Aktualności firm stowarzyszonych

Sii po raz trzeci z rzędu Najlepszym Miejscem Pracy IT w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>Firma Sii, najdynamiczniej rozwijająca się firma usług IT i inżynierii przemysłowej w Polsce, po raz trzeci z rzędu otrzymała tytuł „Najlepsze Miejsce Pracy IT w Polsce”. To trzecia edycja badania AudIT prowadzonego przez Tygodnik „Computerworld” i firmę TNS.</strong></p>

>

Wyróżnienie przyznawane jest na podstawie anonimowej ankiety, badaj?cej satysfakcję pracowników IT, ich poziom zaangażowania i czynniki motywacyjne. Z badania Sii wynika, że połowa z naszych pracowników to entuzjaści, którzy silnie identyfikuj? się z firm?, wierz? w jej przyszłość, a także motywuj? do pracy swoich kolegów i koleżanki z zespołu. Indeks TRI*M, obrazuj?cy satysfakcję z miejsca pracy, wynosi w Sii 87 i należy do ścisłej czołówki wśród wszystkich przebadanych pracowników IT w Polsce. Oznacza to, że pracownicy Sii s? ogólnie bardzo zadowoleni z pracy.   Wśród aspektów dobrze ocenianych s? m.in. pewność zatrudnienia, efektywność współpracy w zespole, a także uczciwość w rozwi?zywaniu sytuacji konfliktowych.

To już trzeci tytuł Sii – mówi Joanna Kucharska, Dyrektor HR i Komunikacji w Sii. – Ogromn? satysfakcję sprawia nam odbieranie tej nagrody co roku. To pokazuje, że konsekwentne działania przynosz? długofalowe rezultaty. Ci?gle pracujemy na ten sukces, nie spoczęliśmy po pierwszej nagrodzie na laurach, co - jak widać - doceniaj? nasi pracownicy. Ze swej strony mogę zapewnić, że krytyczne opinie, które s? nam przekazywane razem z wynikami badania AudIT, s? analizowane i wdrażane, przez co stajemy się jeszcze lepszym miejscem pracy.

Firma Sii posiada w Polsce 8 oddziałów. Zatrudnia ponad 2000 osób i chce w tym roku zwiększyć zatrudnienie do 2400. Na rynku, na którym wci?ż brakuje inżynierów IT, Sii jest najdynamiczniej rozwijaj?cym się pracodawc? IT w Polsce. Rekrutacja to jedno z naszych głównych wyzwań – dodaje Joanna Kucharska. – Myślę, że z t? nagrod?, która potwierdza status Sii jako Najlepszego Miejsca Pracy IT w Polsce, będziemy jeszcze bardziej widoczni wśród kandydatów do pracy. Obecnie w Polsce mamy otwartych ponad 160 procesów rekrutacyjnych, więc wiele osób może sprawdzić na własnej skórze, jakim pracodawc? jest IT – do czego gor?co zachęcam.

W gronie laureatów tegorocznej nagrody znaleźli się: Ministerstwo Sprawa Zagranicznych i DNV GL.

***

Zatrudniaj?c ponad 2000 inżynierów Sii sp. z o. o. jest czołowym dostawc? usług IT i inżynierii przemysłowej w Polsce. Wspiera klientów w zakresie doradztwa, analiz i testów, rozwoju oprogramowania, zarz?dzania infrastruktur?, integracji i utrzymania systemów oraz inżynierii przemysłowej. Specjaliści Sii realizuj? projekty dla wiod?cych firm z sektorów bankowości i finansów, ubezpieczeń, telekomunikacji, Hi-Tech, energetyki i przemysłu.

Spółka powstała w styczniu 2006 r. w Warszawie. Po 9 latach działalności Sii posiada w Polsce 8 biur: w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Lublinie i Katowicach. Więcej informacji o firmie na stronie: www.pl.sii.eu.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności firm stowarzyszonych

Sii po raz trzeci z rzędu Najlepszym Miejscem Pracy IT w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>Firma Sii, najdynamiczniej rozwijająca się firma usług IT i inżynierii przemysłowej w Polsce, po raz trzeci z rzędu otrzymała tytuł „Najlepsze Miejsce Pracy IT w Polsce”. To trzecia edycja badania AudIT prowadzonego przez Tygodnik „Computerworld” i firmę TNS.</strong></p>

>

Wyróżnienie przyznawane jest na podstawie anonimowej ankiety, badaj?cej satysfakcję pracowników IT, ich poziom zaangażowania i czynniki motywacyjne. Z badania Sii wynika, że połowa z naszych pracowników to entuzjaści, którzy silnie identyfikuj? się z firm?, wierz? w jej przyszłość, a także motywuj? do pracy swoich kolegów i koleżanki z zespołu. Indeks TRI*M, obrazuj?cy satysfakcję z miejsca pracy, wynosi w Sii 87 i należy do ścisłej czołówki wśród wszystkich przebadanych pracowników IT w Polsce. Oznacza to, że pracownicy Sii s? ogólnie bardzo zadowoleni z pracy.   Wśród aspektów dobrze ocenianych s? m.in. pewność zatrudnienia, efektywność współpracy w zespole, a także uczciwość w rozwi?zywaniu sytuacji konfliktowych.

To już trzeci tytuł Sii – mówi Joanna Kucharska, Dyrektor HR i Komunikacji w Sii. – Ogromn? satysfakcję sprawia nam odbieranie tej nagrody co roku. To pokazuje, że konsekwentne działania przynosz? długofalowe rezultaty. Ci?gle pracujemy na ten sukces, nie spoczęliśmy po pierwszej nagrodzie na laurach, co - jak widać - doceniaj? nasi pracownicy. Ze swej strony mogę zapewnić, że krytyczne opinie, które s? nam przekazywane razem z wynikami badania AudIT, s? analizowane i wdrażane, przez co stajemy się jeszcze lepszym miejscem pracy.

Firma Sii posiada w Polsce 8 oddziałów. Zatrudnia ponad 2000 osób i chce w tym roku zwiększyć zatrudnienie do 2400. Na rynku, na którym wci?ż brakuje inżynierów IT, Sii jest najdynamiczniej rozwijaj?cym się pracodawc? IT w Polsce. Rekrutacja to jedno z naszych głównych wyzwań – dodaje Joanna Kucharska. – Myślę, że z t? nagrod?, która potwierdza status Sii jako Najlepszego Miejsca Pracy IT w Polsce, będziemy jeszcze bardziej widoczni wśród kandydatów do pracy. Obecnie w Polsce mamy otwartych ponad 160 procesów rekrutacyjnych, więc wiele osób może sprawdzić na własnej skórze, jakim pracodawc? jest IT – do czego gor?co zachęcam.

W gronie laureatów tegorocznej nagrody znaleźli się: Ministerstwo Sprawa Zagranicznych i DNV GL.

***

Zatrudniaj?c ponad 2000 inżynierów Sii sp. z o. o. jest czołowym dostawc? usług IT i inżynierii przemysłowej w Polsce. Wspiera klientów w zakresie doradztwa, analiz i testów, rozwoju oprogramowania, zarz?dzania infrastruktur?, integracji i utrzymania systemów oraz inżynierii przemysłowej. Specjaliści Sii realizuj? projekty dla wiod?cych firm z sektorów bankowości i finansów, ubezpieczeń, telekomunikacji, Hi-Tech, energetyki i przemysłu.

Spółka powstała w styczniu 2006 r. w Warszawie. Po 9 latach działalności Sii posiada w Polsce 8 biur: w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Lublinie i Katowicach. Więcej informacji o firmie na stronie: www.pl.sii.eu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.