Partnerzy

Zaproszenie do udziału w badaniu - Klimat inwestycyjny w Polsce

<p align="center"><a href="http://www3.paiz.gov.pl/climate/?lang=pl"><strong>&gt;&gt;&gt; ANKIETA &lt;&lt;&lt;</strong></a><strong></strong></p> <p>Ankieta jest całkowicie anonimowa. Jej wypełnienie zajmuje około <strong>7 minut</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Wyniki badania służą organom administracji publicznej do poprawiania warunków dla zagranicznych inwestycji. Raport opracowany na podstawie badania zostanie opublikowany na początku stycznia 2018 r.</p> <p>Bardzo liczymy na Pana/Pani wsparcie.</p>

>

W imieniu Polskie Agencji Inwestycji i Handlu (dawny PAIIZ), a także firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton i banku HSBC, zwracamy się z uprzejm? prośb? o wypełnienie krótkiej ankiety na temat atrakcyjności Polski jako miejsca prowadzenia biznesu przez zagraniczne firmy. Wyniki ankiety posłuż? do przygotowania XI edycji raportu Klimat inwestycyjny w Polsce.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Partnerzy

Zaproszenie do udziału w badaniu - Klimat inwestycyjny w Polsce

<p align="center"><a href="http://www3.paiz.gov.pl/climate/?lang=pl"><strong>&gt;&gt;&gt; ANKIETA &lt;&lt;&lt;</strong></a><strong></strong></p> <p>Ankieta jest całkowicie anonimowa. Jej wypełnienie zajmuje około <strong>7 minut</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Wyniki badania służą organom administracji publicznej do poprawiania warunków dla zagranicznych inwestycji. Raport opracowany na podstawie badania zostanie opublikowany na początku stycznia 2018 r.</p> <p>Bardzo liczymy na Pana/Pani wsparcie.</p>

>

W imieniu Polskie Agencji Inwestycji i Handlu (dawny PAIIZ), a także firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton i banku HSBC, zwracamy się z uprzejm? prośb? o wypełnienie krótkiej ankiety na temat atrakcyjności Polski jako miejsca prowadzenia biznesu przez zagraniczne firmy. Wyniki ankiety posłuż? do przygotowania XI edycji raportu Klimat inwestycyjny w Polsce.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin