Warszawa zajmuje 3. miejscu pod względem aktywności ofert pierwotnych (IPO) w Europie w III kwartale 2017 r.

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Warszawa, 9 października 2017 r. – </strong><strong>Wartość ofert pierwotnych (Initial Public Offering – IPO) w Europie w trzecim kwartale 2017 r. wyniosła 8,2 mld euro – to wzrost o 116% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. (3,8 mld euro) – wynika z najnowszego raportu „</strong><em><strong>IPO Watch Europe</strong></em><strong>” przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Znacząco wzrosła również liczba debiutów – wzrost o 42% do 74 spółek, które przeprowadziły IPO w III kw. 2017 r. (52 IPO przeprowadzonych w analogicznym okresie poprzedniego roku). Na giełdzie w Warszawie w minionym kwartale odnotowano 9 ofert o łącznej wartości 1,2 mld euro, co stanowi najlepszy wynik od trzeciego kwartału 2011 roku. </strong></span></p>

>

  • Trzeci kwartał bież?cego roku okazał się w Europie najbardziej aktywnym z analogicznych okresów od 2014 r.
  • Ł?czna wartość ofert (8,2 mld euro) była ponad dwukrotnie wyższa niż w 2016 r. (3,8 mld euro)
  • Londyn okazał się najbardziej aktywnym rynkiem w Europie – odbyło się na nim 36% wszystkich IPO (w III kwartale 2016 r. – 17%)
  • Rynek w Londynie odpowiadał również za 33% rynku IPO w Europie pod względem ł?cznej wartości ofert (w III kwartale 2016 r. – 8%)
  • Największ? ofert? w Europie było IPO spółki Landis & Gyr Holding AG, której wartość wyniosła 2,1 mld euro (giełda SIX Swiss Exchange)  

W trzecim kwartale 2017 r. na polskim rynku miało miejsce dziewięć debiutów giełdowych – dwa debiuty na rynku głównym oraz siedem na rynku alternatywnym NewConnect. Ł?czna wartość IPO na rynku głównym wyniosła ponad 5,1 mld zł – za większość tej kwoty odpowiadał debiut firmy Play Communications SA o wartości oferty ponad 4,4 mld zł, który okazał się największym IPO od czasu oferty Jastrzębskiej Spółki Węglowej w 2011 roku (5,4 mld zł). Drug? przeprowadzon? na rynku głównym ofert? było IPO spółki windykacyjnej GetBack SA (740 mln zł). Ł?czna wartość pozyskanych środków na NewConnect w trzecim kwartale wyniosła 53 mln zł, z czego większość dotyczyła debiutów spółek Scope Fluidics SA (16,2 mln zł) i Nextbike SA (15,1 mln zł).  

Warszawa po raz kolejny trafia do grona najbardziej aktywnych rynków w Europie i po raz kolejny za spraw? dużych i szeroko komentowanych IPO, które przyci?gnęły inwestorów zagranicznych. Niemal wszystkie - poza jedn? - przeprowadzone w 2017 r. oferty na rynku głównym w Warszawie przekroczyły wartość 500 mln zł, co nie miało miejsca w dotychczasowej historii giełdy. Z jednej strony cieszy powrót warszawskiego parkietu do grona rynków, na którym z powodzeniem plasowane s? duże IPO czy nawet mega-oferty. Z drugiej – liczba takich ofert jest ograniczona, a polski rynek potrzebuje również emitentów i debiutów o mniejszej wielkości, na tyle dojrzałych, by sprostać wymogom stawianym spółkom publicznym, a jednocześnie stanowi?cych obiecuj?ce inwestycje o dużym potencjale wzrostu. Z zapowiedzi spółek planuj?cych debiut w najbliższych miesi?cach wynika, że do końca roku w Warszawie może mieć miejsce co najmniej kilka IPO, co oznaczałoby, że rok 2017 będzie stanowić najlepszy od lat okres pod względem wartości ofert, ale kolejny (po 2016 r.) słaby rok jeśli chodzi o liczbę debiutów” mówi Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych w PwC.  

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC ł?czna wartość europejskich IPO wzrosła w minionym kwartale (względem trzeciego kwartału 2016 r.) o 4,4 mld euro – osi?gaj?c wartość 8,2 mld euro, natomiast liczba debiutów wyniosła 74 (wzrost o 42%). Największym IPO w Europie w trzecim kwartale 2017 r. było IPO dostawcy rozwi?zań pomiarowych, spółki Landis & Gyr Holding AG na giełdzie w Szwajcarii (2,0 mld euro). Na drugim miejscu uplasował się debiut Play Communications SA w Warszawie (1,0 mld euro) – było to największe IPO spółki prywatnej w Polsce oraz największe IPO w sektorze telekomunikacji w Europie od 2012 r. Trzecie miejsce pod względem wartości IPO przypadło spółce Sherborne Investors (Guernsey) C Ltd (797 mln euro, giełda w Londynie).  

Z pewności? coraz bardziej restrykcyjne regulacje dotycz?ce jednostek zainteresowania publicznego (przepisy wynikaj?ce z dyrektywy MAR, czy np. nowe obowi?zki nałożone na komitety audytu) nie ułatwiaj? podjęcia decyzji o debiucie giełdowym spółkom średniej wielkości, dla których koszt sprostania restrykcyjnym wymogom jest proporcjonalniej wyższy niż w przypadku dużych emitentów. Jednocześnie, nowe regulacje mog? wpłyn?ć na bardziej świadome podejmowanie decyzji o IPO oraz na jakość przygotowywanych ofert” – dodaje Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych w PwC.  

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2013 roku  

Już podczas pierwszych trzech kwartałów 2017 roku, pierwsze oferty publiczne przeprowadzone na rynkach europejskich zdołały pozyskać 28,3 mld euro, czyli więcej niż podczas całego poprzedniego roku (27,9 mld euro). W czwartym kwartale 2017 roku spodziewamy się finalizacji co najmniej kilku znacz?cych ofert i zakończenia roku dobrym wynikiem. Należy jednak pamiętać, że w wielu przypadkach przygotowania do IPO tocz? się równolegle do rozmów z inwestorami prywatnymi, w efekcie część transakcji zapewne zakończy się bez oferty publicznej” – podsumowuje Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych w PwC.

***

O raporcie IPO Watch Europe  

Bież?ca i poprzednie edycje IPO Watch Europe s? dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne s? również podsumowania roczne za lata 2004-2016.  

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (wł?czaj?c w to giełdy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Turcji i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwsz? ofertę publiczn? oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 lipca do 30 września 2017 roku i został sporz?dzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, s? doł?czone do niniejszej informacji prasowej.  

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i rozwi?zywanie kluczowych problemów. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 236 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość usług w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a także Centrum Kompetencyjne w Gdańsku oraz dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniaj? ponad 4 500 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie pwc.pl/espresso.

Subskrypcja publikacji PwC pwc.pl/subskrypcje.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!