Aktualności firm stowarzyszonychPartnerzy

Szkoła Francuska w Warszawie zaprasza na dzień otwarty

<p style="text-align: justify;">Szkoła Francuska w Warszawie zaprasza na dzień otwarty, w sob. 14 marca 10.00-15.00. Drodzy Rodzice, zapraszamy do odwiedzenia jedynej szkoły francuskiej w Polsce. Wasze maluchy będą mogły w tym czasie uczestniczyć w pokazie magii i kreatywnych zajęciach po francusk.</p>

>

Wczesna wiosna to dla wielu osób czas rozpoczęcia poszukiwań szkół i przedszkoli dla ich dzieci: zdobywanie informacji, odwiedzanie placówek w ramach dni otwartych, porównywanie ofert. Wśród wielu znakomitych szkół warszawskich, warto poznać bliżej placówkę szczególn?, jak? jest prawdziwa szkoła francuska działaj?ca nad Wisł?.

Lycée Français de Varsovie czyli Liceum Francuskie w Warszawie to historyczna nazwa szkoły francuskiej istniej?cej w stolicy od lat 20. ubiegłego wieku. Należy do największej na świecie międzynarodowej sieci placówek dydaktycznych: w 494 szkołach obecnych w 135 krajach świata uczy się 330 000 uczniów! Jako jedyna w Polsce placówka jest certyfikowana przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oznacza to, że dziecko uczęszczaj?ce dziś do tej szkoły mogłoby kontynuować naukę na każdym etapie edukacji w dowolnej szkole we Francji lub wszędzie tam, gdzie działaj? podobne do tej placówki.

Szkoła przyjmuje dzieci w wieku od 2 do 18 lat i zapewnia edukację na wszystkich etapach: od przedszkola przez szkołę podstawow? i gimnazjum aż po liceum zakończone egzaminem maturalnym.

Do szkoły   uczęszcza obecnie 780 dzieci reprezentuj?cych 46 narodowości, co tworzy międzynarodow? i międzykulturow? atmosferę, jaka w niej panuje.

Lekcje prowadzone s? w języku francuskim ale brak jego znajomości u dziecka nie jest przeszkod?, by mogło rozpocz?ć naukę w Szkole. Jak pokazuje wieloletnie doświadczenie, dzieci pozostaj?c na co dzień w styczności z rówieśnikami i nauczycielami francuskojęzycznymi, ucz? się nowego języka bardzo szybko i niejako bezwiednie. Uczniom, którzy potrzebuj? na pocz?tku dodatkowego wsparcia, szkoła proponuje zajęcia wyrównuj?ce prowadzone przez dedykowanych do tego nauczycieli. Skuteczność nauki języka francuskiego potwierdzaj? wyniki egzaminu DELF, który Szkoła organizuje dla uczniów pochodzenia innego niż francuskie. Poza francuskim, w szkole podstawowej wszyscy uczniowie ucz? się też języka polskiego i angielskiego.

Szkoła oferuje bardzo wysoki poziom nauki potwierdzony doskonałymi wynikami egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, poł?czony z cał? gam?   zajęć dodatkowych. Wśród nich, poza nauk? innych języków obcych, dzieci mog? uczestniczyć w zajęciach plastycznych, tanecznych, sportowych, z fotografii, teatralnych.

Wielu spośród polskojęzycznych uczniów Szkoły kontynuuje naukę w niej aż do matury; część korzysta z możliwości doskonałego poznania języka i kultury francuskiej po czym z sukcesem kontynuuje naukę w polskich gimnazjach i liceach.

Szkoła Francuska w Warszawie, proponuj?c świetn? i jedyn? w swoim rodzaju ofertę dydaktyczn? i wychowawcz?, pozostaje jednocześnie placówk? dostępn? z punktu widzenia finansowego: czesne w przedszkolu i szkole francuskiej jest porównywalne z opłatami obowi?zuj?cymi w prywatnych polskich placówkach.

Lycée Français de Varsovie organizuje co roku dni otwarte, podczas których mog? Państwo uzyskać więcej szczegółowych informacji i poczuć atmosferę szkoły, zwiedzaj?c j? w towarzystwie nauczycieli oraz rodziców uczniów. Najbliższy dzień otwarty w przedszkolu i szkole podstawowej odbędzie się w sobotę 14 marca między 10:00 i 15:00 przy ul. Konstancińskiej 13 (Sadyba).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 22 651 96 12 lub na stronie internetowej www.lfv.pl.

Do zobaczenia w krótce! Więcej informacji na www.lfv.pl

Lycée Français de Varsovie Zaproszenie

 

Do pobrania

Download Lycee-Francais-de-Varsovie-Zaproszenie.pdf  (PDF • 2 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonychPartnerzy

Szkoła Francuska w Warszawie zaprasza na dzień otwarty

<p style="text-align: justify;">Szkoła Francuska w Warszawie zaprasza na dzień otwarty, w sob. 14 marca 10.00-15.00. Drodzy Rodzice, zapraszamy do odwiedzenia jedynej szkoły francuskiej w Polsce. Wasze maluchy będą mogły w tym czasie uczestniczyć w pokazie magii i kreatywnych zajęciach po francusk.</p>

>

Wczesna wiosna to dla wielu osób czas rozpoczęcia poszukiwań szkół i przedszkoli dla ich dzieci: zdobywanie informacji, odwiedzanie placówek w ramach dni otwartych, porównywanie ofert. Wśród wielu znakomitych szkół warszawskich, warto poznać bliżej placówkę szczególn?, jak? jest prawdziwa szkoła francuska działaj?ca nad Wisł?.

Lycée Français de Varsovie czyli Liceum Francuskie w Warszawie to historyczna nazwa szkoły francuskiej istniej?cej w stolicy od lat 20. ubiegłego wieku. Należy do największej na świecie międzynarodowej sieci placówek dydaktycznych: w 494 szkołach obecnych w 135 krajach świata uczy się 330 000 uczniów! Jako jedyna w Polsce placówka jest certyfikowana przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oznacza to, że dziecko uczęszczaj?ce dziś do tej szkoły mogłoby kontynuować naukę na każdym etapie edukacji w dowolnej szkole we Francji lub wszędzie tam, gdzie działaj? podobne do tej placówki.

Szkoła przyjmuje dzieci w wieku od 2 do 18 lat i zapewnia edukację na wszystkich etapach: od przedszkola przez szkołę podstawow? i gimnazjum aż po liceum zakończone egzaminem maturalnym.

Do szkoły   uczęszcza obecnie 780 dzieci reprezentuj?cych 46 narodowości, co tworzy międzynarodow? i międzykulturow? atmosferę, jaka w niej panuje.

Lekcje prowadzone s? w języku francuskim ale brak jego znajomości u dziecka nie jest przeszkod?, by mogło rozpocz?ć naukę w Szkole. Jak pokazuje wieloletnie doświadczenie, dzieci pozostaj?c na co dzień w styczności z rówieśnikami i nauczycielami francuskojęzycznymi, ucz? się nowego języka bardzo szybko i niejako bezwiednie. Uczniom, którzy potrzebuj? na pocz?tku dodatkowego wsparcia, szkoła proponuje zajęcia wyrównuj?ce prowadzone przez dedykowanych do tego nauczycieli. Skuteczność nauki języka francuskiego potwierdzaj? wyniki egzaminu DELF, który Szkoła organizuje dla uczniów pochodzenia innego niż francuskie. Poza francuskim, w szkole podstawowej wszyscy uczniowie ucz? się też języka polskiego i angielskiego.

Szkoła oferuje bardzo wysoki poziom nauki potwierdzony doskonałymi wynikami egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, poł?czony z cał? gam?   zajęć dodatkowych. Wśród nich, poza nauk? innych języków obcych, dzieci mog? uczestniczyć w zajęciach plastycznych, tanecznych, sportowych, z fotografii, teatralnych.

Wielu spośród polskojęzycznych uczniów Szkoły kontynuuje naukę w niej aż do matury; część korzysta z możliwości doskonałego poznania języka i kultury francuskiej po czym z sukcesem kontynuuje naukę w polskich gimnazjach i liceach.

Szkoła Francuska w Warszawie, proponuj?c świetn? i jedyn? w swoim rodzaju ofertę dydaktyczn? i wychowawcz?, pozostaje jednocześnie placówk? dostępn? z punktu widzenia finansowego: czesne w przedszkolu i szkole francuskiej jest porównywalne z opłatami obowi?zuj?cymi w prywatnych polskich placówkach.

Lycée Français de Varsovie organizuje co roku dni otwarte, podczas których mog? Państwo uzyskać więcej szczegółowych informacji i poczuć atmosferę szkoły, zwiedzaj?c j? w towarzystwie nauczycieli oraz rodziców uczniów. Najbliższy dzień otwarty w przedszkolu i szkole podstawowej odbędzie się w sobotę 14 marca między 10:00 i 15:00 przy ul. Konstancińskiej 13 (Sadyba).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 22 651 96 12 lub na stronie internetowej www.lfv.pl.

Do zobaczenia w krótce! Więcej informacji na www.lfv.pl

Lycée Français de Varsovie Zaproszenie

 

Do pobrania

Download Lycee-Francais-de-Varsovie-Zaproszenie.pdf  (PDF • 2 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin