Aktualności firm stowarzyszonych

Sztuka w najlepszym wykonaniu - XXXVI Forum Humanum Mazurkas oraz II Forum Rzeźby Mazurkas

<p style="text-align: justify;">Rok 2018 obfituje w wiele niezapomnianych wydarzeń artystycznych związanych z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W MCC Mazurkas już po raz kolejny mieliśmy okazję uczcić tę rocznicę w sposób szczególny. Występ Zespołu Mazowsze z programem „Kalejdoskop Barw Polski” w ramach XXXVI Forum Humanum Mazurkas oraz wystawa rzeźby współczesnej wybitnych polskich artystów o światowej renomie wzbudziły wśród zgromadzonej widowni powszechny aplauz.</p>

>

Mazowsze”, które wyst?piło w MCC Mazurkas 9 września, należy do największych polskich zespołów artystycznych odwołuj?cych się do tradycji polskiej muzyki i folkloru. Tym razem na scenie MCC Mazurkas wyst?pili w pełnym 140 osobowym składzie. Już samo pojawienie się artystów wywołało wśród zgromadzonej 900 osobowej widowni burzę oklasków. Tego wieczoru w programie „Kalejdoskop Barw Polski” zobaczyliśmy najciekawsze choreografie z repertuaru zespołu. Usłyszeliśmy najbardziej popularne piosenki oraz podziwialiśmy bajecznie kolorowe stroje z kilkunastu regionów Polski. Aplauz publiczności towarzyszył występom od pierwszego taktu aż po ostatni utwór. Nie ma bowiem nic wspanialszego niż „Mazowsze”, które napawa dum? oraz zostaje w sercu na całe życie, co podkreślił prezes Grupy Mazurkas Andrzej Bartkowski, który poprowadził ten wieczór.  

II Forum Rzeźby Mazurkas – ponadczasowe święto sztuki
Światowej sławy polscy artyści, wyj?tkowe prace, fenomenalny Jerzy Kędziora  

Drugim kluczowym punktem programu tego wieczoru był wernisaż rzeźby, zorganizowany w ramach cyklu Forum Rzeźby Mazurkas z udziałem piętnastu wybitnych, wielokrotnie nagradzanych i uznanych na świecie polskich rzeźbiarzy. Większość z tych artystów, po raz kolejny uczestniczy w drugiej edycji naszego cyklu, pokazuj?c swoje nowe realizacje. 60 prezentowanych prac wzbudziło duże zainteresowanie zwiedzaj?cych. II Forum Rzeźby to wyj?tkowa wystawa – każdy z prezentuj?cych swój dorobek artystów zyskał już uznanie i szacunek w świecie sztuki. Jednak wśród gości ogromne zainteresowanie i podziw wzbudziły rzeźby „Balansuj?ce”, znakomitego artysty Jerzego Kędziory, które s? niew?tpliw? atrakcj? tej wystawy. Po ekspozycjach w Nowym Jorku, Abu Dhabi, Wenecji oraz Tel-Aviwie, „Balansuj?ce„ zawitały w MCC Mazurkas. „Akrobata z krzesłem”, „Pieskie życie” czy „Przechodz?cy”, to niektóre z dwunastu prac autora, które można podziwiać na wystawie.

Obecność wszystkich znanych rzeźbiarzy, prezentuj?cych swoje prace podczas II Forum RzeźbyMazurkas, potwierdza, że świat kultury i sztuki może ł?czyć się z biznesem, czerpi?c wzajemne korzyści, nie tylko materialne. Udowadniamy, że działania na rzecz sztuki mog? być źródłem wielkiej satysfakcji, ale także motorem biznesu. Kultura to źródło wielkich emocji i energii. Zachęcamy zatem innych przedsiębiorców do wspierania artystów. Sztuka bowiem, w dzisiejszych skomercjalizowanych czasach, niestety nie obroni się sama.

Wystawę możemy gościć dzięki działaniom i wielkiemu zaangażowaniu mecenasów sztuki Andrzeja Bartkowskiego i Andrzeja Hulewicza prezesów Grupy Mazurkas. Wystawę można ogl?dać przez kolejny rok. Wstęp na wystawę jest wolny.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin