Aktualności firm stowarzyszonych

Wzrost obrotów Grupy Renault w pierwszym kwartale o 25,2% (+ 19,7% bez konsolidacji spółki AvtoVAZ)

<p style="text-align: justify;">W pierwszym kwartale 2017 r. obroty Grupy Renault osiągnęły poziom 13,129 miliarda euro (12,650 miliarda euro wyłączając konsolidację ze spółką AvtoVAZ. Wzrost o 25,2% (19,7% bez uwzględnienia AvtoVAZ) jest efektem głównie wzrostu sprzedaży, w tym sprzedaży dla partnerów. </p>

>

W pierwszym kwartale 2017 r. sprzedaż Grupy Renault na świecie (przy takim samym zakresie konsolidacji, ł?cznie z Ład?) wzrosła o 15,8% i wyniosła 873 678 sprzedanych samochodów przy wzroście na rynku wynosz?cym 4%. We wszystkich regionach zwiększyła się zarówno wielkość sprzedaży, jak i udziały w rynku. Marki Renault i Dacia pobiły w pierwszym kwartale tego roku kolejne rekordy sprzedaży. Sprzedaż Grupy w Europie wzrosła o 10%, w warunkach 8 procentowego wzrostu na całym rynku, głównie za spraw? nowych modeli i dobrych wyników sprzedaży Kadjara, Clio, Captura i Dustera. Poza Europ? Grupa odnotowała wzrost sprzedaży o 100% w regionie Azji-Pacyfiku i o 31% w regionie Afryki-Bliskiego Wschodu-Indii. Grupa utrzymuje swoje cele na rok bież?cy.

WYNIKI HANDLOWE – NAJWAŻNIEJSZE FAKTY DOTYCZĄCE PIERWSZEGO KWARTAŁU 2017 R.

Sprzedaż samochodów osobowych i dostawczych Grupy Renault w skali świata (ł?cznie z Ład?) zwiększyła się o 15,8%, przy ogólnym wzroście rynku motoryzacyjnego o 4%. Udział Grupy w rynku światowym wynosi obecnie 3,8% (+ 0,4 punktu w stosunku do 2016  r.). Marki Renault i Dacia pobiły w pierwszym kwartale tego roku kolejne rekordy sprzedaży. Sprzedaż Renault Samsung Motors zwiększyła się o 56,3%, a Łady o 7%.

W Europie udział Grupy w rynku samochodów osobowych i dostawczych zwiększył się o 0,2 punktu do 10,1%. Ł?cznie sprzedaż wzrosła o 10% do poziomu 478 706 samochodów.

Marka Renault utrzymała tendencję wzrostow?, a jej sprzedaż zwiększyła się o 10,1%. Udział Grupy w rynku wyniósł 7,7% (+ 0,1 punktu). Korzystne dla marki było w szczególności odnowienie całej rodziny Mégane w 2016 r. Sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła o 46% do poziomu ok. 10  000 sztuk (bez Twizy) dzięki sukcesowi nowego ZOE o zasięgu 400 km (NEDC).

Sprzedaż ZOE zwiększyła się o 57%, umacniaj?c w ten sposób Grupę Renault na pozycji lidera z 28-procentowym udziałem w rynku samochodów elektrycznych.

Marka Dacia odnotowała w pierwszym kwartale 2017 r. kolejny rekord sprzedaży (112  457 samochodów), co zapewniło jej 2,4% udziału w rynku. Osi?gnięty wzrost o 9,5% jest głównie zwi?zany z wynikami Nowego Sandero, wprowadzonego pod koniec 2016 r.

Nasprzedaż Grupy we Francji korzystnie wpłynęło ożywienie na rynku. W ci?gu ostatniego kwartału sprzedaż wzrosła o 5,6%. Grupa umieściła aż 5 swoich modeli w pierwszej dziesi?tce najlepiej sprzedaj?cych się samochodów osobowych na rynku z Clio 4 na czele. Modele marki zajmuj? cztery pierwsze miejsca w rankingu. Dla marki Dacia korzystny był sukces Sandero. Model ten jest liderem sprzedaży dla klientów indywidualnych.

We wszystkich regionach pozaeuropejskich zwiększyła się zarówno wielkość sprzedaży, jak i udziały w rynku.

Grupa Renault umocniła swoj? pozycję dzięki sukcesom swoich modeli: Kwid w Indiach, QM6 i SM6 w Korei, Kaptur w Rosji, Koleos w Chinach, Megane Sedan w Turcji oraz Captur w Ameryce.

W regionie Afryki, Bliskiego Wschodu i Indii sprzedaż Grupy wzrosła o 30,9%, co przekłada się na 6-procentowy udział w rynku (+ 1,4 punktu).

W Iranie odnotowano skokowy wzrost (+ 161,5%), co zapewniło 9-procentowy udział w rynku (+ 4,9 punktu) dzięki sukcesowi modeli Tondar i Sandero.

W Indiach Renault wci?ż jest najpopularniejsz? europejsk? mark? samochodów z udziałem rynkowym 3,6%. Wzrost sprzedaży wyniósł 9,9%. Sprzedaż modelu Kwid wyniosła 27 tys. sztuk.

W krajach Maghrebu wielkość sprzedaży wzrosła o 13,4%, a udział w rynku zwiększył się o 8,3 punktu, do 41,5%.

W Eurazji wielkość sprzedaży Renault wzrosła o 6,3%, przy ogólnym spadku na rynku wynosz?cym 0,5%. Udział Grupy w rynku, ł?cznie z Ład?, zwiększył się tym samym o 1,5 punktu do 24,1%, w szczególności za spraw? dynamiki wzrostu sprzedaży w Rosji.

Rynek rosyjski odnotował po raz pierwszy od 4 lat lekki wzrost (+ 1%). Sprzedaż Grupy zwiększyła się o 9,2% ł?cznie z Ład?.

Udział marki Renault w rynku rosyjskim osi?gn?ł poziom 8,1%, co daje wzrost o 0,8 punktu. Wprowadzony w czerwcu 2016 r. Kaptur sprzedał się w ci?gu pierwszego kwartału 2017 r. w liczbie ponad 6  000 sztuk.

Łada odnotowała wzrost sprzedaży o 8%, co zapewniło jej 19,1% udziału w rynku (+ 1,2 punktu) dzięki sukcesowi modeli Tondar i Sandero.

Po konsolidacji Grupy Renault z Ład? Rosja jest obecnie drugim co do wielkości rynkiem Grupy.

W Turcji sprzedaż Grupy wzrosła o 0,8% pomimo spadku na rynku o 7,4%. Obecnie udział Grupy w rynku wynosi 19% (+ 1,5 punktu). Debiut rynkowy Nowego Megane Sedan okazał się sukcesem, w ci?gu dwóch miesięcy zebrano ponad 7  200 zamówień.

W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż wzrosła o 99,7% pomimo wzrostu rynku o 4,6%.

W Chinach Renault sprzedało blisko 18  tys. samochodów w porównaniu do 3 400 sprzedanych sztuk w tym samym czasie w ubiegłym roku, w tym 10  000 Nowych Koleosów, wprowadzonych na rynek pod koniec 2016 r. i produkowanych na miejscu.

Sprzedaż samochodów Renault Samsung Motors wzrosła w Korei o 56,4% przy średnim wzroście rynkowym 0,9%. Udział Grupy w tamtejszym rynku wzrósł do 6,2% (+ 2,2 punktu) dzięki udanemu ubiegłorocznemu debiutowi modeli SM6 i QM6.

W regionie Ameryki Środkowej i Południowej, gdzie sprzedaż wzrosła o 19%, przy ogólnym wzroście na rynku wynosz?cym 9%, Grupa stawiła czoło trudnościom ekonomicznym i uzyskała udział w rynku w wysokości 6,3%, czyli większy o 0,5 punktu. Modele Sandero, Logan i Duster Oroch potwierdziły swój sukces.

Grupa Renault doskonale wykorzystała ożywienie na rynku argentyńskim. Jej sprzedaż wzrosła o 87,2%, przy średnim wzroście rynkowym 42,8%. Udział Grupy w rynku wzrósł o 3,1 punktu do poziomu 13,1%. Renault w pełni skorzystało na uruchomieniu lokalnej produkcji Sandero i Logana pod koniec 2016 r. W Brazylii rynek ustabilizował się na poziomie -1,2%. Grupa utrzymała swój udział w rynku w wysokości 6,8%.

OBROTY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2017 R. DLA POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW DZIAŁALNOŚCI

W pierwszym kwartale 2017 r. obroty Grupy osi?gnęły 13,129 miliarda euro (+ 25,2%). Bez uwzględnienia konsolidacji AvtoVAZ obroty wzrosły o 19,7% do 12,56 miliarda euro (+18,4% bez uwzględnienia różnic kursowych).

