza, Belgijska Izba Gospodarcza oraz Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce mają przyjemność zaprosić Państwa na śniadanie biznesowe: <strong>Jednolity Plik Kontrolny</strong></p>

>

DATA:18.11.2016; godz. 9.30 – 12.30 (rejestracja od godz. 9.00)
MIEJSCE:Centrum konferencyjne Banku BZWBK, Al. Jana Pawła II 17, parter, 00-133 Warszawa  

Z dniem 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa zobowi?zane będ? do rozpoczęcia raportowania w ramach tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (obecnie obowi?zek ten dotyczy wył?cznie dużych przedsiębiorców). Z tego względu chcielibyśmy przeprowadzić warsztaty i  przekazać praktyczne informacje dotycz?ce raportowania JPK.     

Podczas spotkania omówimy następuj?ce zagadnienia:

 1. Jednolity plik kontrolny a wielkość przedsiębiorstwa.
 2. Prowadzenie ksi?g podatkowych przy użyciu programów komputerowych.
 3. Opis struktur ze szczególnym uwzględnieniem struktury obowi?zkowej od 1 stycznia 2017 r. dla MŚP.
 4. Sankcje zwi?zane z niedopełnieniem obowi?zków raportowania JPK.
 5. Przykładowy plik JPK – omówienie logiki oraz zasad tworzenia.
 6. Sposoby przygotowania pliku JPK.
 7. Sposoby wysłania pliku JPK.
 8. Inne zagadnienia dotycz?ce struktur, doświadczenia praktyczne dużych przedsiębiorstw.

Spotkanie zostanie przeprowadzone w j. polskim.

Koszt udziału: 60 PLN + VAT dla firm zrzeszonych w izbach organizuj?cych wydarzenie, 120 PLN + VAT dla pozostałych firm.

Prosimy o wypełnienie formularza online do dnia 14.11.2016.  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.