Analizy i badania

Publikacja Minutes FOMC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich obniżyły się do poziomu 1,46 (spadek o 1pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,16 (spadek o 6pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,822 (spadek o 6pb).</p>

>

W Poniedziałek Wielkanocny obroty na polskim rynku długu były wstrzymane. Od wtorku do czwartku ceny polskich obligacji były stabilne, a publikacje wstępnych odczytów inflacji dla krajów strefy euro oraz Polski nie spotkały się ze znacz?c? reakcj? rynku. W pi?tek doszło do spadku rentowności polskich obligacji widocznego szczególnie na długim końcu krzywej, który miał miejsce mimo lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiej gospodarki (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks ISM dla przetwórstwa).

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie środowa publikacja Minutes z marcowego posiedzenia FOMC, która może oddziaływać w kierunku podwyższone zmienności cen polskich obligacji. W środę odbędzie się również posiedzenie RPP. Uważamy, że treść komunikatu po posiedzeniu i wypowiedzi członków RPP na konferencji prasowej będ? mniej gołębie niż w marcu, co będzie oddziaływać w kierunku wzrostu rentowności na krótkim końcu krzywej. W pozostałych dniach, ze względu na ubogi kalendarz makroekonomiczny, oczekujemy stabilizacji rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Publikacja Minutes FOMC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich obniżyły się do poziomu 1,46 (spadek o 1pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,16 (spadek o 6pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,822 (spadek o 6pb).</p>

>

W Poniedziałek Wielkanocny obroty na polskim rynku długu były wstrzymane. Od wtorku do czwartku ceny polskich obligacji były stabilne, a publikacje wstępnych odczytów inflacji dla krajów strefy euro oraz Polski nie spotkały się ze znacz?c? reakcj? rynku. W pi?tek doszło do spadku rentowności polskich obligacji widocznego szczególnie na długim końcu krzywej, który miał miejsce mimo lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiej gospodarki (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks ISM dla przetwórstwa).

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie środowa publikacja Minutes z marcowego posiedzenia FOMC, która może oddziaływać w kierunku podwyższone zmienności cen polskich obligacji. W środę odbędzie się również posiedzenie RPP. Uważamy, że treść komunikatu po posiedzeniu i wypowiedzi członków RPP na konferencji prasowej będ? mniej gołębie niż w marcu, co będzie oddziaływać w kierunku wzrostu rentowności na krótkim końcu krzywej. W pozostałych dniach, ze względu na ubogi kalendarz makroekonomiczny, oczekujemy stabilizacji rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.