Obroty w sektorze samochodowym bez AvtoVAZ wyniosły 11,939 miliarda euro (+20,1%), głównie dzięki zwiększeniu sprzedaży poszczególnych marek Grupy (+ 9,2 punktu). Wzrost sprzedaży dla partnerów przyczynił się do ogólnego wzrostu sprzedaży o 3,5 punktu. Wynik ten odzwierciedla dynamiczny rozwój montażu CKD w Iranie i Chinach oraz sprzedaż samochodów montowanych w Europie (zwłaszcza uruchomienie produkcji Nissana Micra). Efekt ceny (+ 2,4 punktu) jest głównie zasług? niedawno wprowadzonych modeli. Dodatnie różnice kursowe w wysokości 1,3 punktu wynikaj? przede wszystkim z umocnienia rosyjskiego rubla i brazylijskiego reala i to pomimo niekorzystnego wpływu funta szterlinga.

Obroty w sektorze finansowania sprzedaży (RCI Banque) wzrosły w pierwszym kwartale do 621 milionów euro, co stanowi wzrost o 13,5% w stosunku do analogicznego okresu roku 2016. Wzrosła również liczba nowych umów finansowania (+ 21,4%). Średnia wartość portfela wzrosła o 21,9% do 37,9 miliarda euro.    

PERSPEKTYWY 2017

W roku 2017 na światowym rynku powinien nast?pić wzrost sprzedaży na poziomie 1,5% – 2,5% w stosunku do zakładanej uprzednio wielkości 1,5% do 2%. Na rynku europejskim spodziewany jest dalszy wzrost o 2%. Rynek francuski powinien odnotować również 2-procentowy wzrost.  

Poza Europ?, rynek rosyjski może osi?gn?ć wzrost sięgaj?cy nawet 5% wobec uprzednio zakładanego stabilnego poziomu, a rynek brazylijski powinien utrzymać się na stabilnym poziomie. Natomiast Chiny (+ 5%) i Indie (+ 8%) powinny kontynuować dynamiczny wzrost.  

W tej sytuacji i po uwzględnieniu konsolidacji AvtoVAZ Grupa Renault planuje:  

- dalsze zwiększenie obrotów Grupy, niezależnie od konsolidacji AvtoVAZ, przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany*,

- zwiększenie wartości marży operacyjnej Grupy w euro*,  wygenerowanie dodatniego free cash flow operacyjnego w sektorze samochodowym.  

(*) W porównaniu z wynikami za 2016 r. opublikowanymi przez Grupę Renault.

Skonsolidowane obroty Grupy Renault

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Wzrost obrotów Grupy Renault w pierwszym kwartale o 25,2% (+ 19,7% bez konsolidacji spółki AvtoVAZ)

<p style="text-align: justify;">W pierwszym kwartale 2017 r. obroty Grupy Renault osiągnęły poziom 13,129 miliarda euro (12,650 miliarda euro wyłączając konsolidację ze spółką AvtoVAZ. Wzrost o 25,2% (19,7% bez uwzględnienia AvtoVAZ) jest efektem głównie wzrostu sprzedaży, w tym sprzedaży dla partnerów. </p>

>

W pierwszym kwartale 2017 r. sprzedaż Grupy Renault na świecie (przy takim samym zakresie konsolidacji, ł?cznie z Ład?) wzrosła o 15,8% i wyniosła 873 678 sprzedanych samochodów przy wzroście na rynku wynosz?cym 4%. We wszystkich regionach zwiększyła się zarówno wielkość sprzedaży, jak i udziały w rynku. Marki Renault i Dacia pobiły w pierwszym kwartale tego roku kolejne rekordy sprzedaży. Sprzedaż Grupy w Europie wzrosła o 10%, w warunkach 8 procentowego wzrostu na całym rynku, głównie za spraw? nowych modeli i dobrych wyników sprzedaży Kadjara, Clio, Captura i Dustera. Poza Europ? Grupa odnotowała wzrost sprzedaży o 100% w regionie Azji-Pacyfiku i o 31% w regionie Afryki-Bliskiego Wschodu-Indii. Grupa utrzymuje swoje cele na rok bież?cy.

WYNIKI HANDLOWE – NAJWAŻNIEJSZE FAKTY DOTYCZĄCE PIERWSZEGO KWARTAŁU 2017 R.

Sprzedaż samochodów osobowych i dostawczych Grupy Renault w skali świata (ł?cznie z Ład?) zwiększyła się o 15,8%, przy ogólnym wzroście rynku motoryzacyjnego o 4%. Udział Grupy w rynku światowym wynosi obecnie 3,8% (+ 0,4 punktu w stosunku do 2016  r.). Marki Renault i Dacia pobiły w pierwszym kwartale tego roku kolejne rekordy sprzedaży. Sprzedaż Renault Samsung Motors zwiększyła się o 56,3%, a Łady o 7%.

W Europie udział Grupy w rynku samochodów osobowych i dostawczych zwiększył się o 0,2 punktu do 10,1%. Ł?cznie sprzedaż wzrosła o 10% do poziomu 478 706 samochodów.

Marka Renault utrzymała tendencję wzrostow?, a jej sprzedaż zwiększyła się o 10,1%. Udział Grupy w rynku wyniósł 7,7% (+ 0,1 punktu). Korzystne dla marki było w szczególności odnowienie całej rodziny Mégane w 2016 r. Sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła o 46% do poziomu ok. 10  000 sztuk (bez Twizy) dzięki sukcesowi nowego ZOE o zasięgu 400 km (NEDC).

Sprzedaż ZOE zwiększyła się o 57%, umacniaj?c w ten sposób Grupę Renault na pozycji lidera z 28-procentowym udziałem w rynku samochodów elektrycznych.

Marka Dacia odnotowała w pierwszym kwartale 2017 r. kolejny rekord sprzedaży (112  457 samochodów), co zapewniło jej 2,4% udziału w rynku. Osi?gnięty wzrost o 9,5% jest głównie zwi?zany z wynikami Nowego Sandero, wprowadzonego pod koniec 2016 r.

Nasprzedaż Grupy we Francji korzystnie wpłynęło ożywienie na rynku. W ci?gu ostatniego kwartału sprzedaż wzrosła o 5,6%. Grupa umieściła aż 5 swoich modeli w pierwszej dziesi?tce najlepiej sprzedaj?cych się samochodów osobowych na rynku z Clio 4 na czele. Modele marki zajmuj? cztery pierwsze miejsca w rankingu. Dla marki Dacia korzystny był sukces Sandero. Model ten jest liderem sprzedaży dla klientów indywidualnych.

We wszystkich regionach pozaeuropejskich zwiększyła się zarówno wielkość sprzedaży, jak i udziały w rynku.

Grupa Renault umocniła swoj? pozycję dzięki sukcesom swoich modeli: Kwid w Indiach, QM6 i SM6 w Korei, Kaptur w Rosji, Koleos w Chinach, Megane Sedan w Turcji oraz Captur w Ameryce.

W regionie Afryki, Bliskiego Wschodu i Indii sprzedaż Grupy wzrosła o 30,9%, co przekłada się na 6-procentowy udział w rynku (+ 1,4 punktu).

W Iranie odnotowano skokowy wzrost (+ 161,5%), co zapewniło 9-procentowy udział w rynku (+ 4,9 punktu) dzięki sukcesowi modeli Tondar i Sandero.

W Indiach Renault wci?ż jest najpopularniejsz? europejsk? mark? samochodów z udziałem rynkowym 3,6%. Wzrost sprzedaży wyniósł 9,9%. Sprzedaż modelu Kwid wyniosła 27 tys. sztuk.

W krajach Maghrebu wielkość sprzedaży wzrosła o 13,4%, a udział w rynku zwiększył się o 8,3 punktu, do 41,5%.

W Eurazji wielkość sprzedaży Renault wzrosła o 6,3%, przy ogólnym spadku na rynku wynosz?cym 0,5%. Udział Grupy w rynku, ł?cznie z Ład?, zwiększył się tym samym o 1,5 punktu do 24,1%, w szczególności za spraw? dynamiki wzrostu sprzedaży w Rosji.

Rynek rosyjski odnotował po raz pierwszy od 4 lat lekki wzrost (+ 1%). Sprzedaż Grupy zwiększyła się o 9,2% ł?cznie z Ład?.

Udział marki Renault w rynku rosyjskim osi?gn?ł poziom 8,1%, co daje wzrost o 0,8 punktu. Wprowadzony w czerwcu 2016 r. Kaptur sprzedał się w ci?gu pierwszego kwartału 2017 r. w liczbie ponad 6  000 sztuk.

Łada odnotowała wzrost sprzedaży o 8%, co zapewniło jej 19,1% udziału w rynku (+ 1,2 punktu) dzięki sukcesowi modeli Tondar i Sandero.

Po konsolidacji Grupy Renault z Ład? Rosja jest obecnie drugim co do wielkości rynkiem Grupy.

W Turcji sprzedaż Grupy wzrosła o 0,8% pomimo spadku na rynku o 7,4%. Obecnie udział Grupy w rynku wynosi 19% (+ 1,5 punktu). Debiut rynkowy Nowego Megane Sedan okazał się sukcesem, w ci?gu dwóch miesięcy zebrano ponad 7  200 zamówień.

W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż wzrosła o 99,7% pomimo wzrostu rynku o 4,6%.

W Chinach Renault sprzedało blisko 18  tys. samochodów w porównaniu do 3 400 sprzedanych sztuk w tym samym czasie w ubiegłym roku, w tym 10  000 Nowych Koleosów, wprowadzonych na rynek pod koniec 2016 r. i produkowanych na miejscu.

Sprzedaż samochodów Renault Samsung Motors wzrosła w Korei o 56,4% przy średnim wzroście rynkowym 0,9%. Udział Grupy w tamtejszym rynku wzrósł do 6,2% (+ 2,2 punktu) dzięki udanemu ubiegłorocznemu debiutowi modeli SM6 i QM6.

W regionie Ameryki Środkowej i Południowej, gdzie sprzedaż wzrosła o 19%, przy ogólnym wzroście na rynku wynosz?cym 9%, Grupa stawiła czoło trudnościom ekonomicznym i uzyskała udział w rynku w wysokości 6,3%, czyli większy o 0,5 punktu. Modele Sandero, Logan i Duster Oroch potwierdziły swój sukces.

Grupa Renault doskonale wykorzystała ożywienie na rynku argentyńskim. Jej sprzedaż wzrosła o 87,2%, przy średnim wzroście rynkowym 42,8%. Udział Grupy w rynku wzrósł o 3,1 punktu do poziomu 13,1%. Renault w pełni skorzystało na uruchomieniu lokalnej produkcji Sandero i Logana pod koniec 2016 r. W Brazylii rynek ustabilizował się na poziomie -1,2%. Grupa utrzymała swój udział w rynku w wysokości 6,8%.

OBROTY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2017 R. DLA POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW DZIAŁALNOŚCI

W pierwszym kwartale 2017 r. obroty Grupy osi?gnęły 13,129 miliarda euro (+ 25,2%). Bez uwzględnienia konsolidacji AvtoVAZ obroty wzrosły o 19,7% do 12,56 miliarda euro (+18,4% bez uwzględnienia różnic kursowych).

Obroty w sektorze samochodowym bez AvtoVAZ wyniosły 11,939 miliarda euro (+20,1%), głównie dzięki zwiększeniu sprzedaży poszczególnych marek Grupy (+ 9,2 punktu). Wzrost sprzedaży dla partnerów przyczynił się do ogólnego wzrostu sprzedaży o 3,5 punktu. Wynik ten odzwierciedla dynamiczny rozwój montażu CKD w Iranie i Chinach oraz sprzedaż samochodów montowanych w Europie (zwłaszcza uruchomienie produkcji Nissana Micra). Efekt ceny (+ 2,4 punktu) jest głównie zasług? niedawno wprowadzonych modeli. Dodatnie różnice kursowe w wysokości 1,3 punktu wynikaj? przede wszystkim z umocnienia rosyjskiego rubla i brazylijskiego reala i to pomimo niekorzystnego wpływu funta szterlinga.

Obroty w sektorze finansowania sprzedaży (RCI Banque) wzrosły w pierwszym kwartale do 621 milionów euro, co stanowi wzrost o 13,5% w stosunku do analogicznego okresu roku 2016. Wzrosła również liczba nowych umów finansowania (+ 21,4%). Średnia wartość portfela wzrosła o 21,9% do 37,9 miliarda euro.    

PERSPEKTYWY 2017

W roku 2017 na światowym rynku powinien nast?pić wzrost sprzedaży na poziomie 1,5% – 2,5% w stosunku do zakładanej uprzednio wielkości 1,5% do 2%. Na rynku europejskim spodziewany jest dalszy wzrost o 2%. Rynek francuski powinien odnotować również 2-procentowy wzrost.  

Poza Europ?, rynek rosyjski może osi?gn?ć wzrost sięgaj?cy nawet 5% wobec uprzednio zakładanego stabilnego poziomu, a rynek brazylijski powinien utrzymać się na stabilnym poziomie. Natomiast Chiny (+ 5%) i Indie (+ 8%) powinny kontynuować dynamiczny wzrost.  

W tej sytuacji i po uwzględnieniu konsolidacji AvtoVAZ Grupa Renault planuje:  

- dalsze zwiększenie obrotów Grupy, niezależnie od konsolidacji AvtoVAZ, przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany*,

- zwiększenie wartości marży operacyjnej Grupy w euro*,  wygenerowanie dodatniego free cash flow operacyjnego w sektorze samochodowym.  

(*) W porównaniu z wynikami za 2016 r. opublikowanymi przez Grupę Renault.

Skonsolidowane obroty Grupy Renault

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.