Aktualności firm stowarzyszonych

Rynek walutowy pod wpływem doniesień o epidemii koronawirusa

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2864 (osłabienie złotego o 0,9%). W zeszłym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach, sytuacja na rynku walutowym pozostawała pod wpływem nastrojów inwestorów kształtowanych przez doniesienia medialne nt. epidemii koronawirusa.

W ubiegłym tygodniu dominowały informacje wskazujące, że epidemia nadal nie została opanowana i utrzymuje się wysokie prawdopodobieństwo dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Sprzyjało to nasileniu obaw inwestorów o wpływ koronawirusa na perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie. W konsekwencji, przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia z osłabieniem złotego oraz innych walut rynków wschodzących. Liczne publikacje krajowych danych, a także wyników badań koniunktury w strefie euro, nie miały istotnego wpływu na rynek.

W ubiegłym tygodniu obserwowane było dalsze osłabienie euro względem dolara. Spadkowi kursu EURUSD sprzyjały zarówno wspomniana wyżej podwyższona awersja do ryzyka związana z epidemią koronawirusa, jak również obawy inwestorów o perspektywy wzrostu gospodarczego w obszarze wspólnej waluty. Z tego samego powodu euro traciło także na wartości względem franka szwajcarskiego. W piątek doszło jednak do korekty i wzrostu kursu EURUSD w reakcji na publikację wyraźnie słabszych od oczekiwań indeksów PMI dla USA.

W tym tygodniu kluczowe dla polskiej waluty będą doniesie medialne nt. epidemii koronawirusa. Uważamy, że sumaryczny wpływ danych z USA (drugi szacunek PKB, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) na złotego będzie ograniczony. W naszej ocenie neutralne dla polskiej waluty będą również finalny szacunek polskiego PKB oraz indeks Ifo dla Niemiec.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19