Analizy i badania

Wystąpienie D. Trumpa może zwiększyć zmienność kursu złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3086 (umocnienie złotego o 0,5%).</p>

>

W poniedziałek i we wtorek złoty oraz inne waluty rynków wschodz?cych zyskiwały na wartości. W kierunku ich aprecjacji oddziaływało obniżenie globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlane spadkiem indeksu VIX. Lepsze od oczekiwań wyniki badań koniunktury (PMI) w strefie euro miały ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty. Opublikowane w środę wieczorem Minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC nie dostarczyły nowych informacji nt. perspektyw polityki monetarnej FED i nie wpłynęły istotnie na kurs złotego. W dalszej części tygodnia złoty nieznacznie tracił na wartości w ślad za łagodnym zwiększeniem globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej wzrostem indeksu VIX.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla złotego będzie zaplanowane na środę wyst?pienie D. Trumpa przed Kongresem. Uważamy, że jego wypowiedzi mog? przyczynić się do podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty. Sumaryczny wpływ licznych danych z USA (wstępne zamówienia na dobra trwałe, finalny szacunek PKB, indeks Conference Board, a także indeksy ISM dla przetwórstwa oraz poza przetwórstwem) na kurs złotego będzie w naszej ocenie ograniczony. Neutralne dla polskiej waluty będ? również naszym zdaniem pozostałe dane ze światowej gospodarki (indeksy PMI w Chinach oraz wstępna inflacja w strefie euro), a także finalny szacunek PKB w Polsce.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin