Aktualności firm stowarzyszonych

Śniadanie z Prawem Korporacyjnym 21 kwietnia

<p style="text-align: justify;">W imieniu firmy prawniczej Kochański Zięba i Partnerzy (KZP) pragniemy zaprosić Państwa na bezpłatne warsztaty „Śniadanie z Prawem Korporacyjnym”, które odbędą się  21 kwietnia 2016 roku w godzinach 10:00 - 12:00 w siedzibie kancelarii przy Placu Piłsudskiego 1 w Budynku Metropolitan w Warszawie. Tematem spotkania będzie: Wpływ zgód organów spółki na czynności zarządu – uzdrowienie wadliwej czynności prawnej podjętej przez zarząd i odpowiedzialność zarządu.</p>

>

Podczas spotkania przedstawimy i omówimy na przykładach (case studies) następuj?ce zagadnienia:

  • Kiedy zarz?d musi uzyskać zgodę wspólników lub rady nadzorczej na podjęcie określonej czynności.
  • Jakie s? skutki podjęcia przez zarz?d w imieniu spółki czynności bez wymaganej zgody – nieważność, bezskuteczność?
  • Jakie działania podj?ć, aby czynność podjęta przez zarz?d bez uzyskania wymaganej zgody, stała się skuteczna.
  • •Jakie s? skutki (dla zarz?du i kontrahentów spółki) uchylenia uchwały wyrażaj?cej zgodę na dokonanie czynności przez zarz?d.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza zarz?du za czynność dokonan? bez wymaganej zgody.

WIĘCEJ INFORMACJI >>>

Do pobrania

Download Zaproszenie-na-Sniadanie-z-Prawem-korporacyjnym-21-kwietnia-2016.pdf  (PDF • 409 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Molestowanie i mobbowanie on-line

Praca świadczona na odległość nie wyklucza możliwości zaistnienia mobbingu, aktów molestowania i molestowania seksualnego. Telepracownik i pracownik...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19