Aktualności firm stowarzyszonychPartnerzy

Start zgłoszeń do największego w Polsce przeglądu odpowiedzialnego biznesu

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło nabór praktyk do największego w Polsce przeglądu CSR - Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Zgłoszenia działań realizowanych przez firmy w 2018 roku odbywać się będą do 9 stycznia 2019 roku poprzez formularz dostępny na stronie </strong></span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/</strong></span></span></a></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>.</strong></span></span></p>

>

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” ukaże się po raz 17. Na główn? część publikacji składaj? się działania i inicjatywy firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W poprzedniej edycji w raporcie znalazło się ponad 1000 przykładów dobrych praktyk. Forum Odpowiedzialnego Biznesu udostępniło formularz, umożliwiaj?cy zgłaszanie aktywności firm do Raportu za rok 2018. Rejestracji można dokonać do 9 stycznia poprzez formularz na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/. Nie ma ograniczeń w liczbie przesyłanych praktyk. Zgłoszenie oraz ich publikacja s? bezpłatne.

- Rozpoczęliśmy bardzo ważny i wyczekiwany przez wiele firm proces naboru działań CSR do jedynej w Polsce tak   kompleksowej publikacji, podsumowuj?cej odpowiedzialne społecznie działania biznesu. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania aktywności CSR-owych.Firmy mog? rejestrować swoje praktyki przez sześć tygodni. Zachęcamy jednak do wcześniejszego zapoznania się z formularzem, zasadami zgłoszeń i przygotowania się do przesłania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To ważne również z tego powodu, że w tym roku formularz przybierze now? formę. Funkcjonalności pozostaj? niemal identyczne, jednak sprawdzenie z wyprzedzeniem sposobu zgłaszania praktyk usprawni   z pewności? cały proces. Wcześniejsza rejestracja może być dużym ułatwieniem zwłaszcza dla firm, które w tym roku będ? debiutowały w naszym raporcie – przypomina Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dlaczego warto zgłosić dobre praktyki?

Do istotnych aspektów prowadzenia działań społecznie odpowiedzialnych należy ich komunikacja. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest przegl?dem praktyk przypisanych tematycznie do obszarów zgodnych z norm? ISO 26000. Tym samym firma doł?cza do grona organizacji upowszechniaj?cych w Polsce działania społeczne, środowiskowe czy też dotycz?ce ładu organizacyjnego. Raport jest szeroko dystrybuowany do biznesu, mediów, administracji publicznej, studentów i wykładowców czy organizacji pozarz?dowych. W ten sposób firma może swoimi praktykami inspirować kolejne podmioty, stwarzaj?c szansę na nawi?zanie współpracy. Zyskuje dodatkow? okazję do prezentacji, komunikacji jej osi?gnięć w dziedzinie CSR.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosi raport podczas konferencji 28 marca 2019 roku. Do udziału w wydarzeniu w sposób szczególny zaproszone zostan? firmy, których działania znalazły się w raporcie. Spotkanie będzie okazj? do rozpoczęcia komunikacji o zakwalifikowaniu praktyk firmy do największego w Polsce przegl?du odpowiedzialnego biznesu. Obok wersji drukowanej oraz cyfrowej (w postaci pliku PDF dostępnego online), wszystkie działania z raportu zostan? opublikowane w wyszukiwarce dobrych praktyk na portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Obecnie na platformie znajduje się ponad 3500 przykładów działania firm - odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.

Zgłoszenia

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a realizowane w 2018 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2018 roku.

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostan? pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

 • ład organizacyjny,
 • praktyki z zakresu pracy,
 • prawa człowieka,
 • środowisko,
 • uczciwe praktyki operacyjne,
 • zagadnienia konsumenckie,
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk jest bezpłatna. Ich rejestracji można dokonywać przez formularz: http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/ do 9 stycznia 2019 roku (wł?cznie).

Liczba zgłaszanych praktyk nie jest ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z ide? społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem dyrektorki generalnej, Marzeny Strzelczak.

Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza, ukazania się raportu, udziela Marta Borowska, menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (tel. 22 627 18 71, e-mail: marta.borowska(@)fob.org.pl).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przegl?dem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie zwi?zane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzaj?cej znajduj? się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegl?d wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń zwi?zanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/typ-publikacji/raporty-publikacje-fob/.  

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 669  510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz(@)fob.org.pl

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działaj?c?, już od ponad 18 lat, i największ? organizacj? pozarz?dow? w Polsce, która zajmuje się koncepcj? społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostaj?ca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i ł?czymy ludzi, którzy zmieniaj? biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonychPartnerzy

Start zgłoszeń do największego w Polsce przeglądu odpowiedzialnego biznesu

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Forum Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczęło nabór praktyk do największego w Polsce przeglądu CSR - Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Zgłoszenia działań realizowanych przez firmy w 2018 roku odbywać się będą do 9 stycznia 2019 roku poprzez formularz dostępny na stronie </strong></span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/</strong></span></span></a></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>.</strong></span></span></p>

>

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” ukaże się po raz 17. Na główn? część publikacji składaj? się działania i inicjatywy firm z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. W poprzedniej edycji w raporcie znalazło się ponad 1000 przykładów dobrych praktyk. Forum Odpowiedzialnego Biznesu udostępniło formularz, umożliwiaj?cy zgłaszanie aktywności firm do Raportu za rok 2018. Rejestracji można dokonać do 9 stycznia poprzez formularz na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/. Nie ma ograniczeń w liczbie przesyłanych praktyk. Zgłoszenie oraz ich publikacja s? bezpłatne.

- Rozpoczęliśmy bardzo ważny i wyczekiwany przez wiele firm proces naboru działań CSR do jedynej w Polsce tak   kompleksowej publikacji, podsumowuj?cej odpowiedzialne społecznie działania biznesu. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania aktywności CSR-owych.Firmy mog? rejestrować swoje praktyki przez sześć tygodni. Zachęcamy jednak do wcześniejszego zapoznania się z formularzem, zasadami zgłoszeń i przygotowania się do przesłania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To ważne również z tego powodu, że w tym roku formularz przybierze now? formę. Funkcjonalności pozostaj? niemal identyczne, jednak sprawdzenie z wyprzedzeniem sposobu zgłaszania praktyk usprawni   z pewności? cały proces. Wcześniejsza rejestracja może być dużym ułatwieniem zwłaszcza dla firm, które w tym roku będ? debiutowały w naszym raporcie – przypomina Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dlaczego warto zgłosić dobre praktyki?

Do istotnych aspektów prowadzenia działań społecznie odpowiedzialnych należy ich komunikacja. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest przegl?dem praktyk przypisanych tematycznie do obszarów zgodnych z norm? ISO 26000. Tym samym firma doł?cza do grona organizacji upowszechniaj?cych w Polsce działania społeczne, środowiskowe czy też dotycz?ce ładu organizacyjnego. Raport jest szeroko dystrybuowany do biznesu, mediów, administracji publicznej, studentów i wykładowców czy organizacji pozarz?dowych. W ten sposób firma może swoimi praktykami inspirować kolejne podmioty, stwarzaj?c szansę na nawi?zanie współpracy. Zyskuje dodatkow? okazję do prezentacji, komunikacji jej osi?gnięć w dziedzinie CSR.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosi raport podczas konferencji 28 marca 2019 roku. Do udziału w wydarzeniu w sposób szczególny zaproszone zostan? firmy, których działania znalazły się w raporcie. Spotkanie będzie okazj? do rozpoczęcia komunikacji o zakwalifikowaniu praktyk firmy do największego w Polsce przegl?du odpowiedzialnego biznesu. Obok wersji drukowanej oraz cyfrowej (w postaci pliku PDF dostępnego online), wszystkie działania z raportu zostan? opublikowane w wyszukiwarce dobrych praktyk na portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Obecnie na platformie znajduje się ponad 3500 przykładów działania firm - odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.

Zgłoszenia

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR dotychczas niepublikowane w żadnym z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a realizowane w 2018 roku. Praktyki długoletnie opisano przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach i kontynuowane były również w 2018 roku.

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostan? pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

 • ład organizacyjny,
 • praktyki z zakresu pracy,
 • prawa człowieka,
 • środowisko,
 • uczciwe praktyki operacyjne,
 • zagadnienia konsumenckie,
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk jest bezpłatna. Ich rejestracji można dokonywać przez formularz: http://odpowiedzialnybiznes.pl/raport2018/ do 9 stycznia 2019 roku (wł?cznie).

Liczba zgłaszanych praktyk nie jest ograniczona, ale warunkiem ich zakwalifikowania jest zgodność z ide? społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem dyrektorki generalnej, Marzeny Strzelczak.

Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza, ukazania się raportu, udziela Marta Borowska, menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (tel. 22 627 18 71, e-mail: marta.borowska(@)fob.org.pl).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przegl?dem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie zwi?zane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzaj?cej znajduj? się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegl?d wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń zwi?zanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/typ-publikacji/raporty-publikacje-fob/.  

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 669  510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz(@)fob.org.pl

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działaj?c?, już od ponad 18 lat, i największ? organizacj? pozarz?dow? w Polsce, która zajmuje się koncepcj? społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostaj?ca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i ł?czymy ludzi, którzy zmieniaj? biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin