Partnerzy

Rejestracje na Drugie Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji 8 czerwca 2016 w Krakowie

<p style="text-align: justify;"><strong>Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) mają przyjemność zaprosić Państwa na drugą edycję Polsko-Francuskiego Forum Nauki i Innowacji, która odbędzie się w dniu 8 czerwca br. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH).</strong></p>

>

Forum ma na celu  :

 • Przedstawić francusko-polsk? współpracę w dziedzinie badań i innowacji, szczególnie współpracę naukow? w kluczowych dziedzinach francusko-polskiego partnerstwa strategicznego,
 • Podkreślić perspektywy oferowane przez europejski program ramowy dotycz?cy nauki i innowacji  ?Horizon 2020 ?.  

W wydarzeniu weźmie udział blisko 300 uczestników, w tym: francuscy i polscy naukowcy, zespoły zaangażowane w projekty europejskie, polskie i francuskie władze naukowe, partnerzy projektów Polonium oraz przedstawiciele międzynarodowych laboratoriów stowarzyszonych (LIA) CNRS.  

Forum zainaugurowane zostanie przez francuskie oraz polskie władze i zorganizowane zostanie w dwóch częściach: w pierwszej odbędzie się sesja plenarna poświęcona wymianie doświadczeń na temat    ? Od nauki do innowacji  ?, w drugiej odbędzie się 5 równoległych sesji tematycznych.  

Podczas sesji tematycznych poruszone zostan? następuj?ce zagadnienia:

 1. Dwustronna współpraca naukowa oraz program Polonium: pierwszy krok w kierunku europejskich projektów programu Horizon 2020 (10-minutowe prezentacje),
 2. Badania i innowacje w dziedzinie energetyki (15-minutowe prezentacje),
 3. Zielone technologie i eko-innowacje (dyskusja),
 4. Współpraca naukowa i technologiczna w dziedzinie przestrzeni kosmicznej (15-minutowe prezentacje),
 5. Innowacje, rozwój i reindustrializacja (dyskusja).  

W trakcie sesji tematycznych   (1), (2) oraz (4) uczestnicy będ? mieli możliwość przeprowadzenia ustnej prezentacji* lub   zaprezentowania   plakatu** swoich polsko-francuskich osi?gnięć. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo selekcji projektów, bior?c pod uwagę liczbę dostępnych miejsc.

W zał?czniku znajd? Państwo program wydarzenia.

Rejestracja jest bezpłatna i obowi?zkowa. Zapisu należy dokonać do 30 maja 2016 r. poprzez stronę:
http://goo.gl/forms/F6iZehiF9n  precyzuj?c sesję, w której chcieliby Państwo wzi?ć udział.  

Więcej informacji >>>

PROGRAM >>>

*prezentacja w języku angielskim, trwaj?ca 10-15 minut w zależności od wybranej sesji
**plakat w języku angielskim, format B2

Do pobrania

Download Program-Forum-PL.pdf  (PDF • 351 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Partnerzy

Rejestracje na Drugie Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji 8 czerwca 2016 w Krakowie

<p style="text-align: justify;"><strong>Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) mają przyjemność zaprosić Państwa na drugą edycję Polsko-Francuskiego Forum Nauki i Innowacji, która odbędzie się w dniu 8 czerwca br. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH).</strong></p>

>

Forum ma na celu  :

 • Przedstawić francusko-polsk? współpracę w dziedzinie badań i innowacji, szczególnie współpracę naukow? w kluczowych dziedzinach francusko-polskiego partnerstwa strategicznego,
 • Podkreślić perspektywy oferowane przez europejski program ramowy dotycz?cy nauki i innowacji  ?Horizon 2020 ?.  

W wydarzeniu weźmie udział blisko 300 uczestników, w tym: francuscy i polscy naukowcy, zespoły zaangażowane w projekty europejskie, polskie i francuskie władze naukowe, partnerzy projektów Polonium oraz przedstawiciele międzynarodowych laboratoriów stowarzyszonych (LIA) CNRS.  

Forum zainaugurowane zostanie przez francuskie oraz polskie władze i zorganizowane zostanie w dwóch częściach: w pierwszej odbędzie się sesja plenarna poświęcona wymianie doświadczeń na temat    ? Od nauki do innowacji  ?, w drugiej odbędzie się 5 równoległych sesji tematycznych.  

Podczas sesji tematycznych poruszone zostan? następuj?ce zagadnienia:

 1. Dwustronna współpraca naukowa oraz program Polonium: pierwszy krok w kierunku europejskich projektów programu Horizon 2020 (10-minutowe prezentacje),
 2. Badania i innowacje w dziedzinie energetyki (15-minutowe prezentacje),
 3. Zielone technologie i eko-innowacje (dyskusja),
 4. Współpraca naukowa i technologiczna w dziedzinie przestrzeni kosmicznej (15-minutowe prezentacje),
 5. Innowacje, rozwój i reindustrializacja (dyskusja).  

W trakcie sesji tematycznych   (1), (2) oraz (4) uczestnicy będ? mieli możliwość przeprowadzenia ustnej prezentacji* lub   zaprezentowania   plakatu** swoich polsko-francuskich osi?gnięć. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo selekcji projektów, bior?c pod uwagę liczbę dostępnych miejsc.

W zał?czniku znajd? Państwo program wydarzenia.

Rejestracja jest bezpłatna i obowi?zkowa. Zapisu należy dokonać do 30 maja 2016 r. poprzez stronę:
http://goo.gl/forms/F6iZehiF9n  precyzuj?c sesję, w której chcieliby Państwo wzi?ć udział.  

Więcej informacji >>>

PROGRAM >>>

*prezentacja w języku angielskim, trwaj?ca 10-15 minut w zależności od wybranej sesji
**plakat w języku angielskim, format B2

Do pobrania

Download Program-Forum-PL.pdf  (PDF • 351 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.