Analizy i badania

Tydzień pod znakiem umocnienia złotego ?

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wyniósł 4,3242 (brak zmian w stosunku do poziomu sprzed dwóch tygodni).</p>

>

W poniedziałek złoty oraz inne waluty regionu traciły na wartości wraz z rosn?cymi oczekiwaniami rynku na dalsz? normalizację polityki monetarnej w USA. Wsparcie dla takiej oceny stanowi wzrost rentowności amerykańskich obligacji widoczny na całej długości krzywej. Zgodne ze wstępnym szacunkiem krajowe dane o inflacji nie miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. We wtorek kurs złotego był stabilny i oscylował wokół poziomu 4,35 za euro mimo niższych od oczekiwań rynkowych danych nt. salda na rachunku obrotów bież?cych w Polsce. Od środy do pi?tku złoty oraz inne waluty regionu zyskiwały na wartości wraz ze spadkiem globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlanej obniżeniem indeksu VIX. W naszej ocenie wzrost apetytu na ryzyko mógł wynikać z publikacji licznych, niższych od oczekiwań danych z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan), które sumarycznie oddziaływały w kierunku osłabienia oczekiwań inwestorów na szybsz? normalizację polityki monetarnej w USA.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będzie środowe posiedzenie FOMC. Nasz scenariusz zakładaj?cy utrzymanie niezmienionego poziomu stóp procentowych w USA jest zgodny z oczekiwaniami rynku, jednak publikacja wyników wrześniowej projekcji makroekonomicznej może się przyczynić do lekkiego umocnienia złotego. Do umocnienia polskiej waluty mog? się również przyczynić dzisiejsze krajowe dane nt. produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Istotne dla złotego będ? w naszej ocenie także pi?tkowe wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach. W przypadku realizacji naszych niższych od konsensusu rynkowego prognoz oczekujemy lekkiego umocnienia złotego. Sumaryczny wpływ danych z amerykańskiego rynku nieruchomości (pozwolenia na budowę, sprzedaż nowych domów na rynku wtórnym, rozpoczęte budowy domów) będzie w naszej ocenie neutralny dla kursu polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin