Analizy i badania

Rekordowo mocny pierwszy kwartał w logistyce

<p style="text-align: justify;">Sektor powierzchni przemysłowo-magazynowych zaliczył najmocniejszy pierwszy kwartał w historii. Od stycznia do końca marca na rynku pojawiły się projekty o łącznej powierzchni 592 tys. m kw., co stanowi aż 45 proc. całkowitego wolumenu z 2016 roku. Autorzy raportu At a Glance. Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce, I kw. 2017 podkreślają, że niezmiennie od kilku kwartałów motorem napędzającym rozwój rynku są firmy z sektora e-commerce.</p>

>

Pomiędzy styczniem a  marcem najwięcej nowej powierzchni pojawiło się w  okolicach Poznania, 104 tys. m  kw. W  czołówce znalazły się również regiony wokół Bydgoszczy i  Torunia, w  których ł?cznie oddano do użytku ponad 103 tys. m  kw.. Największe projekty, ukończone w  pierwszym kwartale to Panattoni BTS Kaufland o  powierzchni 45,650 m  kw. i  Prologis Park Piotrków II -  42,200 m  kw.

,,Magazynowa hossa trwa. Kwartalny rekord w kategorii: nowa powierzchnia na rynku, nie przeszkodził deweloperom w rozpoczęciu kolejnych projektów, których ł?czny wolumen szacowany jest na poziomie 316 tys. m kw. Bardzo wysoka aktywność najemców, inwestorów i deweloperów to sygnał, że rok 2017 z bardzo wielkim prawdopodobieństwem będzie rekordowy w wielu kategoriach - KATARZYNA PYŚ-FABIAŃCZYK, DYREKTOR DZIAŁU POWIERZCHNI LOGISTYCZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH, EUROPA ŚRODKOWO – WSCHODNIA, BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND,,

Wśród nowych trendów obserwujemy zwiększone zainteresowanie najemców i deweloperów rozwi?zaniami energooszczędnymi i przyjaznymi środowisku, a co za tym idzie: dostarczaniem obiektów o wysokim standardzie technicznym - KATARZYNA PYŚ-FABIAŃCZYK, DYREKTOR DZIAŁU POWIERZCHNI LOGISTYCZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH, EUROPA ŚRODKOWO – WSCHODNIA, BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND  

Autorzy raportu podkreślaj?, że już same nazwy nowo budowanych obiektów wskazuj?, że fundamentem rozwoju rynku magazynowego s? i  będ? firmy z  sektora e-commerce. Wśród 1,275 mln m  kw. magazynów w  budowie znajduj? się m.in. szczecińskie projekty Panattoni BTS Amazon Szczecin (161 tys. m  kw.) i  Goodman BTS Zalando Szczecin (130 tys. m  kw.). Dodatkowo, w  2017 roku na Śl?sku rozpoczęto prace nad kolejnym projektem typu BTS, Panattoni BTS Amazon Sosnowiec o  powierzchni 135 tys. m  kw.  

Na koniec pierwszego kwartału stopa pustostanów wyniosła 6,3 proc. i  była wyższa o  0,2 p.p. od poziomu odnotowanego na koniec ubiegłego roku. Za mało znacz?cym wzrostem wskaźnika niewynajętej powierzchni, przy jednocześnie wyraźnie większej ilości nowych projektów, które pojawiły się na rynku w  trzech pierwszych miesi?cach, stoj? podpisane umowy typu pre-let i  duża popularność projektów BTS. Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland szacuj?, że około 80 proc. wszystkich obecnie realizowanych projektów ma już swoich najemców. W  praktyce oznacza to, że magazyny w  momencie uruchomienia s? w  większości wynajęte.  

W  pierwszym kwartale bazowe stawki czynszów utrzymywały się na poziomie z  końca ubiegłego roku. Spowodowane to było wysokim popytem, wyrażonym finalizacj? znacz?cej ilości transakcji w  nowopowstaj?cych obiektach. Niezmiennie, najdroższe projekty zlokalizowane s? w  granicach Warszawy, natomiast najniższe czynsze odnotowuje się w  regionie Polski Centralnej, w  którym dominuj? duże parki logistyczne. Zgodnie z  raportem, rozpiętość stawek czynszów w  pierwszym kwartale wynosiła pomiędzy 2  EUR /  m kw. a  5 EUR /  m kw.  

,,Poza głównymi klastrami o ugruntowanej pozycji, rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych rozwija się również na obszarach, które jeszcze kilka lat temu nie były brane pod uwagę. Rozwój infrastruktury drogowej na północny wschód i na wschód od Warszawy (S8, S19) powoduje wzrost znaczenia tych terenów, jako potencjalnych lokalizacji obiektów magazynowych. Oprócz tego, wielu najemców powierzchni przemysłowych i magazynowych poszukuje miejsc z odpowiedni? dostępności? pracowników, co również skłania do rozważania alternatywnych lokalizacji - ANNA STANISZEWSKA, DYREKTOR DZIAŁU ANALIZ RYNKOWYCH I DORADZTWA, EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA, BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND,,

Wpływ na inwestycje magazynowe ma również obecny cykl gospodarki, relatywnie ułatwiaj?cy pozyskanie finansowania i podejmowanie decyzji najemców dotycz?cych rozwoju i nowych lokalizacji

Joanna Wilczyńska
Head of Marketing & PR, Central & Eastern Europe
BNP Paribas Real Estate Poland
joanna.wilczynska(@)bnpparibas.com
+48226534400

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP