Aktualności firm stowarzyszonych

Warszawskie biuro Gide rozwija departament rynków kapitałowych i wita w swoim zespole partnera Roberta Dulewicza oraz trzech prawników

<p style="text-align: justify;" lang="fr-FR" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: small;"><strong>Kancelaria Gide ma przyjemność poinformować, że 15 stycznia 2019 roku do grona prawników warszawskiego biura kancelarii Gide dołącza czteroosobowy zespół prawników specjalizujących się w prawie rynków kapitałowych, kierowany przez partnera Roberta Dulewicza. </strong></span></p>

>

Robert Dulewicz, partner i radca prawny, który pokieruje Departamentem Rynków Kapitałowych w warszawskim biurze kancelarii Gide, od ponad 20 lat specjalizuje się w  prawie papierów wartościowych i posiada unikalne doświadczenie w pracy nad transakcjami na rynku kapitałowym. Uczestniczył w przygotowaniu pierwszej w Polsce dokumentacji emisji obligacji przychodowych, a także jednej z pierwszych w Polsce dokumentacji emisji dłużnych papierów wartościowych w formie niematerialnej. Przygotowywał dokumentację oraz uczestniczył w negocjacjach dotycz?cych wielu programów emisji papierów dłużnych na polskim rynku. Doradzał bankom, pożyczkobiorcom oraz inwestorom polskim i zagranicznym w wielu projektach zwi?zanych z pozyskiwaniem finansowania w formie emisji papierów dłużnych.

Specjalizuje się także w projektach finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym dotycz?cych lotnisk, linii kolejowych, taboru tramwajowego, oraz gospodarki wodno-ściekowej. W ramach Rady ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych przy Zwi?zku Banków Polskich przygotowywał propozycję zmian w ustawie o obligacjach. Uczestniczył również w  pracach nad t? ustaw? w grupie roboczej zorganizowanej przez Ministerstwo Finansów.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskim i londyńskim biurze kancelarii Clifford Chance oraz ostatnio w warszawskim biurze kancelarii Dentons, gdzie współkierował Zespołem Rynków Kapitałowych.

Wraz z Robertem Dulewiczem do zespołu kancelarii Gide doł?cza także trójka prawników zwi?zanych wcześniej z kancelari? Dentons:

  • Michał Śmiechowski, counsel i adwokat specjalizuj?cy się w doradztwie w  kwestiach zwi?zanych z dłużnymi papierami wartościowymi na polskim, jak i  międzynarodowym rynku kapitałowym, zarówno na rzecz emitentów, jak i  banków lub innych instytucji finansowych organizuj?cych emisje papierów dłużnych. Jego doświadczenie obejmuje także transakcje finansowania akwizycji w sektorze produkcyjnym oraz finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych, w  tym projektów dotycz?cych lotnisk, linii kolejowych, taboru tramwajowego, gospodarki wodno-ściekowej oraz projektów w sektorach ropy i  gazu, energetycznym i ciepłowniczym.
  • Agnieszka Kozikowska, senior associate i adwokat o bogatym doświadczeniu w  doradztwie na rzecz emitentów i instytucji finansowych obsługuj?cych programy emisji dłużnych papierów wartościowych na polskim rynku, w tym w zakresie przygotowania oraz negocjowania dokumentacji dotycz?cej emisji obligacji.
  • Natalia Skomorowska, associate i aplikantka adwokacka, która dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w Zespole Rynków Kapitałowych w  warszawskim biurze kancelarii Dentons oraz wcześniej jako stażystka w dziale prawnym PLL Lot oraz w  kancelariach Weil, Gotshal & Manges, Baker McKenzie i  Norton Rose Fulbright.

"Kancelaria Gide może się pochwalić prężnie działaj?cym zespołem International Capital Markets, aktywnym szczególnie w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz na rynkach wschodz?cych. Jesteśmy przekonani, że kompetencje i bogate doświadczenie transakcyjne Roberta Dulewicza i  jego zespołu przyczyni? się do dynamicznego rozwoju tej praktyki w warszawskim biurze kancelarii" – mówi Dariusz Tokarczuk, partner w warszawskim biurze kancelarii Gide.

Xavier de Kergommeaux oraz Stéphane Puel, odpowiednio senior partner i managing partner w kancelarii Gide, dodaj?: "Z radości? witamy nowy zespół w gronie prawników kancelarii oraz Roberta Dulewicza w gronie partnerów Gide. Robert jest jednym z  najbardziej cenionych ekspertów na polskim rynku, a jego doskonała znajomość międzynarodowych rynków kapitałowych stanowi nieoceniony atut, dzięki któremu będziemy mogli jeszcze skuteczniej odpowiadać na wyzwania, przed którymi staj? nasi klienci. To wzmocnienie naszego zespołu jest idealnym wyrazem dynamiki rozwoju kancelarii oraz naszej ambicji, by zrzeszać najlepszych specjalistów na rynku, zajmuj?cych się dziedzinami kluczowymi dla naszych klientów".

***

Nota do wydawcy:

Gide jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii otworzyła biuro w  Polsce w 1991 r. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide pracuje około 45 adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii s? między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w  tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego. Do klientów kancelarii należy również wiele spółek z  indeksu WIG-30: KGHM, PGNIG, Grupa Azoty, mBank, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Bank ING, PGE, PKN Orlen, Energa, Orange oraz Asseco.

Kancelaria Gide, założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedn? z  największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Posiada 12 biur i zatrudnia ponad 550 prawników. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawn? w  zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

Zapraszamy na nasz? stronę internetow?:gide.com

@GideLawFirm

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Gide (Polska)
Katarzyna Prus
Communications & Marketing
tel. +48 22 344 00 86
katarzyna.prus@gide.com

Gide (Francja)
Natacha Boigegrain
Business Development & Communications Director
tel. +33 (0)1 40 75 60 24
natacha.boigegrain@gide.com
Sandra Godon
Communications Manager
tel. +33 (0)1 40 75 37 80
godon@gide.com

Havas
Mathieu Bonnefond
tel. +33 (0)6 72 73 92 46
mathieu.bonnefond@havas.com
Charlotte Lazimi
tel. +33 (0)6 84 79 16 27
charlotte.lazimi@havas.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Warszawskie biuro Gide rozwija departament rynków kapitałowych i wita w swoim zespole partnera Roberta Dulewicza oraz trzech prawników

<p style="text-align: justify;" lang="fr-FR" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: small;"><strong>Kancelaria Gide ma przyjemność poinformować, że 15 stycznia 2019 roku do grona prawników warszawskiego biura kancelarii Gide dołącza czteroosobowy zespół prawników specjalizujących się w prawie rynków kapitałowych, kierowany przez partnera Roberta Dulewicza. </strong></span></p>

>

Robert Dulewicz, partner i radca prawny, który pokieruje Departamentem Rynków Kapitałowych w warszawskim biurze kancelarii Gide, od ponad 20 lat specjalizuje się w  prawie papierów wartościowych i posiada unikalne doświadczenie w pracy nad transakcjami na rynku kapitałowym. Uczestniczył w przygotowaniu pierwszej w Polsce dokumentacji emisji obligacji przychodowych, a także jednej z pierwszych w Polsce dokumentacji emisji dłużnych papierów wartościowych w formie niematerialnej. Przygotowywał dokumentację oraz uczestniczył w negocjacjach dotycz?cych wielu programów emisji papierów dłużnych na polskim rynku. Doradzał bankom, pożyczkobiorcom oraz inwestorom polskim i zagranicznym w wielu projektach zwi?zanych z pozyskiwaniem finansowania w formie emisji papierów dłużnych.

Specjalizuje się także w projektach finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym dotycz?cych lotnisk, linii kolejowych, taboru tramwajowego, oraz gospodarki wodno-ściekowej. W ramach Rady ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych przy Zwi?zku Banków Polskich przygotowywał propozycję zmian w ustawie o obligacjach. Uczestniczył również w  pracach nad t? ustaw? w grupie roboczej zorganizowanej przez Ministerstwo Finansów.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskim i londyńskim biurze kancelarii Clifford Chance oraz ostatnio w warszawskim biurze kancelarii Dentons, gdzie współkierował Zespołem Rynków Kapitałowych.

Wraz z Robertem Dulewiczem do zespołu kancelarii Gide doł?cza także trójka prawników zwi?zanych wcześniej z kancelari? Dentons:

  • Michał Śmiechowski, counsel i adwokat specjalizuj?cy się w doradztwie w  kwestiach zwi?zanych z dłużnymi papierami wartościowymi na polskim, jak i  międzynarodowym rynku kapitałowym, zarówno na rzecz emitentów, jak i  banków lub innych instytucji finansowych organizuj?cych emisje papierów dłużnych. Jego doświadczenie obejmuje także transakcje finansowania akwizycji w sektorze produkcyjnym oraz finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych, w  tym projektów dotycz?cych lotnisk, linii kolejowych, taboru tramwajowego, gospodarki wodno-ściekowej oraz projektów w sektorach ropy i  gazu, energetycznym i ciepłowniczym.
  • Agnieszka Kozikowska, senior associate i adwokat o bogatym doświadczeniu w  doradztwie na rzecz emitentów i instytucji finansowych obsługuj?cych programy emisji dłużnych papierów wartościowych na polskim rynku, w tym w zakresie przygotowania oraz negocjowania dokumentacji dotycz?cej emisji obligacji.
  • Natalia Skomorowska, associate i aplikantka adwokacka, która dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w Zespole Rynków Kapitałowych w  warszawskim biurze kancelarii Dentons oraz wcześniej jako stażystka w dziale prawnym PLL Lot oraz w  kancelariach Weil, Gotshal & Manges, Baker McKenzie i  Norton Rose Fulbright.

"Kancelaria Gide może się pochwalić prężnie działaj?cym zespołem International Capital Markets, aktywnym szczególnie w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz na rynkach wschodz?cych. Jesteśmy przekonani, że kompetencje i bogate doświadczenie transakcyjne Roberta Dulewicza i  jego zespołu przyczyni? się do dynamicznego rozwoju tej praktyki w warszawskim biurze kancelarii" – mówi Dariusz Tokarczuk, partner w warszawskim biurze kancelarii Gide.

Xavier de Kergommeaux oraz Stéphane Puel, odpowiednio senior partner i managing partner w kancelarii Gide, dodaj?: "Z radości? witamy nowy zespół w gronie prawników kancelarii oraz Roberta Dulewicza w gronie partnerów Gide. Robert jest jednym z  najbardziej cenionych ekspertów na polskim rynku, a jego doskonała znajomość międzynarodowych rynków kapitałowych stanowi nieoceniony atut, dzięki któremu będziemy mogli jeszcze skuteczniej odpowiadać na wyzwania, przed którymi staj? nasi klienci. To wzmocnienie naszego zespołu jest idealnym wyrazem dynamiki rozwoju kancelarii oraz naszej ambicji, by zrzeszać najlepszych specjalistów na rynku, zajmuj?cych się dziedzinami kluczowymi dla naszych klientów".

***

Nota do wydawcy:

Gide jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii otworzyła biuro w  Polsce w 1991 r. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide pracuje około 45 adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii s? między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w  tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego. Do klientów kancelarii należy również wiele spółek z  indeksu WIG-30: KGHM, PGNIG, Grupa Azoty, mBank, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Bank ING, PGE, PKN Orlen, Energa, Orange oraz Asseco.

Kancelaria Gide, założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedn? z  największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Posiada 12 biur i zatrudnia ponad 550 prawników. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawn? w  zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

Zapraszamy na nasz? stronę internetow?:gide.com

@GideLawFirm

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Gide (Polska)
Katarzyna Prus
Communications & Marketing
tel. +48 22 344 00 86
katarzyna.prus@gide.com

Gide (Francja)
Natacha Boigegrain
Business Development & Communications Director
tel. +33 (0)1 40 75 60 24
natacha.boigegrain@gide.com
Sandra Godon
Communications Manager
tel. +33 (0)1 40 75 37 80
godon@gide.com

Havas
Mathieu Bonnefond
tel. +33 (0)6 72 73 92 46
mathieu.bonnefond@havas.com
Charlotte Lazimi
tel. +33 (0)6 84 79 16 27
charlotte.lazimi@havas.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin