Aktualności firm stowarzyszonychPartnerzy

X edycja Country Risk Conference - Warszawa, 24 marca

<p style="text-align: justify;"><strong>Zapraszamy na konferencję Country Risk poświęconą tematyce ryzyk w transakcjach handlowych. </strong>Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z analizami aktualnych tendencji w światowej gospodarce, oceną ryzyka na wybranych rynkach i doświadczeniami polskich eksporterów w zarządzaniu ryzykiem.</p>

>

Konferencje Coface skierowane s? do członków zarz?dów, właścicieli, dyrektorów finansowych, menedżerów działów oceny ryzyka, kontrolingu, księgowości, eksportu oraz podejmuj?cych decyzje w zakresie ochrony lub finansowania należności. Wśród mówców znajduj? się polscy i zagraniczni ekonomiści i analitycy, specjaliści z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz z organizacji gospodarczych, a także eksporterzy-praktycy.

Temat:

Czy eksport ma szansę pomóc polskiej gospodarce? Zarz?dzanie ryzykiem w transakcjach handlowych w obliczu zawirowań na rynkach światowych.

Termin:

24.03.2015, w godzinach 12.00–17.00

Miejsce:

Centrum Konferencyjne „Muranów” w Warszawie, ul. Anielewicza 6

Rejestracja:

Uczestnictwo jest bezpłatne.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajd? Państwo TUTAJ

Organizator:
Coface

Patron:
Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce

***

Od 19 lat Coface organizuje w Paryżu doroczne konferencje nt. ryzyka krajów. Wspierane przez rz?d Francji, s? one przeznaczone dla największych przedsiębiorstw europejskich oraz dla specjalistów z branży finansowej i ośrodków badawczych. Podczas spotkania eksperci przedstawiaj? aktualn? panoramę ryzyka i analizuj? tendencje światowej gospodarki w świetle najnowszych wydarzeń oraz ich skutki dla świata biznesu. Relacje z ostatniej konferencji w Paryżu, która odbyła się 27 stycznia 2015 r. znajduj? się TUTAJ. Na zakończenie sympozjum, Coface publikuje - informator o ryzyku 160 krajów, zawieraj?cy analizy ekspertów oraz informacje makroekonomiczne. Aktualizacje tych analiz s? dostępne na bież?co, bezpłatnie na wszystkich lokalnych stronach internetowych Coface.  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin