Partnerzy

Warsztat Sigmund Polska

<p style="text-align: justify;"><a name="_GoBack"></a><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw)</strong></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong> (z </strong></span><a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski"><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>ang.</strong></span></span></a><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><em><strong>CSR – Corporate Social Responsibility</strong></em></span><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>) to koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie </strong></span><a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_CSR"><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>budowania strategii</strong></span></span></a><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong> dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami </strong></span><a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Interesariusz"><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>interesariuszy</strong></span></span></a><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>.</strong></span></p>

>

Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, którzy mog? mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność.

Podczas warsztatu poruszymy między innymi takie zagadnienia:

Jak działania CSR wpływaj? na zarz?dzanie kapitałem ludzkimi?
Jaka jest rola współczesnego HR – cele, działania, odpowiedzialność.

Co ł?czy te dwa obszary działania organizacji?
Czy employer branding to obszar działań HR-owych czy CSR-owych?

Przykłady – case study -organizacji/firm, które wdrożyły politykę CSR i uzyskały niespodziewane zmiany w obszarach tradycyjnie stanowi?cych odpowiedzialność HR, tj:
• poziom fluktuacji kadr,
• poziom absencji chorobowej,
• stan identyfikacji z firm?
• ownership

Warsztat organizowany jest przez Sigmund Polska już 10 czerwca 2016 w godz. 9-13 w Warszawie. Zapisu można dokonać przez formularz tutaj.

***

Od 30 lat SIGMUND specjalizuje się w testach osobowości oraz psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, bilansów kompetencji, zarz?dzania i rozwijania talentów.

Od  1985, SIGMUND ł?czy grupę ekspertów z wielu obszarów zawodowych z zakresu Zasobów Ludzkich oraz Zarz?dzania: psychologów, informatyków i statystyków, którzy dziel? się swoj? wiedz? i doświadczeniem w celu dalszego rozwoju i opracowania oferty handlowej  dotycz?cej narzędzi ewaluacji postaw i zachowań w sytuacji zawodowej.

Dzięki naszym narzędziom, klienci rekrutuj? efektywniej, rozwijaj? skuteczniej posiadane zasoby ludzkie, zwiększaj?c w ten sposób produktywność i wyniki w przedsiębiorstwie.

Kontakt:

Agnieszka Ciećwierz
Partner
Tel. 666384540
agnieszka.ciecwierz@sigmund.net

  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin