Analizy i badania

Wstępne indeksy PMI mogą umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2290 (osłabienie złotego o 0,4%).</p>

>

W poniedziałek z uwagi na ubogi kalendarz makroekonomiczny kurs EURPLN oscylował wokół poziomu 4,22. We wtorek złoty osłabiał się wraz z innymi walutami rynków wschodz?cych w reakcji na dane nt. chińskiego bilansu handlowego, które wskazały na dalsze osłabienie popytu wewnętrznego w Państwie Środka. Po południu miała miejsce nieznaczna korekta. W środę doszło do nieznacznego umocnienia polskiej waluty, co wynikało ze słabszego od konsensusu rynkowego odczytu sprzedaży detalicznej w USA. Czwartkowe, zgodne ze wstępnym odczytem dane nt. inflacji w Polsce nie spotkały się ze znacz?c? reakcj? rynku. W pi?tek złoty tracił na wartości, a w kierunku jego deprecjacji oddziaływał wyższy od oczekiwań indeksu Uniwersytetu Michigan.

Oczekujemy, że opublikowane dzisiaj dane z chińskiej gospodarki (patrz wyżej) nie będ? miały istotnego wpływu na kurs złotego. Podobnie dzisiejsze krajowe odczyty produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku. W czwartek w kierunku umocnienia złotego mog? oddziaływać oczekiwany przez nas gołębi charakter wypowiedzi prezesa EBC M. Draghiego na konferencji po posiedzeniu EBC. W pi?tek w centrum uwagi inwestorów będ? wstępne odczyty indeksów PMI w najważniejszych europejskich gospodarkach. W przypadku wyników badań koniunktury słabszych od naszych prognoz (silniejszy wpływ skandalu w Volkswagenie oraz spowolnienia w Chinach na koniunkturę w strefie euro) oczekujemy, że odczyty będ? oddziaływały w kierunku umocnienia złotego. Dane z amerykańskiego rynku nieruchomości (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę oraz sprzedaż domów na rynku wtórnym) nie spotkaj? się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Wstępne indeksy PMI mogą umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2290 (osłabienie złotego o 0,4%).</p>

>

W poniedziałek z uwagi na ubogi kalendarz makroekonomiczny kurs EURPLN oscylował wokół poziomu 4,22. We wtorek złoty osłabiał się wraz z innymi walutami rynków wschodz?cych w reakcji na dane nt. chińskiego bilansu handlowego, które wskazały na dalsze osłabienie popytu wewnętrznego w Państwie Środka. Po południu miała miejsce nieznaczna korekta. W środę doszło do nieznacznego umocnienia polskiej waluty, co wynikało ze słabszego od konsensusu rynkowego odczytu sprzedaży detalicznej w USA. Czwartkowe, zgodne ze wstępnym odczytem dane nt. inflacji w Polsce nie spotkały się ze znacz?c? reakcj? rynku. W pi?tek złoty tracił na wartości, a w kierunku jego deprecjacji oddziaływał wyższy od oczekiwań indeksu Uniwersytetu Michigan.

Oczekujemy, że opublikowane dzisiaj dane z chińskiej gospodarki (patrz wyżej) nie będ? miały istotnego wpływu na kurs złotego. Podobnie dzisiejsze krajowe odczyty produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku. W czwartek w kierunku umocnienia złotego mog? oddziaływać oczekiwany przez nas gołębi charakter wypowiedzi prezesa EBC M. Draghiego na konferencji po posiedzeniu EBC. W pi?tek w centrum uwagi inwestorów będ? wstępne odczyty indeksów PMI w najważniejszych europejskich gospodarkach. W przypadku wyników badań koniunktury słabszych od naszych prognoz (silniejszy wpływ skandalu w Volkswagenie oraz spowolnienia w Chinach na koniunkturę w strefie euro) oczekujemy, że odczyty będ? oddziaływały w kierunku umocnienia złotego. Dane z amerykańskiego rynku nieruchomości (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę oraz sprzedaż domów na rynku wtórnym) nie spotkaj? się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin