Analizy i badania

Publikacje danych wsparciem dla złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN nie zmienił się w stosunku do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniósł 4,3677.</p>

>

W poniedziałek mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego oraz innych walut regionu w kierunku reakcji na słabsze od oczekiwań indeksy PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek. We wtorek złoty tracił na wartości w wyniku wzrostu globalnej awersji do ryzyka sygnalizowanej przez wzrost indeksu VIX. W środę doszło do przejściowego umocnienia złotego, które miało w naszej ocenie charakter spekulacyjny z uwagi na brak ważnych wydarzeń w tym czasie oraz podobnych zmian kursu innych walut rynków wschodz?cych. W czwartek złoty zyskiwał na wartości wspierany przez spadek światowej awersji do ryzyka. W pi?tek mieliśmy do czynienia z podwyższon? zmienności? złotego. Niemniej jednak pod koniec dnia polska waluta traciła na wartości, w kierunku czego oddziaływał wyższy od oczekiwań szacunek amerykańskiego PKB.

W tym tygodniu w kierunku umocnienia polskiej waluty mog? oddziaływać dzisiejszy odczyt wstępnej inflacji w strefie euro oraz wtorkowy indeks PMI dla polskiego przetwórstwa. Neutralne dla kursu złotego będ? w naszej ocenie dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeksy ISM w przetwórstwie oraz poza przetwórstwem). Dzisiejszy finalny odczyt polskiego PKB w IV kw. jak również wtorkowe indeksy PMI dla Chin nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin