Podsumowanie wydarzeń

Wybory przewodniczących i wiceprzewodniczących komitetów tematycznych

>

Od kilku lat w CCIFP funkcjonuj? i rozwijaj? się Komitety tematyczne. Stworzyliśmy je, byśmy mogli lepiej reprezentować interesy firm stowarzyszonych. Głównym efektem prac komitetów jest przygotowanie wspólnego stanowiska, które następnie przekazujemy organom państwowym. Tego typu działania maj? na celu poprawę prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju i wzmocnienie roli firm francuskich, jako aktywnego podmiotu polskiej gospodarki.

Ponieważ chcemy być bardziej skuteczni oraz poprawić funkcjonowanie Komitetów proponujemy ustrukturyzowanie ich, poprzez wprowadzenie jasnych zasad działania.

Jednym z założeń nowej funkcjonalności jest powołanie przewodnicz?cego i   wiceprzewodnicz?cego komitetu. Zasady opisaliśmy w regulaminie >>>.

Osoby zainteresowane kandydowaniem proszone s? o przesłanie swojej aplikacji   na adres: joanna.jaroch(@)ccifp.pl.

Formularz dla kandydatów >>>

Kandydaci zostan? zaprezentowani na najbliższym spotkaniu Komitetu oraz wybrani większości? głosów (w glosowaniu tajnym) także podczas najbliższego spotkania.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do przekazywania swoich propozycji odnośnie tematów w ramach istniej?cych Komitetów lub Komitetów Tematycznych, które moglibyśmy utworzyć poprzez uzupełnienie poniższego formularza i odesłanie go do Joanny Jaroch – Pszenicznej  : joanna.jaroch(@)ccifp.pl.

Formularz_Komitety_Tematyczne_CCIFP nowe tematy >>>

Kontakt: Joanna Jaroch – Pszeniczna:  joanna.jaroch(@)ccifp.pl, tel. 22 696 75 83

Do pobrania

Download Regulamin_komitety_CCIFP1.pdf  (PDF • 161 KB) Download Formularz_Komitety_Tematyczne_CCIFP2.doc  (DOC • 957 KB) Download Formularz_Komitety_Tematyczne_CCIFP3.doc  (DOC • 957 KB) Download Regulamin_komitety_CCIFP-doc.pdf  (PDF • 486 KB) Download Coupon_reponse_Candidature.docx  (DOCX • 144 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin