Analizy i badania

Taylor Wessing wydaje ”Property Passport CEE”

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify">Eksperci nieruchomościowi w Taylor Wessing CEE stworzyli poradnik ”Property Passport CEE” skierowany do inwestorów zagranicznych, którzy chcieliby działać na rynkach nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej.</p>

>

Ten praktyczny anglojęzyczny przewodnik obejmuje Austrię, Polskę, Słowację, Czechy, Ukrainę i Węgry jako atrakcyjne lokalizacje inwestycyjne. Zawiera informacje na temat ważnych aspektów prawnych, które należy uwzględnić przy inwestowaniu na rynku nieruchomości w tych krajach. Tematyka obejmuje wybór odpowiednich aktywów, zarz?dzanie nimi, finansowanie i restrukturyzację, a  także  optymalizacje podatkowe.

Sylwester Żydowicz, Partner odpowiedzialny za praktykę nieruchomości w Taylor Wessing w Warszawie wyjaśnia:

- Celem poradnika  ?Property Passport CEE ? było dostarczenie przejrzystych i łatwych do zrozumienia informacji oraz wskazówek dla tych wszystkich, którzy chc? inwestować w nieruchomości w tym regionie. W końcu kraje Europy Środkowo-Wschodniej, strategicznie usytuowane w sercu Europy, ustanawiaj? coroczne rekordy w wielkości inwestycji w nieruchomości komercyjne.

Erwin Hanslik, Head of Real Estate w Taylor Wessing w Europie Środkowo-Wschodniej dodaje:

- Coraz większa liczba inwestorów instytucjonalnych na rynku nieruchomości postrzega Europę Środkowo-Wschodni? jako  atrakcyjny i bezpieczny region. Szczególnie ci, którzy s? gotowi zwiększyć swoje ryzyko w celu uzyskania lepszych zysków. Główne rynki zachodnioeuropejskie maj? jedynie ograniczone portfolio prestiżowych aktywów, więc inwestorzy s? coraz bardziej zainteresowani produktami z Europy Środkowo-Wschodniej, które oferuj? znakomite i długoterminowe zyski.

Po poradnikach ”Property Passport UK” oraz ”Property Passport Germany”, ”Property Passport CEE” jest trzecim poradnikiem w udanej serii autorstwa międzynarodowej kancelarii Taylor Wessing. Można go pobrać ze strony internetowej Taylor Wessing: https://poland.taylorwessing.com/en/news/taylor-wessing-launches-cee-property-passport

Dodatkowo, na stronie internetowej można zamówić bezpłatny, drukowany egzemplarz poradnika.

Zdjęcie:Property Passport CEE” stworzony przez Taylor Wessing to łatwy do zrozumienia, przejrzysty poradnik dla wszystkich tych, którzy chc? inwestować w nieruchomości w tym regionie. Przedruk bezpłatny, Źródło: Taylor Wessing

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1100 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 32* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin