Analizy i badania

Ukazał się nowy numer magazynu KPMG FORUM

<p style="text-align: justify;"><strong>KPMG FORUM to polsko-angielski kwartalnik, na łamach którego eksperci KPMG w Polsce dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi z zakresu audytu, podatków, doradztwa strategicznego, operacyjnego i prawnego.</strong></p>

>

W wydaniu:

 • „Usługi poświadczaj?ce sposobem ograniczenia ryzyka oraz zwiększenia wiarygodności raportowania zintegrowanego przedsiębiorstwa” – Zbigniew Libera;
 • „Instytucje finansowe coraz bardziej otwarte na finansowanie projektów nieruchomościowych” – Steven Baxted;
 • „Regulacje podatkowe zmieniaj?ce Ordynację podatkow? na rok 2016” - Peter Kay, Mirosław Michna;
 • „Istotne zmiany dla przedsiębiorców w obliczu projektu nowej ustawy o VAT” – Tomasz Grunwald;
 • „Wpływ „globalnego zaostrzenia” na zarz?dzanie podatkami w przedsiębiorstwie” – Rafał Ciołek;
 • „Nowa dokumentacja podatkowa dla celów cen transferowych – nowa rzeczywistość” – Jacek Bajger;
 • „Dotacje i ulgi podatkowe na dofinansowanie działalności przedsiębiorstw do 2020 roku” - Kiejstut Żagun;
 • „Wzrost zatrudnienia, podwyżki dla pracowników - prognozy na 2016 rok wg badania KPMG „Pulse of Economy 2015” – Leszek Wroński;
 • „Nowa era w kontroli podatników - aspekty informatyczne Jednolitego Pliku Kontrolnego w Polsce” – Andrzej Tajchert;
 • „Partnerstwo w biznesie – rola nowoczesnego dyrektora finansowego” - Violetta Małek;
 • „Zamknięcie finansowe roku 2015 a utrata wartości aktywów w obecnej sytuacji gospodarczej” – Tomasz Wiśniewski, Marcin Ł?giewka;
 • „Transformacja funkcji zakupowej w polskich organizacjach trwa” – Jan Karasek, Katarzyna Cichoń;
 • „Zobowi?zania z tytułu pożyczki wspólnika   a niewypłacalność spółki kapitałowej po 1 stycznia 2016 roku” – Krzysztof Wojciechowski;
 • „Więcej praw dla klientów rynku finansowego” – Renata Kulpa;
 • „Hybrydowe instrumenty dłużne” - Michał Miedziński;
 • Raporty KPMG;
 • O KPMG w Polsce.

Aby zapoznać się z materiałami kliknij TUTAJ.

KPMG FORUM to polsko-angielski kwartalnik drukowany na papierze ekologicznym autorstwa ekspertów KPMG w Polsce, którzy bazuj?c na swoich doświadczeniach zawodowych, podejmuj? na łamach magazynu problemy, z jakimi zmagaj? się podczas codziennej pracy. Magazyn zawiera aktualne i wartościowe pod względem biznesowym publikacje poruszaj?ce zagadnienia z zakresu audytu, podatków, doradztwa strategicznego, operacyjnego i prawnego.

Więcej informacji na kpmg.com/PL/KPMGForum.

Materiały udostępnione przez KPMG Sp. z o.o. kpmg.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin