Analizy i badania

Ubogi kalendarz makroekonomiczny będzie sprzyjał stabilizacji stawek IRS

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,867 (wzrost o 1pb), 5-letnie do poziomu 2,395 (wzrost o 5pb), a 10-letnie do poziomu 2,886 (wzrost o 6pb).</p>

>

Przez cały tydzień stawki IRS utrzymywały się w lekkim trendzie wzrostowym. Tak? tendencję wspierało kilka czynników: niska aktywność krajowych inwestorów oraz wyższa od konsensusu publikacja danych inflacji w Polsce. Kalendarz makroekonomiczny w tym tygodniu jest wyj?tkowo ubogi. Uważamy, że dane z Polski (finalna inflacja), USA (inflacja, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz Chin (bilans handlowy) będ? miały ograniczony wpływ na stawki IRS, co będzie sprzyjało ich stabilizacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Ubogi kalendarz makroekonomiczny będzie sprzyjał stabilizacji stawek IRS

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 1,867 (wzrost o 1pb), 5-letnie do poziomu 2,395 (wzrost o 5pb), a 10-letnie do poziomu 2,886 (wzrost o 6pb).</p>

>

Przez cały tydzień stawki IRS utrzymywały się w lekkim trendzie wzrostowym. Tak? tendencję wspierało kilka czynników: niska aktywność krajowych inwestorów oraz wyższa od konsensusu publikacja danych inflacji w Polsce. Kalendarz makroekonomiczny w tym tygodniu jest wyj?tkowo ubogi. Uważamy, że dane z Polski (finalna inflacja), USA (inflacja, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz Chin (bilans handlowy) będ? miały ograniczony wpływ na stawki IRS, co będzie sprzyjało ich stabilizacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin