Analizy i badania

Wzrost gospodarczy w 2014 r. zgodny z oczekiwaniami

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS, w 2014 r. PKB w Polsce wzrósł o 3,3% wobec 1,7% w 2013 r., co było zgodne z naszą prognozą i oczekiwaniami rynkowymi.</p>

>

W kierunku zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku oddziaływał przede wszystkim wzrost dynamiki popytu krajowego do 4,6% r/r wobec 0,2% w 2013 r. Był to efekt przyspieszenia zarówno inwestycji (z 0,9% w 2013 r. do 9,4% w 2014 r.) jak i spożycia ogółem (z 1,3% do 3,0%). W kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego oddziaływało natomiast zmniejszenie wkładu eksportu netto (z 1,6 pp. w 2013 r. do -1,2 pp. 2014 r.).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Wzrost gospodarczy w 2014 r. zgodny z oczekiwaniami

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS, w 2014 r. PKB w Polsce wzrósł o 3,3% wobec 1,7% w 2013 r., co było zgodne z naszą prognozą i oczekiwaniami rynkowymi.</p>

>

W kierunku zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku oddziaływał przede wszystkim wzrost dynamiki popytu krajowego do 4,6% r/r wobec 0,2% w 2013 r. Był to efekt przyspieszenia zarówno inwestycji (z 0,9% w 2013 r. do 9,4% w 2014 r.) jak i spożycia ogółem (z 1,3% do 3,0%). W kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego oddziaływało natomiast zmniejszenie wkładu eksportu netto (z 1,6 pp. w 2013 r. do -1,2 pp. 2014 r.).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin