Analizy i badania

Silny wzrost stawek IRS w ślad za amerykańskim rynkiem

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do poziomu 2,01 (wzrost o 2pb), 5-letnie do poziomu do 2,59 (wzrost o 7pb), a 10-letnie do 3,06 (wzrost o 6 pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu doszło do wyraźnego wzrostu stawek IRS w ślad za rynkiem amerykańskim. Wzrost rentowności obligacji w USA był spowodowany wypowiedzi? szefa FED J. Powella, który ocenił perspektywy gospodarcze w USA jako bardzo korzystne. Jego zdaniem stopy procentowe w USA mog? wzrosn?ć powyżej poziomu równowagi. Posiedzenie RPP miało ograniczony wpływ na rynek. Do nieznacznego spadku stawek IRS przyczyniły się natomiast dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W czwartek odbyła się aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 3-, 6-, 10-, 29- letnich terminach zapadalności za 5,97 mld zł przy popycie równym 8,67 mld zł. Aukcja miała ograniczony wpływ na krzyw?.

Ogłoszona w weekend decyzja Ludowego Banku Chin o obniżeniu stopy rezerw obowi?zkowych jest neutralna dla krzywej. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będ? dane z USA (inflacja CPI, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). Uważamy jednak, że będ? miały one ograniczony wpływ na stawki IRS. Pi?tkowa aktualizacje polskiego ratingu przez agencje S&P oraz Fitch zostan? ogłoszone po zamknięciu europejskich rynków, tym samym ich wpływ na krzyw? zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin