Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu Sejm powołał Jerzego Żyżyńskiego na członka Rady Polityki Pieniężnej

<p style="text-align: justify;">Jego ostatnie wypowiedzi wskazują, iż charakteryzuje go gołębie nastawienie w polityce monetarnej. Wsparcie dla takiego wniosku stanowi jego ocena poprzedniej Rady, w której stwierdził, że działała ona „może nawet za ostrożnie”, a deflacja w Polsce jest jego zdaniem skutkiem „zbyt mało ofensywnej polityki”.</p>

>

Jednocześnie J. Żyżyński pytany o poziom stóp procentowych w Polsce powiedział, że istnieje nadal niewielka przestrzeń dla obniżek podaj?c bezpośrednio przykład obniżki o 50 pb. Tym samym wypowiedzi J. Żyżyńskiego stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza stóp procentowych (patrz powyżej). Nominacja J. Żyżyńskiego oznacza, że w RPP IV kadencji znajduje się już 8 nowych członków. W czerwcu zakończy się kadencja prezesa NBP M. Belki.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin