Aktualności firm stowarzyszonych

Raczkowski Paruch wzmacnia zespół prawa karnego biznesu i compliance

<p style="text-align: justify;">Janusz Tomczak, adwokat, od września br. dołączył do kancelarii Raczkowski Paruch jako drugi - obok Dominiki Stępińskiej – Duch partner w zespole praktyki karnej biznesu i compliance. Wcześniej przez piętnaście lat był związany z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, gdzie kierował praktyką karną.</p>

>

Janusz Tomczak wnosi wszechstronne doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu klientów korporacyjnych i indywidualnych, staj?cych w obliczu ryzyk zwi?zanych z odpowiedzialności? karn? jak i pokrzywdzonych przestępstwem. Realizował projekty w obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom, pracował m.in. przy projektowaniu i wprowadzaniu procedur antykorupcyjnych, projektowaniu rozwi?zań służ?cych raportowaniu o nieprawidłowościach (whistleblowing lines), w  polskich jak i międzynarodowych strukturach. Jest członkiem International Bar Assocation Criminal Law Committee, ekspertem Transparency International, a także sędzi? dyscyplinarnym.

Bardzo cieszę się, że prawnik z tak wszechstronnym i międzynarodowym doświadczeniem, doł?czył do zespołu, który przez ostatnie lata udało mi się zbudować. Potwierdza to słuszność kierunku, który obraliśmy.” – mówi Dominika Stępińska-Duch, adwokat, partner, założycielka praktyki prawa karnego biznesu i compliance w Raczkowski Paruch.

Rozwój praktyki karnej biznesu i compliance w Raczkowski Paruch, wynika z konsekwentnie realizowanej strategii firmy, zgodnie z któr? od kilku lat, sukcesywnie budujemy kancelarię prawa HR, a nie tylko kancelarię prawa pracy. Ponadto uwarunkowania rynku sprawiaj?, że rośnie zapotrzebowanie na doradztwo w obszarze karnym. Świadome zarz?dy chc? adekwatnie reagować na np. wyprowadzanie tajemnic przedsiębiorstwa czy korupcję pracowników. Nie możemy też tracić z pola widzenia nadchodz?cych zmian legislacyjnych w reżimie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, które mog? doprowadzić do istotnych zmian na mapie ryzyk prawnych każdego, przedsiębiorcy” – komentuje adw. Bartłomiej Raczkowski, partner w  kancelarii Raczkowski Paruch.

Zespół prawa karnego biznesu i compliance wspiera Klientów między innym w reprezentacji przed organami ścigania/organami administracyjnymi, w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniaj?cych, tworzeniu oraz opiniowaniu programów compliance czy zarz?dzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Raczkowski Paruch to zespół prawników-ekspertów wyspecjalizowanych w obsłudze przedsiębiorstw we wszystkich kwestiach prawnych zarz?dzania HR, w tym prawa pracy i  ubezpieczeń społecznych, sporów s?dowych, compliance, prawa karnego biznesu, ochrony danych osobowych, global mobility&immigration oraz podatków pracowniczych.

Zespół Raczkowski Paruch liczy obecnie prawie 60 prawników. Wśród nich znajduje się prof. UW dr  hab. Łukasz Pisarczyk, jeden z największych autorytetów prawa pracy w Polsce. Raczkowski Paruch jest członkiem Ius Laboris – największego międzynarodowego stowarzyszenia kancelarii o  podobnym profilu, obecnego w ponad 50 jurysdykcjach. Poprzez Ius Laboris Raczkowski Paruch zapewnia skoordynowane wsparcie prawne we wszystkich ważnych jurysdykcjach.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin