Aktualności firm stowarzyszonychPartnerzy

Targi i Konferencja Producentów Marek Własnych Private Label Made in Europe

<p style="text-align: justify;">Targi Kielce, drugi ośrodek wystawienniczy w Europie Środkowo-Wschodniej, zapraszają na drugą edycję Targów i Konferencji Producentów Marek Własnych PLME od 29 do 30 czerwca 2015 roku.</p>

>

Europejski rynek detaliczny to coraz większa liczba produktów marki własnej w sprzedaży sieciowej. W Polsce ta liczba sięga 19%, i aż ok. 28% w sprzedaży samej żywności. Dyskontuj? wszyscy, bo konkuruj?: od delikatesów, poprzez hiper- i supermarkety, aż po luksusowe sklepy specjalistyczne.Produkty i usługi oferowane pod markami własnymi, czyli takie które najczęściej wytwarzane s? na zamówienie dużych firm i sieci handlowych, s? zwykle tańszymi alternatywami dla dobrze znanych lokalnych lub międzynarodowych marek. Rozwój private labels jest jednak obecnie priorytetem deklarowanym przez wszystkie sieci handlowe na całym świecie.

Targi i Konferencja Producentów Marek Własnych PLME to wydarzenie, które jest jedn? z nielicznych w Europie międzynarodowych platform biznesowych dla przemysłu marek własnych, miejscem spotkań producentów, odbiorców hurtowych i najważniejszych sieci handlowych z całego Starego Kontynentu. W ubiegłym roku na liście wystawców było ponad 100 firm z  Niemiec, Austrii, Włoch, Ukrainy, Litwy, Belgii, Serbii, Węgier i  Polski.

Targom towarzyszy konferencja, w której udział bior? prelegenci należ?cy do czołówki specjalistów rozwoju marki własnej w Polsce – przedstawiciele największych firm i instytucji. PLME to wydarzenie prestiżowe, gwarantuj?ce podejmowanie ważnych i interesuj?cych dla producentów kwestii oraz otwieraj?ce drogę do promocji marek własnych.

Menedżer projektu

  Robert Fr?k
+48 41 365 12 12
+48 606 447 618
+48 41 345 62 61
frak.r@targikielce.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin