Podsumowanie wydarzeń

Spotkanie Ministra Finansów Pawła Szałamachy z największymi bilateralnymi izbami gospodarczymi działającymi w Polsce.

<p style="text-align: justify;">W dniu <strong>24 lutego br</strong>. <strong>Minister Finansów Paweł Szałamacha</strong> spotkał się z przedstawicielami  trzynastu bilateralnych izb gospodarczych – <strong>Amerykańskiej, Brytyjskiej, Belgijskiej, Francuskiej, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Kanadyjskiej</strong>,<strong> Niderlandzkiej, Niemieckiej, Portugalskiej, Włoskiej, Szwajcarskiej </strong>oraz<strong> Skandynawskiej</strong>, które reprezentują największych inwestorów zagranicznych działających na polskim rynku.  <strong>Obecne na spotkaniu izby zrzeszają razem ponad 3500 firm, które tworzą około 1,5 mln miejsc pracy w Polsce</strong>.</p>

>

Spotkaniu z Ministrem Finansów przewodniczyła Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza.

Zebranie było okazj? do poznania planów i priorytetów Ministerstwa w obszarze finansów i polityki fiskalnej, a także do bliższego zaprezentowania działalności izb bilateralnych oraz inwestorów zrzeszonych w tych organizacjach.

Minister Finansów przedstawiaj?c priorytety Ministerstwa, w tym planowane zmiany dotycz?ce podatków – bankowego oraz od sprzedaży detalicznej, podkreślał jednocześnie, że ważniejsze z punktu widzenia Ministerstwa jest zwiększenie efektywności istniej?cych już narzędzi fiskalnych oraz funkcjonowania dedykowanych tym celom urzędów, niż wprowadzania zmian w istniej?cym prawie i systemach.

Minister odpowiadał także na liczne, nurtuj?ce inwestorów, pytania dotycz?ce m.in. nowo wprowadzanych podatków oraz innych kwestii ważnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Uczestnicy spotkania wyrazili otwartość na dialog i chęć współpracy.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin