Analizy i badania

Rentowności wciąż pod wpływem czynników globalnych

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,582 (spadek o 6pb), obligacji 5-letnich do poziomu 1,824 (spadek o 7pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,197 (spadek o 4pb).</p>

>

Od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji, spowodowanym brakiem porozumienia pomiędzy Grecj? a ministrami finansów paostw strefy euro oraz zaostrzeniem konfliktu na Ukrainie (patrz powyżej). W czwartek doszło do wzrostu cen polskiego długu w reakcji na informację o uzgodnieniu zawieszenia broni na Ukrainie. W czwartek miała również miejsce aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2- 5-letnich terminach zapadalności za ł?cznie 5 mld zł. Aukcja nie miała istotnego wpływu na krzyw? dochodowości. W pi?tek, mimo bogatego kalendarza makroekonomicznego, ceny polskich obligacji ustabilizowały się. Niższy od oczekiwao odczyt inflacji w Polsce nie spotkał się ze znacz?c? reakcj? rynku.

W tym tygodniu, w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? negocjacje dotycz?ce pakietu pomocowego dla Grecji, a także sytuacja na Ukrainie. Brak osi?gnięcia porozumienia ws. dalszego finansowania potrzeb pożyczkowych Grecji lub nieprzestrzeganie zawieszenia broni na Ukrainie będzie w naszej ocenie oddziaływało w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji. W pi?tek do spadku cen polskich obligacji mog? przyczynid się wyniki badao koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach. Podwyższon? zmiennośd na polskim rynku długu może wywoład również środowa publikacja Minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC. Wpływ pozostałych danych z Polski (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wynagrodzenia i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw) oraz z USA (produkcja przemysłowa, rynek nieruchomości, wyniki badao koniunktury) nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Rentowności wciąż pod wpływem czynników globalnych

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,582 (spadek o 6pb), obligacji 5-letnich do poziomu 1,824 (spadek o 7pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,197 (spadek o 4pb).</p>

>

Od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji, spowodowanym brakiem porozumienia pomiędzy Grecj? a ministrami finansów paostw strefy euro oraz zaostrzeniem konfliktu na Ukrainie (patrz powyżej). W czwartek doszło do wzrostu cen polskiego długu w reakcji na informację o uzgodnieniu zawieszenia broni na Ukrainie. W czwartek miała również miejsce aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2- 5-letnich terminach zapadalności za ł?cznie 5 mld zł. Aukcja nie miała istotnego wpływu na krzyw? dochodowości. W pi?tek, mimo bogatego kalendarza makroekonomicznego, ceny polskich obligacji ustabilizowały się. Niższy od oczekiwao odczyt inflacji w Polsce nie spotkał się ze znacz?c? reakcj? rynku.

W tym tygodniu, w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? negocjacje dotycz?ce pakietu pomocowego dla Grecji, a także sytuacja na Ukrainie. Brak osi?gnięcia porozumienia ws. dalszego finansowania potrzeb pożyczkowych Grecji lub nieprzestrzeganie zawieszenia broni na Ukrainie będzie w naszej ocenie oddziaływało w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji. W pi?tek do spadku cen polskich obligacji mog? przyczynid się wyniki badao koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach. Podwyższon? zmiennośd na polskim rynku długu może wywoład również środowa publikacja Minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC. Wpływ pozostałych danych z Polski (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wynagrodzenia i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw) oraz z USA (produkcja przemysłowa, rynek nieruchomości, wyniki badao koniunktury) nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.