Zaproszenie na Konferencję: Biznes wart Zachodu - podbij stawkę, wejdź na nowe rynki! Podatki, księgowość i prawo w aspekcie międzynarodowym

<p style="text-align: justify;">Adwokacka Spółka Partnerska Malczewski Stoczczak Matyaszczyk w Lesznie wraz z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Lesznie mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję <strong><em>Biznes wart Zachodu - podbij stawk</em></strong><strong><em>ę</em></strong><strong><em>, wejd</em></strong><strong><em>ź</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>na nowe rynki! </em></strong><em>Podatki, ksi</em><em>ę</em><em>gowo</em><em>ść</em><em> </em><em>i prawo w aspekcie mi</em><em>ę</em><em>dzynarodowym. </em>Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.00 dnia 22.10.2015 r. w sali konferencyjnej Ratusza w Lesznie.  Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym Łukasza Borowiaka - Prezydenta Miasta Leszna, Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, we współpracy z Lex In IT. Językiem konferencji będzie język polski. Wstęp wolny.</p>

>

Celem konferencji jest przybliżenie wybranych, praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, w szczególności francuskim i niemieckim. Formuła spotkania zakłada kompleksowość, st?d wyst?pi? prawnicy, księgowi, doradca podatkowy i sami przedsiębiorcy. Za uprzednim zgłoszeniem istnieje możliwość odbycia spotkania tuż po konferencji z wybranymi prelegentami w formule B2B.

Program konferencji:

9.00 - 9.15 Otwarcie konferencji i wyst?pienia gości

9.15 - 9.45 Remigiusz Pytlik, doradca podatkowy - Transakcje trójstronne w VAT - wybrane problemy praktyczne.

9.45 - 10.15 dr Marek Wierzbiński, księgowy - Rozliczanie różnic kursowych

10.15 - 10.45 adw. Tomasz Kirstajn - Kluczowe klauzule w umowach międzynarodowych w obrocie gospodarczym

10.45 - 11.00 Przerwa kawowa

11.00 - 11.30 adw. Ewa Kałuzińska - Ogólne warunki sprzedaży we Francji: jak bezpiecznie sprzedawać na rynku francuskim i skutecznie negocjować z francuskim dystrybutorem.

11.30 - 12.00 Raphaël Provenzano - Filia firmy we Francji a księgowość w Polsce. Obcienia podatkowe i ulgi przy rozpoczęciu działalności gospodarczej we Francji.

12.00- 12.30 Tommy Lessard - Delegowanie personelu do Francji - problemy praktyczne

12.30 - 13.00 adw. Gabriele Dressler - Kluczowe aspekty niemieckiego prawa handlowego i prawa pracy

13.00 - 15.00 Spotkania w formacie B2B

Informacja o prelegentach:

Remigiusz Pytlik - doradca podatkowy i adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Podatków i Skarbowości na UE w Poznaniu. Uzyskał dyplom Prawa Brytyjskiego i Prawa Unii Europejskiej Uniwersytetu Cambridge. Specjalizuje się w planowaniu podatkowym oraz doradztwie prawnym i gospodarczym z prawem reprezentowania klienta przed organami i s?dami (pytlik(@)kancelaria-msm.pl).

dr Marek Wierzbiński - Doktor  nauk ekonomicznych, absolwent UE w Poznaniu, pracownik naukowy. Doświadczenie zawodowe zdobył jako główny księgowy w spółkach produkcyjnych i handlowych. Autor licznych publikacji naukowych, posiada certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksi?g rachunkowych (m.wierzbinski(@)tax-msm.pl).

Tomasz Kirstajn - adwokat, nadto absolwent UAM w Poznaniu na kierunku stosunki międzynarodowe (wschodoznawstwo). Arbiter w S?dzie Arbitrażowym przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, szkoleniowiec przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie gospodarczym. Uczestnik europejskiego projektu Euromed Avocats. Autor publikacji o tematyce prawnej i z zakresu polityki wschodniej (kirstajn(@)kancelaria-msm.pl).

Ewa Kałuzińska - francuski adwokat, doświadczona w międzynarodowych kancelariach prawnych (m.in. Ernst & Young). Obsługuje zagraniczne, w tym polskie firmy działaj?ce we Francji. Współzałożycielka zgrupowania Lex In IT (e.kaluzinska@lexinit.com).

Raphaël Provenzano - certyfikowany we Francji księgowy i audytor. Doświadczenie zawodowe zdobywał Obecnie konsultant w firmie APRZ (www.aprz.eu). Członek zgrupowania Lex In IT.

Tommy Lessard - francuski przedsiębiorca, prezes zarz?du TL International Transports Sp. z o.o w Warszawie (transport, logistyka, delegowanie personelu).

Gabriele Dressler - niemiecki adwokat, wyspecjalizowana w obsłudze przedsiębiorców, prowadz?ca praktykę w biurach w Monachium, Hamburgu i Düsseldorfie. Uprzednio Konsul Honorowy Niemiec w Grenoble (www.dresslerlaw.eu).  Współzałożycielka zgrupowania Lex In IT.

Informacja o organizatorach

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie (RIPH) - instytucja działaj?ca na rzecz lokalnego środowiska biznesu. Reprezentuje interesy zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych. Oferuje przedstawicielom przedsiębiorstw swoje usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne (www.riph.pl).

Adwokacka Spółka Partnerska Malczewski Stoczczak Matyaszczyk w Lesznie (ASP MSM) - największa spółka adwokacka w południowej Wielkopolsce (25 osób personelu, w tym 18 prawników, 2 biura w Lesznie) z oddziałami w Poznaniu, Kościanie, Rawiczu i fili? we Włoszakowicach. Wraz z innymi podmiotami z grupy MSM świadczy kompleksowe usługi prawno-podatkowo-księgowe dla przedsiębiorców. Specjalizacja w kierunku obsługi podmiotów frankofońskich oraz polskich, kooperuj?cych z francuskimi partnerami (www.kancelaria-msm.pl).

Lex in IT jest europejskim zgrupowaniem interesów gospodarczych maj?cym siedzibę w Paryżu i Hamburgu, które zrzesza doradców (w tym adwokatów i biegłych księgowych) firm działaj?cych na arenie międzynarodowej. Wsparcie przedsiębiorstw w ich rozwoju na rynkach zagranicznych obejmuje Francję, Niemcy, Wielk? Brytanię, Hiszpanię, Włochy, a poza Europ? - Koreę Południow?, Chiny, Kanadę, Stany Zjednoczone i Brazylię (www.lexinit.com).

Kontakt: Tomasz Kirstajn (505-997-651), kirstajn@kancelaria-msm.plWIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Śniadanie z BALAJCZA

Śniadanie online z BALAJCZA wtorek 22 września 2020 r. godz. 8.00-9.00 Zrozumieć swoich międzynarodowych współpracowników Pracujesz w...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19