Analizy i badania

Spadek inflacji w strefie euro

<p>Zgodnie ze wstępnym szacunkiem inflacja w strefie euro obniżyła się w grudniu 2014 r. do -0,2% r/r wobec 0,3% w listopadzie.</p>

>

Tym samym roczne tempo wzrostu cen w grudniu było po raz pierwszy ujemne od października 2009 r. W kierunku zmniejszenia tempa wzrostu cen w największym stopniu oddziaływał silniejszy spadek cen energii (obniżył on inflację o 0,4 pp.) oraz spadek cen żywności. Prognozujemy, że spadek cen w ujęciu rocznym utrzyma się do III kw. br. Deflacja w strefie euro stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym na styczniowym posiedzeniu prezes EBC M. Draghi zapowie rozpoczęcie skupu obligacji rz?dowych i korporacyjnych w nieodległej perspektywie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Spadek inflacji w strefie euro

<p>Zgodnie ze wstępnym szacunkiem inflacja w strefie euro obniżyła się w grudniu 2014 r. do -0,2% r/r wobec 0,3% w listopadzie.</p>

>

Tym samym roczne tempo wzrostu cen w grudniu było po raz pierwszy ujemne od października 2009 r. W kierunku zmniejszenia tempa wzrostu cen w największym stopniu oddziaływał silniejszy spadek cen energii (obniżył on inflację o 0,4 pp.) oraz spadek cen żywności. Prognozujemy, że spadek cen w ujęciu rocznym utrzyma się do III kw. br. Deflacja w strefie euro stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym na styczniowym posiedzeniu prezes EBC M. Draghi zapowie rozpoczęcie skupu obligacji rz?dowych i korporacyjnych w nieodległej perspektywie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin