Analizy i badania

Rynek herbaty coraz bardziej kolorowy

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">W okresie 12 miesięcy zakończonych w czerwcu 2018 roku (włącznie) sprzedaż kategorii wyniosła 1,35 mld złotych co oznaczało stabilizację [+0,8%] w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Cała kategoria utrzymuje dobre wyniki głównie dzięki wzrostom średnich cen na półkach oraz wyborom droższego asortymentu przez kupujących. Te dwa czynniki rekompensują spadki wolumenu sprzedaży w kilogramach, którego dynamika w analizowanym okresie wyniosła -2,7%.</span></p>

>

Jaki typ herbaty najczęściej sprzedaje się w sklepach?

Najbardziej popularna pozostaje herbata czarna, która odpowiada za ponad 45% obrotów wartościowych kategori?. Jednak dostrzec można rosn?c? popularność innych typów herbat niż herbaty czarne np. herbaty owocowe, które odpowiadaj? już za prawie 15% wartości sprzedaży, co jest drugim wynikiem wśród typów omawianego napoju. Najszybciej rozwijaj?cymi się segmentami s? herbaty białe (+9,7%), funkcjonalne (+8%) oraz ziołowe (+4,1%).

Herbata czarna wci?ż króluje, ale...

Wśród najlepiej sprzedaj?cych się produktów trudno szukać różnorodności – w Top 10 króluje herbata czarna (9 na 10 SKU). Jednak do elitarnego grona zagl?daj? również produkty innych typów. Wśród 20 produktów generuj?cych największ? sprzedaż w analizowanym okresie 7 herbat jest innego rodzaju niż czarna i.e. Earl Grey, funkcjonalne, owocowe czy też ziołowe.

Jakie smaki s? najczęściej wybierane w polskich sklepach?

Prawie równie popularne, co herbaty jednosmakowe, s? gor?ce napoje o smakach mieszanych (np. żurawinowo-malinowa). Z herbat o określonym jednoskładnikowym smaku najczęściej wybierana jest herbata o smaku malinowym, której wartość sprzedaży wzrosła o 12%. Tendencja spadkowa (-2,4%) herbat bez dodatków, w których dominuje czarna, może być spowodowana z jednej strony wyborem przez konsumentów innych typów herbat, a z drugiej często stosowanym przez producentów zabiegiem urozmaicania smaku herbat niezróżnicowanych smakowymi dodatkami (np. bergamotk?).

Monopol torebek

Popularne swojego czasu torebki „piramidki” dziś trac? na wartości sprzedaży. Ujemna dwucyfrowa dynamika pokazuje, że ten format zdecydowanie się nie przyj?ł, a konsumenci zdecydowanie częściej wybieraj? herbatę porcjowan? w torebki o innych kształtach. Choć na pewno wpływ na tak? sytuację miała również różnorodność portfolio produktów w piramidkach, które jest nieporównywalne z wyborem wśród herbat w innych torebkach.

Systematycznie na wartości traci również herbata sypana, która w analizowanym okresie straciła 0,5 p% udziałów w rynku. Sposób parzenia herbaty, przez wielu uważany za jedyny umożliwiaj?cy zachowanie wszystkich walorów smakowych liści, systematycznie przegrywa jednak z szybkim tempem życia i zaletami tzw. „eskpresówek”.

Wśród produktów w torebkach można dostrzec polaryzację wyborów wielkości paczki. Z jednej strony udziały w rynku zyskuj? opakowania zawieraj?ce 81-100 torebek, jak można się domyślać, głównie kosztem mniejszego segmentu - pudełek z 51-80 torebkami w środku. Z drugiej strony, w danych sprzedażowych dostrzec można zmianę z opakowań 21-40 na mniejsze, zawieraj?ce do 20 torebek, które odpowiadaj? już za ponad 1/3 udziałów w całym rynku herbat.

Czy herbata powróci do łask?

Jako kategoria napojów pobudzaj?cych, herbata ma w ostatnim czasie spore problemy w postaci bardzo szybkich wzrostów kategorii substytucyjnych, takich jak energetyki oraz w mniejszym stopniu kawa. Z drugiej jednak strony obserwujemy potencjał na dalszy rozwój w ramach herbat głównie dla segmentu produktów funkcjonalnych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin