Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB)

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z oczekiwaniami rynku SNB utrzymał docelowy przedział wahań dla stawki LIBOR CHF 3M, tj. [-1,25%; -0,25%] i pozostawił stopę depozytową na poziomie -0,75%.</p>

>

W komunikacie przedstawiona została ocena, zgodnie z któr? frank szwajcarski jest nadal znacz?co przewartościowany, a SNB pozostanie aktywny na rynku walutowym w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Jednocześnie zaprezentowana została najnowsza projekcja makroekonomiczna SNB. Ścieżka inflacji została w niej nieznacznie zrewidowana w dół w porównaniu do  wrześniowej projekcji. Zgodnie z grudniow? projekcj? w 2016 r. inflacja wyniesie -0,4% (brak zmian w porównaniu do wrześniowej projekcji), 0,1% w 2017 r. (0,2%) oraz 0,5% w 2018 r. (0,6%). Utrzymana została prognoza wzrostu szwajcarskiego PKB, który zarówno w 2016 r. jaki i 2017 r., wyniesie ok. 1,5%. Bior?c pod uwagę prognozowan? przez nas ścieżkę kursu EURPLN (por. tabela kwartalna) oraz EURCHF, oczekujemy, że kurs CHFPLN wyniesie 4,08 na koniec grudnia br. oraz 3,80 na koniec 2017 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin