Analizy i badania

Wzmocnienie roli związków zawodowych w Polsce

<p style="text-align: justify;">Począwszy od 1 stycznia 2019 r. związki zawodowe w Polsce znacząco umocnią swoją pozycję wobec pracodawcy.</p>

>

Wzmocni się pozycja negocjacyjna zwi?zków zawodowych, które maj? najwięcej członków w danej spółce, szczególnie w kontekście uzgadniania z nimi układów zbiorowych pracy, zakładowych polityk pracowniczych (przede wszystkim regulaminów pracy i wynagradzania) i innych porozumień z załog? (np. w razie przejścia zakładu pracy).

Dotychczas, jeżeli osi?gnięcie porozumienia w takich sprawach nie było możliwe ze wszystkimi zwi?zkami, pracodawca musiał zwrócić się do tzw. zwi?zków reprezentatywnych (a więc zrzeszaj?cych określon? przez przepisy liczbę pracowników). Po nowelizacji, więcej zwi?zków zawodowych działaj?cych u pracodawców będzie mogło uzyskać status reprezentatywnych, a tym samym firma będzie musiała porozumieć się z większ? liczb? organizacji zwi?zkowych. Oznacza to, że po 1 stycznia 2019 r. proces wdrożenia pewnych zmian (np. zmian w zasadach wynagradzania i premiowania) może wymagać więcej czasu lub większych ustępstw ze strony pracodawcy.

Może też znacz?co wzrosn?ć poziom uzwi?zkowienia, ponieważ osoby świadcz?ce usługi na podstawie odpłatnych umów cywilnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło i umowy B2B - tzw. samozatrudnienie) zyskaj? możliwość tworzenia i wstępowania do zwi?zków zawodowych.

Oznacza to, że tacy kontraktorzy uzyskaj? podstawowe prawa i ochronę zwi?zkow?.

Pracodawcy powinni odpowiednio wcześnie przygotować się na nadchodz?ce zmiany.

Kontakt:

Barbara Klimczyk
Adwokat, Associate z praktyki prawa pracy w polskim biurze  Bird & Bird
barbara.klimczyk(@)twobirds.com
+48 883 375 890

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin