Podsumowanie wydarzeń

Rządowe obietnice i plany w ocenie ekspertów na majowym Rendez-Vous Biznesu

<p style="text-align: justify;">Zaufanie inwestorów do systemu prawnego i sądownictwa, obietnice rządowe i możliwości ich finansowania, a także plan Wicepremiera Morawieckiego były głównymi tematami poruszanymi podczas wczorajszej debaty ekspertów, która odbyła się w ramach Rendez-vous Biznesu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. W spotkaniu udział wzięło prawie 100 przedstawicieli firm zrzeszonych w CCIFP, a żywa dyskusja kontynuowana była w trakcie nieformalnego koktajlu.</p>

>

W dyskusji podsumowuj?cej 150 dni rz?du udział wzięli Piotr Gabryel z Do Rzeczy, Wawrzyniec Smoczyński z Polityka Insight oraz Marek Tejchman z Dziennika Gazety Prawnej. Jej moderatorem był Maciej Witucki, Prezes CCIFP. Według Piotra Gabryela sztandarowe postulaty rz?du, jak np. program 500+, w tym roku będ? stosunkowo proste do sfinansowania, natomiast problem może pojawić się w przyszłości. Zapowiadane uszczelnienie systemu podatkowego może nie przynieść spodziewanych wpływów do budżetu. Zgadza się z tym również Wawrzyniec Smoczyński, który dodaje że przyjęte założenia s? nierealne. Jeśli jednak ekipa PiS myśli o utrzymaniu władzy w przyszłej kadencji musi skupić się na rozwoju gospodarki i prowadzić politykę w tej sferze w taki sposób, by nie zadłużać państwa. Jeśli mu się to uda, wtedy może osi?gn?ć sukces.

Dyskutanci zgodnie oceniaj?, że obecna ekipa gospodarcza rz?du, kierowana przez Wicepremiera Morawieckiego, jest lepsza od poprzedników. Pozytywnie został oceniony plan Morawieckiego, choć jak na razie jest on mało konkretny, przez co nie wiadomo jak tak naprawdę przełoży się on na wyniki gospodarki. Według Marka Tejchmana duż? przeszkod? w realizacji ambitnego planu mog? być konflikty i spory polityczne. Z pewności? rz?d nie będzie mógł się wycofać z najważniejszych pomysłów, jednak nie wszystkie zapowiadane projekty mog? doczekać się realizacji. Jeśli po analizie okaże się, że nie przynios? one spodziewanych wpływów do budżetu, rz?d może z nich zrezygnować. Piotr Gabryel podkreślał, że ważne jest by rz?d przeci?ł wszelkie w?tpliwości co do planów, gdyż niepewność nie sprzyja rozwojowi gospodarki.

Sfera s?downicza oraz kryzys wobec trybunału wzbudzaj niepokój wśród inwestorów. Silna pozycja ministra sprawiedliwości i jego zapowiedzi kompletnej reformy s?downictwa w Polsce mog? podważać zaufanie do instytucji polskich s?dów, co przełoży się na spadek zaufania do całego systemu prawnego, podkreślał Marek Tejchman.

Kwesti? dyskusyjn? była szerzona przez rz?d idea budowania narodowych championów gospodarczych. Dla Piotra Gabryela patriotyzm gospodarczy jest pozytywnym zjawiskiem i należy dbać, by jak najwięcej podmiotów mogło się rozwijać dzięki polskiemu kapitałowi. Zwrócił on jednak uwagę, że budowa silnych, narodowych podmiotów gospodarczych musi być realizowana ostrożnie i w sposób przemyślany. Marek Tejchman podkreślał, że tego typu duże i silne kapitałowo organizmy polskie mog? w dłuższej perspektywie zdobyć zbyt mocn? pozycję i stanowić dla rz?du kłopot. Zgadzał się z nim Wawrzyniec Smoczyński, który mówił, że polski kapitał i polscy inwestorzy s? teraz w trudniejszej sytuacji niż inwestorzy zagraniczni i ostrożniej będ? podejmowali decyzje dotycz?ce nowych inwestycji. Utrzymanie polskiego kapitału jest ważne, ale nie może być ono realizowane za wszelk? cenę, bez ogl?dania się na bilans finansowy i wymagania rynku.

Po oficjalnej części uczestnicy RDV biznesu kontynuowali rozmowy w trakcie koktajlu. Była to okazja do wymiany opinii z ekspertami, jak również możliwość nawi?zania nowych kontaktów wśród firm stowarzyszonych w CCIFP.

[nggallery id=76]

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Podsumowanie wydarzeń

Rządowe obietnice i plany w ocenie ekspertów na majowym Rendez-Vous Biznesu

<p style="text-align: justify;">Zaufanie inwestorów do systemu prawnego i sądownictwa, obietnice rządowe i możliwości ich finansowania, a także plan Wicepremiera Morawieckiego były głównymi tematami poruszanymi podczas wczorajszej debaty ekspertów, która odbyła się w ramach Rendez-vous Biznesu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. W spotkaniu udział wzięło prawie 100 przedstawicieli firm zrzeszonych w CCIFP, a żywa dyskusja kontynuowana była w trakcie nieformalnego koktajlu.</p>

>

W dyskusji podsumowuj?cej 150 dni rz?du udział wzięli Piotr Gabryel z Do Rzeczy, Wawrzyniec Smoczyński z Polityka Insight oraz Marek Tejchman z Dziennika Gazety Prawnej. Jej moderatorem był Maciej Witucki, Prezes CCIFP. Według Piotra Gabryela sztandarowe postulaty rz?du, jak np. program 500+, w tym roku będ? stosunkowo proste do sfinansowania, natomiast problem może pojawić się w przyszłości. Zapowiadane uszczelnienie systemu podatkowego może nie przynieść spodziewanych wpływów do budżetu. Zgadza się z tym również Wawrzyniec Smoczyński, który dodaje że przyjęte założenia s? nierealne. Jeśli jednak ekipa PiS myśli o utrzymaniu władzy w przyszłej kadencji musi skupić się na rozwoju gospodarki i prowadzić politykę w tej sferze w taki sposób, by nie zadłużać państwa. Jeśli mu się to uda, wtedy może osi?gn?ć sukces.

Dyskutanci zgodnie oceniaj?, że obecna ekipa gospodarcza rz?du, kierowana przez Wicepremiera Morawieckiego, jest lepsza od poprzedników. Pozytywnie został oceniony plan Morawieckiego, choć jak na razie jest on mało konkretny, przez co nie wiadomo jak tak naprawdę przełoży się on na wyniki gospodarki. Według Marka Tejchmana duż? przeszkod? w realizacji ambitnego planu mog? być konflikty i spory polityczne. Z pewności? rz?d nie będzie mógł się wycofać z najważniejszych pomysłów, jednak nie wszystkie zapowiadane projekty mog? doczekać się realizacji. Jeśli po analizie okaże się, że nie przynios? one spodziewanych wpływów do budżetu, rz?d może z nich zrezygnować. Piotr Gabryel podkreślał, że ważne jest by rz?d przeci?ł wszelkie w?tpliwości co do planów, gdyż niepewność nie sprzyja rozwojowi gospodarki.

Sfera s?downicza oraz kryzys wobec trybunału wzbudzaj niepokój wśród inwestorów. Silna pozycja ministra sprawiedliwości i jego zapowiedzi kompletnej reformy s?downictwa w Polsce mog? podważać zaufanie do instytucji polskich s?dów, co przełoży się na spadek zaufania do całego systemu prawnego, podkreślał Marek Tejchman.

Kwesti? dyskusyjn? była szerzona przez rz?d idea budowania narodowych championów gospodarczych. Dla Piotra Gabryela patriotyzm gospodarczy jest pozytywnym zjawiskiem i należy dbać, by jak najwięcej podmiotów mogło się rozwijać dzięki polskiemu kapitałowi. Zwrócił on jednak uwagę, że budowa silnych, narodowych podmiotów gospodarczych musi być realizowana ostrożnie i w sposób przemyślany. Marek Tejchman podkreślał, że tego typu duże i silne kapitałowo organizmy polskie mog? w dłuższej perspektywie zdobyć zbyt mocn? pozycję i stanowić dla rz?du kłopot. Zgadzał się z nim Wawrzyniec Smoczyński, który mówił, że polski kapitał i polscy inwestorzy s? teraz w trudniejszej sytuacji niż inwestorzy zagraniczni i ostrożniej będ? podejmowali decyzje dotycz?ce nowych inwestycji. Utrzymanie polskiego kapitału jest ważne, ale nie może być ono realizowane za wszelk? cenę, bez ogl?dania się na bilans finansowy i wymagania rynku.

Po oficjalnej części uczestnicy RDV biznesu kontynuowali rozmowy w trakcie koktajlu. Była to okazja do wymiany opinii z ekspertami, jak również możliwość nawi?zania nowych kontaktów wśród firm stowarzyszonych w CCIFP.

[nggallery id=76]

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.