Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały wstępne kwietniowe wskaźniki koniunktury (PMI) dla najważniejszych europejskich gospodarek

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI dla strefy euro zmniejszył się do 53,5 pkt. wobec 54,0 pkt. w marcu. Do jego spadku przyczyniła się niższa wartość wskaźnika w Niemczech (54,2 pkt. wobec 55,4 pkt.) oraz we Francji (50,2 pkt. wobec 51,5 pkt.). W obu tych krajach w kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływało pogorszenie koniunktury w sektorze usług oraz obniżenie składowej dla produkcji w przetwórstwie.</p>

>

W raporcie znalazła się informacja, iż dla pozostałych krajów strefy euro uwzględnionych w badaniu odnotowano poprawę koniunktury do najwyższego poziomu od sierpnia 2007 r. Mimo spadku, kwietniowy zagregowany indeks PMI dla strefy euro ukształtował się powyżej średniej wartości indeksu za I kw. (53,5 pkt. wobec 53,3 pkt.), co wskazuje na stabilizację tempa wzrostu w II kw. Tym samym podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? tempo wzrostu PKB w strefie euro nie zmieni się w II kw. w stosunku do I kw. i wyniesie 0,4% kw/kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały wstępne kwietniowe wskaźniki koniunktury (PMI) dla najważniejszych europejskich gospodarek

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI dla strefy euro zmniejszył się do 53,5 pkt. wobec 54,0 pkt. w marcu. Do jego spadku przyczyniła się niższa wartość wskaźnika w Niemczech (54,2 pkt. wobec 55,4 pkt.) oraz we Francji (50,2 pkt. wobec 51,5 pkt.). W obu tych krajach w kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływało pogorszenie koniunktury w sektorze usług oraz obniżenie składowej dla produkcji w przetwórstwie.</p>

>

W raporcie znalazła się informacja, iż dla pozostałych krajów strefy euro uwzględnionych w badaniu odnotowano poprawę koniunktury do najwyższego poziomu od sierpnia 2007 r. Mimo spadku, kwietniowy zagregowany indeks PMI dla strefy euro ukształtował się powyżej średniej wartości indeksu za I kw. (53,5 pkt. wobec 53,3 pkt.), co wskazuje na stabilizację tempa wzrostu w II kw. Tym samym podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? tempo wzrostu PKB w strefie euro nie zmieni się w II kw. w stosunku do I kw. i wyniesie 0,4% kw/kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin