Aktualności firm stowarzyszonych

Total ogłasza konkurs Startupper Roku w blisko 60 krajach

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">By móc się rozwijać, pomysły potrzebują energii! Po sukcesie pierwszej edycji, rozpoczętej w 2015 roku w ponad 30 krajach Afryki, Total wznawia w 2018 roku inicjatywę Challenge Startupper Roku, tym razem na skalę światową w blisko 60 krajach na wszystkich kontynentach.</span></p>

>

Projekt Startupper Roku prowadzony przez Total, edycja 2018-2019, będzie wspierać i nagradzać młodych lokalnych przedsiębiorców, zarz?dzaj?cych projektem lub własn? firm? ze stażem nie dłuższym niż 2 lata, niezależnie od sektora działalności. W każdym z uczestnicz?cych w konkursie krajów[1] lokalne jury, składaj?ce się z ekspertów i partnerów projektu, wyłoni trzech zwycięzców.
          

Zgłoszone projekty będ? oceniane według trzech poniższych kryteriów:

  

  •   innowacyjność;
  •   wpływ na środowisko lokalne i na ogół społeczeństwa;
  •   wykonalność i potencjał rozwojowy.

Każdy zwycięzca otrzyma tytuł „Startuppera Roku” i będzie mógł skorzystać z pomocy finansowej (pierwsze miejsce 50.000 PLN, drugie miejsce 30.000 PLN, trzecie miejsce 20.000 PLN), profesjonalnego wsparcia ekspertów oraz kampanii komunikacyjnej w celu zwiększenia widoczności projektu.

  

Nowości? w tym roku jest nagroda „Przedsiębiorcza Kobieta Roku” dla każdego kraju, stworzona z myśl? o wsparciu dla przedsiębiorczych kobiet. Ta specjalna nagroda, uzupełniaj?ca inne nagrody, ma za zadanie zachęcić więcej pań do udziału w konkursie „Startupper Roku”.

  

Laureat pierwszego miejsca powalczy również ze zwycięzcami z całego świata o jedn? z sześciu nagród dla „Wielkiego Regionalnego Zwycięzcy” .

  

Oprócz wyzwań zwi?zanych z przedsiębiorczości?, konkurs „Startupper Roku” potwierdza zaangażowanie w rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów, w których działa Grupa Total. Przyczynia się także do lokalnego wzmocnienia tkanki społecznej poprzez wsparcie najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców przy realizacji ich projektów.    

  

  

Projekt Startupper Roku wspieraj? w Polsce m.in. Ambasada Francji oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza. Na zdjęciu (od lewej): Benoit Pimont (Dyrektor Generalny Total Polska), Monika Constant (Dyrektor CCIFP), Philippe Gassmann (Ambasada Francji).

  

Rejestracja kandydatów będzie możliwa od 9 października, bezpośrednio na stronie internetowej:  https://startupper-of-the-year-challenge.total.com/pl. Kandydaci będ? mieli czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 13 listopada.

  

[1] Algieria, Angola, Botswana, Burkina Faso, Kambodża, Kamerun, Chile, Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Egipt, Erytrea, Etiopia, Fidżi, Gabon, Ghana, Gwinea Konakry, Gwinea Równikowa, Jamajka, Jordania, Kenia, Liban, Liberia, Madagaskar, Malezja, Malawi, Mali, Maroko,   Mauritius, Mauretania, Meksyk, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Pakistan, Filipiny, Polska, Demokratyczna Republika Konga, Republika Dominikańska, Republika Czeska, Rumunia, Senegal, Sierra Leone, Tanzania, Czad, Tajlandia, Togo, Tunezja, Wietnam, Zambia i   Zimbabwe, a w odniesieniu do Francji dotyczy jedynie terytoriów zamorskich: Nowej Kaledonii, wyspy Majotta, Polinezji i wyspy Reunion.

***

O Total Lubrifiants

  

Total Lubrifiants to wiod?cy producent i sprzedawca olejów silnikowych oraz środków smarnych. Zatrudnia ponad 5800 pracowników w 150 krajach świata, maj?c 41 zakładów produkcyjnych. Total Lubrifiants oferuje innowacyjne, wydajne i przyjazne środowisku produkty i usługi, nad których stałym rozwojem pracuje ponad 130 inżynierów w dedykowanym centrum badawczym. Partnerstwo z Total często wybieraj? firmy działaj?ce w branży motoryzacyjnej, w przemyśle i w sektorze morskim.

  

O Dziale Marketingu i Usług Total

  

Dział Marketingu i Usług Total opracowuje i wprowadza na rynek produkty zasadniczo tworzone z ropy naftowej – wraz z wszystkimi powi?zanymi usługami. 31 000 pracowników Działu pracuje w 110 krajach, zaś ich produkty i oferty usługowe proponowane s? na rynkach 150 krajów. Każdego dnia Dział Marketingu i Usług Total obsługuje ponad 8 mln klientów w swej sieci obejmuj?cej przeszło 16 000 stacji obsługi w 65 krajach. Jako czwarty na świecie dystrybutor środków smarnych oraz wiod?cy dystrybutor produktów naftowych w Afryce, Dział Marketingu i Usług Total prowadzi 50 wytwórni na całym świecie, gdzie wytwarzane s? środki smarne, asfalt, dodatki uszlachetniaj?ce, specjalne paliwa i płyny zapewniaj?ce stały wzrost firmy.

  

O firmie Total

  

Total jest globalnym producentem zintegrowanej energii oraz dostawc?, wiod?c? międzynarodow? firm? branży ropy naftowej i gazu, jednym z głównych graczy w dziedzinie niskowęglowej energii. Naszych 98 000 pracowników pracuje nad sprawieniem, by energia była lepsza, czystsza, bezpieczniejsza, wydajniejsza, bardziej innowacyjna i dostępniejsza dla tak wielu ludzi, jak to możliwe. Jako odpowiedzialny obywatel korporacyjny, skupiamy się na zapewnianiu, by nasze działania w ponad 130 krajach całego świata były nieprzerwanie owocne w sensie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

                                                                       

Kontakt

Relacje z mediami: Bartosz Cyran | +48 662 454 679 |  bartosz.cyran(@)proautomotive.pl

Nota prawna  

Niniejsza informacja prasowa, z któr? nie należy wi?zać żadnych prawnych konsekwencji, zamieszczona została tylko dla celów informacyjnych. Przedsiębiorstwa, w których TOTAL SA jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowany finansowo, s? oddzielnymi bytami prawnymi. TOTAL S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania. W niniejszym dokumencie określenia TOTAL oraz TOTAL GROUP s? czasami używane dla wygody w miejscach, gdzie chodzi o ogólne odnośniki do TOTAL S.A. oraz/lub jego jednostek zależnych. Podobnie jest z określeniami „my”, „nas”, „nasz”, które również mog? być wykorzystywane w odniesieniu ogólnie do jednostek zależnych lub innych pracuj?cych dla nich.  

Dokument ten może zawierać informacje sięgaj?ce w przyszłość oraz oświadczenia bazuj?ce na wielu danych ekonomicznych oraz założeniach poczynionych w danym otoczeniu ekonomicznym, konkurencyjnym, regulacyjnym. W przyszłości mog? one okazać się niedokładne, w wyniku poddania wielu czynnikom ryzyka. Ani to TOTAL S.A., ani którakolwiek z jednostek od niego zależnych nie przyjmuj? zobowi?zań do aktualizowania publicznie jakichkolwiek informacji lub oświadczeń dotycz?cych przyszłości, celów lub trendów ujętych w niniejszym dokumencie, czy to w wyniku pozyskania nowej informacji, czy to przyszłych zdarzeń, czy w jakikolwiek inny sposób.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin