Analizy i badania

Wstępny szacunek krajowej inflacji w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 2,046 (spadek o 7pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,974 (spadek o 11pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,57 (spadek o 17pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu utrzymywał się spadek rentowności polskich obligacji, których ceny pozostawały pod wpływem opublikowanej dwa tygodnie temu mniej jastrzębiego od oczekiwań wydźwięku konferencji po posiedzeniu FED (por. MAKROmapa z 20.03.2017). W czwartek odbyła się aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 5-, 9-, 10- letnich terminach zapadalności za 5,00 mld EUR przy popycie równym 8,13 mld. Aukcja miała niewielki wpływ na ceny polskiego długu. Pi?tkowe lepsze od oczekiwań publikacje indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek były neutralne dla rentowności polskich obligacji.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie przewidziana na pi?tek publikacja wstępnego szacunku marcowej inflacji w Polsce. Uważamy, że ukształtuje się on poniżej oczekiwań rynku, co będzie w naszej ocenie negatywne dla rentowności polskich obligacji. Zagregowany wpływ danych z amerykańskiej gospodarki (finalny szacunek PKB, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) będzie naszym zdaniem neutralny dla cen polskiego długu. Ograniczony wpływ na rentowności polskich obligacji będ? miały w naszej ocenie również dane ze strefy euro (wstępny szacunek inflacji), Niemiec (indeks Ifo) oraz Chin (indeks PMI wg CFLP).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Wstępny szacunek krajowej inflacji w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 2,046 (spadek o 7pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,974 (spadek o 11pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,57 (spadek o 17pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu utrzymywał się spadek rentowności polskich obligacji, których ceny pozostawały pod wpływem opublikowanej dwa tygodnie temu mniej jastrzębiego od oczekiwań wydźwięku konferencji po posiedzeniu FED (por. MAKROmapa z 20.03.2017). W czwartek odbyła się aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 5-, 9-, 10- letnich terminach zapadalności za 5,00 mld EUR przy popycie równym 8,13 mld. Aukcja miała niewielki wpływ na ceny polskiego długu. Pi?tkowe lepsze od oczekiwań publikacje indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek były neutralne dla rentowności polskich obligacji.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie przewidziana na pi?tek publikacja wstępnego szacunku marcowej inflacji w Polsce. Uważamy, że ukształtuje się on poniżej oczekiwań rynku, co będzie w naszej ocenie negatywne dla rentowności polskich obligacji. Zagregowany wpływ danych z amerykańskiej gospodarki (finalny szacunek PKB, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) będzie naszym zdaniem neutralny dla cen polskiego długu. Ograniczony wpływ na rentowności polskich obligacji będ? miały w naszej ocenie również dane ze strefy euro (wstępny szacunek inflacji), Niemiec (indeks Ifo) oraz Chin (indeks PMI wg CFLP).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin