Analizy i badania

Wybory prezydenckie w USA w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 1,822 (wzrost o 2pb), obligacji 5- letnich zmniejszyły się do poziomu 2,469 (spadek o 5pb), a obligacji 10- letnich obniżyły się do poziomu 3,051 (spadek o 8pb).</p>

>

W poniedziałek i we wtorek z uwagi na długi weekend obroty na polskim rynku długu były bardzo ograniczone. W środę ceny polskich obligacji były stabilne. W czwartek rano obserwowany był wzrost rentowności polskich obligacji w ślad za rynkami bazowymi (amerykańskimi i niemieckimi obligacjami). W dalszej części dnia miała miejsce aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadaj?ce w 2017 r. za 3,7 mld zł sprzedaj?c obligacje o 2-, 7- i 11- letnich terminach zapadalności za 3,9 mld zł przy popycie równym 6,4 mld zł. Wysoki popyt na aukcji przyczynił się do odwrócenia trendu i spadku rentowności polskich obligacji widocznego w szczególności na środkowym odcinku i długim końcu krzywej dochodowości. Wpływ pi?tkowych danych z amerykańskiego rynku pracy na ceny polskiego długu był ograniczony, a na rynku utrzymywała się niska płynność.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? wybory prezydenckie w USA. W efekcie, z uwagi na podwyższon? niepewność na rynkach w pierwszej części tygodnia można oczekiwać podwyższonej zmienności cen polskich obligacji. W przypadku realizacji naszego scenariusza bazowego zakładaj?cego zwycięstwo H. Clinton, wynik wyborów może być lekko pozytywny dla cen polskiego długu. Środowe posiedzenie RPP oraz pi?tkowa publikacja wstępnego indeksu Uniwersytetu Michigan będ? w naszej ocenie neutralne dla rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Wybory prezydenckie w USA w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 1,822 (wzrost o 2pb), obligacji 5- letnich zmniejszyły się do poziomu 2,469 (spadek o 5pb), a obligacji 10- letnich obniżyły się do poziomu 3,051 (spadek o 8pb).</p>

>

W poniedziałek i we wtorek z uwagi na długi weekend obroty na polskim rynku długu były bardzo ograniczone. W środę ceny polskich obligacji były stabilne. W czwartek rano obserwowany był wzrost rentowności polskich obligacji w ślad za rynkami bazowymi (amerykańskimi i niemieckimi obligacjami). W dalszej części dnia miała miejsce aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadaj?ce w 2017 r. za 3,7 mld zł sprzedaj?c obligacje o 2-, 7- i 11- letnich terminach zapadalności za 3,9 mld zł przy popycie równym 6,4 mld zł. Wysoki popyt na aukcji przyczynił się do odwrócenia trendu i spadku rentowności polskich obligacji widocznego w szczególności na środkowym odcinku i długim końcu krzywej dochodowości. Wpływ pi?tkowych danych z amerykańskiego rynku pracy na ceny polskiego długu był ograniczony, a na rynku utrzymywała się niska płynność.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? wybory prezydenckie w USA. W efekcie, z uwagi na podwyższon? niepewność na rynkach w pierwszej części tygodnia można oczekiwać podwyższonej zmienności cen polskich obligacji. W przypadku realizacji naszego scenariusza bazowego zakładaj?cego zwycięstwo H. Clinton, wynik wyborów może być lekko pozytywny dla cen polskiego długu. Środowe posiedzenie RPP oraz pi?tkowa publikacja wstępnego indeksu Uniwersytetu Michigan będ? w naszej ocenie neutralne dla rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin