Analizy i badania

Wyniki badań koniunktury w strefie euro mogą umocnić złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2437 (osłabienie złotego o 0,4%).</p>

>

W poniedziałek i we wtorek mieliśmy do czynienia z osłabieniem złotego i innych walut rynków wschodz?cych wraz ze zwiększeniem światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej wzrostem indeksu VIX. W naszej ocenie wynikało to z podwyższonej niepewności dotycz?cej wyniku odbywaj?cych się na przełomie kwietnia i maja wyborów prezydenckich we Francji. Wtorkowe dane o inflacji w Polsce miały ograniczony wpływ na kursu złotego. W pozostałej części tygodnia kurs EURPLN był relatywnie stabilny i kształtował się w przedziale 4,24-4,25. W pi?tek mieliśmy do czynienia z łagodnym umocnieniem złotego, co mogło być zwi?zane z mniejsz? aktywności? inwestorów zagranicznych ze względu na Wielki Pi?tek.

Opublikowane wczoraj dane z Chin ukształtowały się powyżej konsensusu, co naszym zdaniem będzie oddziaływało w kierunku poprawy nastrojów rynkowych w tym tygodniu oraz umocnienia walut rynków wschodz?cych, w tym złotego. W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie zaplanowana na pi?tek publikacja wyników badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (PMI). W przypadku realizacji naszych niższych od konsensusu rynkowego prognoz dane mog? oddziaływać w kierunku lekkiego umocnienia złotego. Dane z USA (produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym, a także indeks Philadelphia FED) będ? w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego. Ograniczony wpływ na kurs złotego będ? najprawdopodobniej miały również krajowe dane zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw oraz produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Wpływ na kurs złotego mog? mieć publikacje sondaży prezydenckich we Francji. Jeśli sondaże będ? wskazywać na dalszy wzrost poparcia  dla lewicowego kandydata, J-L. Melenchona, do poziomu prowadz?cych w sondażach E. Macrona i M. Le Pen, to będ? one naszym zdaniem oddziaływały w kierunku wzrostu kursu EURPLN. Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję S&P zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w kolejnym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Wyniki badań koniunktury w strefie euro mogą umocnić złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2437 (osłabienie złotego o 0,4%).</p>

>

W poniedziałek i we wtorek mieliśmy do czynienia z osłabieniem złotego i innych walut rynków wschodz?cych wraz ze zwiększeniem światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej wzrostem indeksu VIX. W naszej ocenie wynikało to z podwyższonej niepewności dotycz?cej wyniku odbywaj?cych się na przełomie kwietnia i maja wyborów prezydenckich we Francji. Wtorkowe dane o inflacji w Polsce miały ograniczony wpływ na kursu złotego. W pozostałej części tygodnia kurs EURPLN był relatywnie stabilny i kształtował się w przedziale 4,24-4,25. W pi?tek mieliśmy do czynienia z łagodnym umocnieniem złotego, co mogło być zwi?zane z mniejsz? aktywności? inwestorów zagranicznych ze względu na Wielki Pi?tek.

Opublikowane wczoraj dane z Chin ukształtowały się powyżej konsensusu, co naszym zdaniem będzie oddziaływało w kierunku poprawy nastrojów rynkowych w tym tygodniu oraz umocnienia walut rynków wschodz?cych, w tym złotego. W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie zaplanowana na pi?tek publikacja wyników badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (PMI). W przypadku realizacji naszych niższych od konsensusu rynkowego prognoz dane mog? oddziaływać w kierunku lekkiego umocnienia złotego. Dane z USA (produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym, a także indeks Philadelphia FED) będ? w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego. Ograniczony wpływ na kurs złotego będ? najprawdopodobniej miały również krajowe dane zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw oraz produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Wpływ na kurs złotego mog? mieć publikacje sondaży prezydenckich we Francji. Jeśli sondaże będ? wskazywać na dalszy wzrost poparcia  dla lewicowego kandydata, J-L. Melenchona, do poziomu prowadz?cych w sondażach E. Macrona i M. Le Pen, to będ? one naszym zdaniem oddziaływały w kierunku wzrostu kursu EURPLN. Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję S&P zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w kolejnym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin