Analizy i badania

Rynek i przemysł motoryzacyjny mają za sobą dobry rok

<p style="text-align: justify;"><strong>W IV kwartale 2014 roku w Polsce zarejestrowano </strong><strong>82,7 tys. nowych samochodów osobowych, 1,5 tys. motocykli, 3,4 tys. motorowerów, 13,5 tys. samochodów dostawczych oraz 5,3 tys. ciężarowych. Ogółem w skali całego roku rejestracje wzrosły we wszystkich segmentach pojazdów, z wyjątkiem samochodów ciężarowych i motorowerów. Rośnie także produkcja ulokowanych w Polsce fabryk motoryzacyjnych, która w 2014 roku wyniosła 113,1 mld zł, realnie o 5,1% więcej niż rok wcześniej – takie wnioski płyną z kolejnej kwartalnej publikacji będącej wspólnym przedsięwzięciem KPMG w Polsce i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.</strong></p>

>

Samochody osobowe

IV kw. 2014 roku był bardzo korzystny dla rynku nowych samochodów osobowych. Zarejestrowano w nim 82,7 tys. nowych samochodów czyli 5,8 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku i aż o 13,5 tys. więcej niż w III kwartale. Po pierwszym kwartale, kiedy okienko derogacyjne napędziło sprzedaż do wyj?tkowych rezultatów, był to drugi wynik kwartalny ubiegłego roku.

W całym 2014 roku zarejestrowano 327,7 tys. samochodów osobowych, czyli 13% więcej niż rok wcześniej. Do końcowego wyniku pozytywnie przyczyniły się wyniki wszystkich miesięcy, ze szczególnym wkładem pierwszego kwartału. Mimo, że był to najlepszy rok od wielu lat, końcowy rezultat jest daleko poniżej możliwości ponad 38-milionowego społeczeństwa – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Rejestracje nabywców instytucjonalnych rosły w 2014 roku znacznie szybciej niż indywidualnych. Samochodów firmowych przybyło 201,2 tys., czyli o 19,3% więcej niż rok wcześniej. Klienci indywidualni nabyli 126,5 tys. samochodów, o 4,3% więcej niż przed rokiem.

W 2014 roku marki popularne stanowiły blisko 90% rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce (294,3 tys. sztuk). Liczba rejestracji w tym segmencie wzrosła o 12% r/r.

Rynek premium+ tradycyjnie rośnie szybciej niż segment popularny. W 2014 roku zbliżył się do 34 tys. aut i było to o 24% więcej niż rok wcześniej. W tym segmencie trzy największe marki - BMW, Audi, Mercedes-Benz odnotowały dwucyfrowe wzrosty 23-26% r/r. Pi?ty na liście rankingowej Lexus, zwiększył swoj? liczebność ponad dwukrotnie - mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Największe tempo wzrostu popytu odnotowały stosunkowo nieliczne samochody luksusowe z segmentu F (+59% r/r). Jednak wzrosty zanotowano w większości segmentów oprócz samochodów najmniejszych o znacznym udziale klasy A i zwłaszcza B (-2% i -3%). Najliczniej rejestrowane samochody średniej wielkości (kompakty), jeszcze powiększyły swój udział w rynku do 31%. Razem z   małymi/średnimi SUV-ami i crossover-ami stanowi? już ł?cznie ponad połowę wszystkich nowych rejestracji samochodów osobowych.

Jednoślady

Po bardzo dobrym III kwartale, w którym rejestracje nowych motocykli wzrosły prawie 94% r/r, IV kwartał nie przyniósł rozczarowania. Zwiększony popyt na pojazdy do 125cm3, wsparty zmianami regulacyjnymi, utrzymał się, dzięki czemu od października do grudnia zarejestrowano o prawie 106% więcej motocykli niż w analogicznym okresie roku 2013. Ł?cznie w całym 2014 roku zarejestrowano 9 845 maszyn, czyli 33,2% więcej niż rok wcześniej.

Po słabym II kwartale, rynek nowych motocykli zacz?ł odbudowywać się w reakcji na przekazan? jeszcze w czerwcu do podpisu Prezydenta ustawę o zmianie ustawy o kieruj?cych pojazdami. Korzystny dla tej części rynku zapis, pozwalaj?cy na kierowanie motocyklem z silnikiem do 125 cm3 osobom posiadaj?cym prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat, jest pozytywnym przykładem, jak przyjazne przepisy mog? ożywiać gospodarkę. – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

W przypadku nowych motorowerów ci?gle utrzymuje się negatywny trend. W IV kwartale zarejestrowano wprawdzie tylko 107 sztuk mniej niż rok wcześniej, ale w skali całego roku rejestracje wyniosły poniżej 41 tys. sztuk, tj. ponad 8 tys. sztuk mniej niż w poprzednim roku (-16,5% r/r). Tylko częściowo można wytłumaczyć kolejny – szósty rok z rzędu ze spadkiem sprzedaży motorowerów, przeniesieniem uwagi nabywców na pojazdy z silnikami do 125 cm dzięki nowelizacji przepisów.

Samochody użytkowe

W 2014 roku sprzedano 45,6 tys. samochodów dostawczych do 3,5 t, tj. 8,0% więcej niż rok wcześniej.

Rynek samochodów dostawczych ma za sob? bardzo dobr? drug? połowę 2014 roku, szczególnie III kwartał, w którym rejestracje były o 23% większe niż rok wcześniej i wyniosły 11,4 tys szt. W IV kwartale, który jest zwykle najlepszy, jeżeli chodzi o liczbę rejestracji, sprzedano 13,5 tys. pojazdów, o 4,5% więcej niż rok wcześniej – komentuje Paweł Gawroński, starszy menedżer w dziale audytu, członek zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

W segmencie samochodów ciężarowych pow. 3.5 tony w IV kwartale 2014 roku zarejestrowano 5 259 pojazdów. Nie licz?c 2013 roku, kiedy zmiany regulacyjne wyśrubowały sprzedaż, był to najlepszy wynik tego kwartału od 2007 roku. W całym roku zarejestrowano 17 718 nowych ciężarówek, 10% mniej niż przed rokiem, ale więcej niż w latach 2009-2012.

Mimo sporego spadku w tej części rynku cały rok można ocenić jako dobry. Mimo, że jedynie I kwartał zamkn?ł się na plusie (+18% r/r) a każdy kolejny wskazywał spadki, drugi o 8%, trzeci o 6% i najgłębszy spadek o 27% w IV kwartale, to pod względem wolumenu sprzedaży najsłabszy wynik osi?gnięto w pierwszych trzech miesi?cach 2014 roku a największy w ostatnim. Pod koniec roku coraz lepiej rozkręcały się sprzedaże samochodów ciężarowych spełniaj?cych wymagaj?c? normę Euro VI. Zaczynem dobrych rezultatów dostaw pojazdów ciężarowych był zwiększony poziom transportu zarobkowego nie tylko w kraju, ale też w UE, gdzie polscy przewoźnicy utrzymuj? jedn? z czołowych pozycji – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Polski przemysł motoryzacyjny na plusie

W 2014 roku wartość produkcji sprzedanej producentów motoryzacyjnych w Polsce wyniosła 113,1 mld zł. To nominalnie o 3,6% więcej niż w 2013 roku. Realnie, tj. po uwzględnieniu zmian cen produkcji, wzrost był wyższy i wyniósł 5,1%.

W 2014 roku wyprodukowano w Polsce 472,6 tys. samochodów osobowych – o 0,5% mniej niż rok wcześniej. O 4,3% wzrosła produkcja samochodów dostawczych i ciężarowych – do 115,9 tys. szt. O 21,7% (do 5 026 sztuk) wzrosła produkcja autobusów.

Produkcja przemysłu motoryzacyjnego w Polsce nieustannie rośnie, choć dynamika sektora powoli się wytraca. Motorem rozwoju s? obecnie przede wszystkim części i akcesoria, których eksport po trzech kwartałach był większy o 6,2% niż rok wcześniej. Mimo ci?głych reinwestycji brakuje jednak ostatnio bardzo dużych projektów, które dałyby branży potężny impuls rozwojowy. Wiele wskazuje na to, że na taki skokowy wzrost poczekamy do uruchomienia nowej fabryki pojazdów użytkowych VW we Wrześni – komentuje Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Pełn? wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres biuroprasowe(@)kpmg.plorazanna.materzok(@)pzpm.org.pl.

***

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q1/2015 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bież?cych trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

***

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiaj?c? producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowuj?cych oraz nadwoziowych, reprezentuj?cych 67 marek. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na www.pzpm.org.pl.

***

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 155 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku.Obecnie zatrudnia ponad 1200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na www.kpmg.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Rynek i przemysł motoryzacyjny mają za sobą dobry rok

<p style="text-align: justify;"><strong>W IV kwartale 2014 roku w Polsce zarejestrowano </strong><strong>82,7 tys. nowych samochodów osobowych, 1,5 tys. motocykli, 3,4 tys. motorowerów, 13,5 tys. samochodów dostawczych oraz 5,3 tys. ciężarowych. Ogółem w skali całego roku rejestracje wzrosły we wszystkich segmentach pojazdów, z wyjątkiem samochodów ciężarowych i motorowerów. Rośnie także produkcja ulokowanych w Polsce fabryk motoryzacyjnych, która w 2014 roku wyniosła 113,1 mld zł, realnie o 5,1% więcej niż rok wcześniej – takie wnioski płyną z kolejnej kwartalnej publikacji będącej wspólnym przedsięwzięciem KPMG w Polsce i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.</strong></p>

>

Samochody osobowe

IV kw. 2014 roku był bardzo korzystny dla rynku nowych samochodów osobowych. Zarejestrowano w nim 82,7 tys. nowych samochodów czyli 5,8 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku i aż o 13,5 tys. więcej niż w III kwartale. Po pierwszym kwartale, kiedy okienko derogacyjne napędziło sprzedaż do wyj?tkowych rezultatów, był to drugi wynik kwartalny ubiegłego roku.

W całym 2014 roku zarejestrowano 327,7 tys. samochodów osobowych, czyli 13% więcej niż rok wcześniej. Do końcowego wyniku pozytywnie przyczyniły się wyniki wszystkich miesięcy, ze szczególnym wkładem pierwszego kwartału. Mimo, że był to najlepszy rok od wielu lat, końcowy rezultat jest daleko poniżej możliwości ponad 38-milionowego społeczeństwa – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Rejestracje nabywców instytucjonalnych rosły w 2014 roku znacznie szybciej niż indywidualnych. Samochodów firmowych przybyło 201,2 tys., czyli o 19,3% więcej niż rok wcześniej. Klienci indywidualni nabyli 126,5 tys. samochodów, o 4,3% więcej niż przed rokiem.

W 2014 roku marki popularne stanowiły blisko 90% rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce (294,3 tys. sztuk). Liczba rejestracji w tym segmencie wzrosła o 12% r/r.

Rynek premium+ tradycyjnie rośnie szybciej niż segment popularny. W 2014 roku zbliżył się do 34 tys. aut i było to o 24% więcej niż rok wcześniej. W tym segmencie trzy największe marki - BMW, Audi, Mercedes-Benz odnotowały dwucyfrowe wzrosty 23-26% r/r. Pi?ty na liście rankingowej Lexus, zwiększył swoj? liczebność ponad dwukrotnie - mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Największe tempo wzrostu popytu odnotowały stosunkowo nieliczne samochody luksusowe z segmentu F (+59% r/r). Jednak wzrosty zanotowano w większości segmentów oprócz samochodów najmniejszych o znacznym udziale klasy A i zwłaszcza B (-2% i -3%). Najliczniej rejestrowane samochody średniej wielkości (kompakty), jeszcze powiększyły swój udział w rynku do 31%. Razem z   małymi/średnimi SUV-ami i crossover-ami stanowi? już ł?cznie ponad połowę wszystkich nowych rejestracji samochodów osobowych.

Jednoślady

Po bardzo dobrym III kwartale, w którym rejestracje nowych motocykli wzrosły prawie 94% r/r, IV kwartał nie przyniósł rozczarowania. Zwiększony popyt na pojazdy do 125cm3, wsparty zmianami regulacyjnymi, utrzymał się, dzięki czemu od października do grudnia zarejestrowano o prawie 106% więcej motocykli niż w analogicznym okresie roku 2013. Ł?cznie w całym 2014 roku zarejestrowano 9 845 maszyn, czyli 33,2% więcej niż rok wcześniej.

Po słabym II kwartale, rynek nowych motocykli zacz?ł odbudowywać się w reakcji na przekazan? jeszcze w czerwcu do podpisu Prezydenta ustawę o zmianie ustawy o kieruj?cych pojazdami. Korzystny dla tej części rynku zapis, pozwalaj?cy na kierowanie motocyklem z silnikiem do 125 cm3 osobom posiadaj?cym prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat, jest pozytywnym przykładem, jak przyjazne przepisy mog? ożywiać gospodarkę. – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

W przypadku nowych motorowerów ci?gle utrzymuje się negatywny trend. W IV kwartale zarejestrowano wprawdzie tylko 107 sztuk mniej niż rok wcześniej, ale w skali całego roku rejestracje wyniosły poniżej 41 tys. sztuk, tj. ponad 8 tys. sztuk mniej niż w poprzednim roku (-16,5% r/r). Tylko częściowo można wytłumaczyć kolejny – szósty rok z rzędu ze spadkiem sprzedaży motorowerów, przeniesieniem uwagi nabywców na pojazdy z silnikami do 125 cm dzięki nowelizacji przepisów.

Samochody użytkowe

W 2014 roku sprzedano 45,6 tys. samochodów dostawczych do 3,5 t, tj. 8,0% więcej niż rok wcześniej.

Rynek samochodów dostawczych ma za sob? bardzo dobr? drug? połowę 2014 roku, szczególnie III kwartał, w którym rejestracje były o 23% większe niż rok wcześniej i wyniosły 11,4 tys szt. W IV kwartale, który jest zwykle najlepszy, jeżeli chodzi o liczbę rejestracji, sprzedano 13,5 tys. pojazdów, o 4,5% więcej niż rok wcześniej – komentuje Paweł Gawroński, starszy menedżer w dziale audytu, członek zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

W segmencie samochodów ciężarowych pow. 3.5 tony w IV kwartale 2014 roku zarejestrowano 5 259 pojazdów. Nie licz?c 2013 roku, kiedy zmiany regulacyjne wyśrubowały sprzedaż, był to najlepszy wynik tego kwartału od 2007 roku. W całym roku zarejestrowano 17 718 nowych ciężarówek, 10% mniej niż przed rokiem, ale więcej niż w latach 2009-2012.

Mimo sporego spadku w tej części rynku cały rok można ocenić jako dobry. Mimo, że jedynie I kwartał zamkn?ł się na plusie (+18% r/r) a każdy kolejny wskazywał spadki, drugi o 8%, trzeci o 6% i najgłębszy spadek o 27% w IV kwartale, to pod względem wolumenu sprzedaży najsłabszy wynik osi?gnięto w pierwszych trzech miesi?cach 2014 roku a największy w ostatnim. Pod koniec roku coraz lepiej rozkręcały się sprzedaże samochodów ciężarowych spełniaj?cych wymagaj?c? normę Euro VI. Zaczynem dobrych rezultatów dostaw pojazdów ciężarowych był zwiększony poziom transportu zarobkowego nie tylko w kraju, ale też w UE, gdzie polscy przewoźnicy utrzymuj? jedn? z czołowych pozycji – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Polski przemysł motoryzacyjny na plusie

W 2014 roku wartość produkcji sprzedanej producentów motoryzacyjnych w Polsce wyniosła 113,1 mld zł. To nominalnie o 3,6% więcej niż w 2013 roku. Realnie, tj. po uwzględnieniu zmian cen produkcji, wzrost był wyższy i wyniósł 5,1%.

W 2014 roku wyprodukowano w Polsce 472,6 tys. samochodów osobowych – o 0,5% mniej niż rok wcześniej. O 4,3% wzrosła produkcja samochodów dostawczych i ciężarowych – do 115,9 tys. szt. O 21,7% (do 5 026 sztuk) wzrosła produkcja autobusów.

Produkcja przemysłu motoryzacyjnego w Polsce nieustannie rośnie, choć dynamika sektora powoli się wytraca. Motorem rozwoju s? obecnie przede wszystkim części i akcesoria, których eksport po trzech kwartałach był większy o 6,2% niż rok wcześniej. Mimo ci?głych reinwestycji brakuje jednak ostatnio bardzo dużych projektów, które dałyby branży potężny impuls rozwojowy. Wiele wskazuje na to, że na taki skokowy wzrost poczekamy do uruchomienia nowej fabryki pojazdów użytkowych VW we Wrześni – komentuje Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Pełn? wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres biuroprasowe(@)kpmg.plorazanna.materzok(@)pzpm.org.pl.

***

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q1/2015 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bież?cych trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

***

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiaj?c? producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowuj?cych oraz nadwoziowych, reprezentuj?cych 67 marek. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na www.pzpm.org.pl.

***

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 155 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku.Obecnie zatrudnia ponad 1200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na www.kpmg.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.