Analizy i badania

Rada obniży stopy procentowe w marcu

<p style="text-align: justify;">Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu RPP oraz przedstawione powyżej wypowiedzi M. Belki wskazują, że obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest złagodzenie polityki monetarnej na marcowym posiedzeniu RPP.</p>

>

Naszym zdaniem głównym argumentem przemawiaj?cym na rzecz rozluźnienia polityki monetarnej będ? wyniki marcowej projekcji inflacji NBP. Zgodnie z nasz? prognoz? kwartaln? deflacja w Polsce utrzyma się do III kw. 2015 r., a w IV kw. wskaźnik CPI będzie ponownie dodatni i wyniesie 0,4% r/r. W najbliższych kwartałach inflacja utrzyma się zatem na poziomie znacz?co niższym od przewidywanego w listopadowej projekcji inflacji NBP. W konsekwencji, średnioterminowa ścieżka inflacji w marcowej projekcji NBP ulegnie najprawdopodobniej istotnemu obniżeniu w porównaniu z projekcj? listopadow?.

Oczekujemy, że RPP obniży stopy procentowe o 50 pb na marcowym posiedzeniu. Obniżka w mniejszej skali (25 pb) jest naszym zdaniem mało prawdopodobna w świetle powyższych wypowiedzi prezesa NBP. Ponadto, wpływ redukcji stóp o 25 pb miałby nieznaczny wpływ na średnioterminowe perspektywy inflacji. Obniżka w tej skali nie byłaby również czynnikiem ograniczaj?cym w sposób istotny presję na umocnienie kursu złotego po rozpoczęciu przez EBC programu skupu obligacji.

Uważamy, że dostosowanie w polityce pieniężnej w marcu będzie miało charakter jednorazowy i następnie Rada utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2016 r. Wsparciem dla tego scenariusza pozostaje oczekiwany przejściowy charakter spowolnienia w Polsce, którego profil będzie zbliżony do oczekiwanego w listopadowej projekcji inflacji NBP. Scenariusz ten uprawdopodobniaj? opublikowane w tym tygodniu zaskakuj?co dobre styczniowe dane PMI o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym (por. MAKROmapa z 2.02.2015), wskazuj?ce na jej znacz?c? poprawę we wszystkich głównych obszarach objętych badaniem (m. in. bież?cej produkcji i nowych zamówieniach). Ponadto oczekujemy, że odnotowany od połowy stycznia znacz?cy wzrost cen ropy (o 18,9% w przypadku ropy Brent), sygnalizuj?cy wyhamowanie trendu spadkowego dla cen tego surowca, będzie powstrzymywać Radę przed dalszym złagodzeniem polityki monetarnej. Z kolei na rzecz utrzymania stopy referencyjnej na poziomie 1,50% do listopada 2016 r. przemawia horyzont zapowiedzianego przez EBC programu skupu obligacji (co najmniej do września 2016 r.).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Rada obniży stopy procentowe w marcu

<p style="text-align: justify;">Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu RPP oraz przedstawione powyżej wypowiedzi M. Belki wskazują, że obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest złagodzenie polityki monetarnej na marcowym posiedzeniu RPP.</p>

>

Naszym zdaniem głównym argumentem przemawiaj?cym na rzecz rozluźnienia polityki monetarnej będ? wyniki marcowej projekcji inflacji NBP. Zgodnie z nasz? prognoz? kwartaln? deflacja w Polsce utrzyma się do III kw. 2015 r., a w IV kw. wskaźnik CPI będzie ponownie dodatni i wyniesie 0,4% r/r. W najbliższych kwartałach inflacja utrzyma się zatem na poziomie znacz?co niższym od przewidywanego w listopadowej projekcji inflacji NBP. W konsekwencji, średnioterminowa ścieżka inflacji w marcowej projekcji NBP ulegnie najprawdopodobniej istotnemu obniżeniu w porównaniu z projekcj? listopadow?.

Oczekujemy, że RPP obniży stopy procentowe o 50 pb na marcowym posiedzeniu. Obniżka w mniejszej skali (25 pb) jest naszym zdaniem mało prawdopodobna w świetle powyższych wypowiedzi prezesa NBP. Ponadto, wpływ redukcji stóp o 25 pb miałby nieznaczny wpływ na średnioterminowe perspektywy inflacji. Obniżka w tej skali nie byłaby również czynnikiem ograniczaj?cym w sposób istotny presję na umocnienie kursu złotego po rozpoczęciu przez EBC programu skupu obligacji.

Uważamy, że dostosowanie w polityce pieniężnej w marcu będzie miało charakter jednorazowy i następnie Rada utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2016 r. Wsparciem dla tego scenariusza pozostaje oczekiwany przejściowy charakter spowolnienia w Polsce, którego profil będzie zbliżony do oczekiwanego w listopadowej projekcji inflacji NBP. Scenariusz ten uprawdopodobniaj? opublikowane w tym tygodniu zaskakuj?co dobre styczniowe dane PMI o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym (por. MAKROmapa z 2.02.2015), wskazuj?ce na jej znacz?c? poprawę we wszystkich głównych obszarach objętych badaniem (m. in. bież?cej produkcji i nowych zamówieniach). Ponadto oczekujemy, że odnotowany od połowy stycznia znacz?cy wzrost cen ropy (o 18,9% w przypadku ropy Brent), sygnalizuj?cy wyhamowanie trendu spadkowego dla cen tego surowca, będzie powstrzymywać Radę przed dalszym złagodzeniem polityki monetarnej. Z kolei na rzecz utrzymania stopy referencyjnej na poziomie 1,50% do listopada 2016 r. przemawia horyzont zapowiedzianego przez EBC programu skupu obligacji (co najmniej do września 2016 r.).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.