COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Stawki IRS pozostają pod wpływem doniesień nt. pandemii COVID-19

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 0,63 (spadek o 14 pkt.), 5-letnie do poziomu 0,75 (spadek o 14pb), a 10-letnie do 0,93 (spadek o 18pb). Rynek długu cały czas pozostaje pod wpływem doniesień medialnych dotyczących rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. W ostatnim tygodniu obserwowana był dalszy spadek stawek IRS, choć był on relatywnie niewielki na tle ostatnich tygodni. Ponadto, na rynku utrzymywała się obniżona płynność. Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane makroekonomiczne ze światowej gospodarki nie miały istotnego wpływu na krzywą.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach głównym czynnikiem wpływającym na stawki IRS będą doniesienia medialne w sprawie epidemii COVID-19. W centrum uwagi rynku będą informacje nt. rozprzestrzeniania się pandemii. Uważamy, że zaplanowane na środę posiedzenie RPP może oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS. Publikacje danych z USA (inflacja, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz Minutes FOMC nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą. Decyzja S&P dotycząca ratingu Polski zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków a tym samym jej ewentualny wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19